Blog Probleme cu PTZ la Camera de Supraveghere

Funcțiile PTZ (Pan, Tilt, Zoom) ale camerei de supraveghere pot să nu mai funcționeze din cauza unor defecțiuni de hardware, a problemelor de conectivitate, a setărilor incorecte, a lipsei de alimentare. O investigație amănunțită poate fi necesară pentru depistarea și remedierea problemelor.

Ce sunt funcțiile PTZ

Funcția Pan (mișcare pe orizontală)

Funcția Pan reprezintă capacitatea camerei de supraveghere de a se deplasa orizontal, permițând rotirea imaginii la stânga și la dreapta. Funcția de Pan este utilă la acoperirea unui câmp vast de vizualizare și la urmărirea obiectelor și subiectelor ce se mișcă orizontal în zona supravegheată.

Funcția Tilt (mișcare verticală)

Funcția Tilt reprezintă capacitatea camerei de a se deplasa în mișcare verticală, permițând camere să ridice sau să coboare obiectivul. Funcția ajută la modificarea unghiului de vizualizare vertical. Ea permite camerei să supraveghere zone de interes aflate la înălțimi și niveluri diferite.

Funcția Zoom (apropiere și depărtare)

Funcția Zoom reprezintă capacitatea camerei de a regla focalizarea obiectivului pentru apropierea sau îndepărtarea imaginii. Funcția ajută la observarea în detaliu a obiectelor sau subiectelor din zona monitorizată, pentru a se detecta detalii esențiale precum fețe, numere de înmatriculare, chiar de la distanță.

Cauza nr.1—probleme de hardware

Problemele de hardware pot determina nefuncționarea funcțiilor PTZ la camera de supraveghere. Iată cele mai comune probleme de hardware și cum pot fi ele soluționate:

Probleme de hardware

Defectarea motoarelor

Motoarele folosite la funcțiile PTZ se pot defecta din motive diverse, uzură, deteriorare mecanică, supraîncălzire. Defecțiunile pot cauza incapacitatea camerei de a se roti sau deplasa corect în direcțiile Pan și Tilt.

Remediere

Motoarele necesită reparare sau chiar înlocuire. Trebuie desfăcută camera de supraveghere, accesate componentele interne. Sunt necesare cunoștințe și instrumente specializate pentru astfel de intervenții. Se recomandă consultarea tehnicienilor calificați pentru diagnosticare, reparații sau înlocuire.

Defectarea circuitelor interne

Circuitele interne care controlează funcțiile PTZ se pot defecta din cauza unor scurtcircuite, probleme din fabricație, coroziunii componentelor. Defecțiunile pot deteriora abilitatea camerei de a interpreta comenzile de mișcare și de a acționa adecvat motoarele PTZ.

Remediere

Trebuie reparate sau înlocuite circuitele interne pentru remedierea problemei. Sunt necesare diagnosticarea și înlocuirea componentelor defectate sau uzate, dar și reconfigurarea și recalibrarea sistemului. Pentru efectuarea lucrărilor, trebuie apelat la specialiști.

Probleme la senzorul de imagine

Senzorul de imagine se poate defecta, deteriora și afecta abilitatea camerei de a capta și procesa corect imaginile. Pot apare probleme precum distorsiuni ale imaginii, culori greșite, pierderea totală a imaginii.

Remediere

Senzorul de imagine trebuie reparat sau înlocuit. Camera trebuie deschisă pentru accesarea componentelor interne. Este nevoie de expertiză specializată pentru repararea senzorilor de imagine.

Probleme la modulul de zoom

Modulul de zoom se poate defecta, bloca, ceea ce va afecta buna funcționare a  zoom-ului. Camera nu va mai focaliza corect sau nu va mai regla nivelul de zoom.

Remediere

Modulul de zoom va necesita reparare sau înlocuire. Va fi necesară expertiza specializată pentru repararea modulelor de zoom și instalate piese de schimb compatibile.

Probleme la mecanismul de înclinare și panoramare

Componentele mecanice care răspund de mișcarea de înclinare și panoramare se pot uza, bloca, deteriora. Funcțiile de înclinare și panoramare nu vor mai funcționa corect.

Remediere

Componentele mecanice defectate necesită curățare, lubrifiere, înlocuire. Camera trebuie deschisă pentru a se accesa componentele interne. Este nevoie de expertiză în repararea echipamentelor mecanice.

De obicei, identificarea și remedierea problemelor hardware ce influențează funcțiile PTZ ale camerei de supraveghere necesită cunoștințe, expertiză specializată în domeniul electronicelor, echipamentelor mecanice. Trebuie apelat la specialiști în supraveghea video pentru diagnosticare și remediere.

Cauza nr.2 –probleme de conectivitate

Problemele de conectivitate pot determina stoparea funcțiilor PTZ la camerele de supraveghere. Problemele comune de conectivitate și remedierile lor ar fi:

Cabluri deteriorate

Cablurile folosite pentru alimentarea și transmisia semnalului se pot deteriora din motive precum: îndoirea excesivă, ruperea, expunerea la condiții extreme de temperatură, la umezeală. Atunci când cablurile sunt deteriorate, ele nu vor mai transmite semnalul, alimenta corect camera de supraveghere.

Remediere

Cablurile deteriorate se verifică și se înlocuiesc. Trebuie utilizate cabluri de calitate și metode corecte de instalare și protejare pentru a evita deteriorarea ulterioară a cablurilor.

Interferențe radio

Interferențele radio de la alte dispozitive sau surse de semnal în apropierea camerelor de supraveghere pot influența transmisia semnalului între camera de supraveghere și echipamentele de control. Interferențele radio pot cauza distorsiuni ale semnalului, pierderea lui, afectând controlul funcțiilor PTZ.

Remediere

Trebuie depistate și eliminate sursele de interferențe radio pentru remediere. În plus, trebuie folosite echipamente cu tehnologie de protecție împotriva interferențelor pentru a optimiza fiabilitatea transmisiei.

Pierderea semnalului Wi-Fi

Dacă se pierde semnalul  Wi-Fi dintre camera de supraveghere și router-ul wireless, se va pierde conectivitatea și nu vor mai opera funcțiile PTZ. Un semnal slab sau intermitent de Wi-Fi poate cauza întârzierea comenzii și chiar ignorarea comenzii. Va fi afectată abilitatea de monitorizare și control.

Remediere

Se poate optimiza infrastructura Wi-Fi, trebuie amplasate routerul și camerele de supraveghere aproape unele de altele. Se pot folosi repetitoare Wi-Fi, antene mai puternice sau echipamente Wi-Fi de calitate pentru optimizarea fiabilității semnalului.

Probleme la router sau la echipamentele de rețea

Defecțiuni sau setări incorecte la router sau alte echipamente de rețea pot influența conectivitatea camerei de supraveghere. Dacă nu există conectivitate la rețea, camera nu va putea controla de la distanță funcțiile PTZ și vor apare întârzieri, întreruperi la funcțiile PTZ.

Remediere

Trebuie verificate și reconfigurate setările router-ului și echipamentele de rețea, actualizat firmware-ul pentru remediere. Trebuie supravegheată regulat performanța rețelei pentru depistarea și soluționarea problemelor de conectivitate.

Probleme de compatibilitate a protocolului de comunicare

Incompatibilitatea între protocolul de comunicare folosit de camera de supraveghere și echipamentele de control poate afecta comunicarea adecvată între acestea. Camerele de supraveghere folosesc deseori diverse protocoale de comunicare (ONVIF, RTSP). Dacă nu sunt compatibile cu echipamentele de control sau software-ul utilizat, funcțiile PTZ nu vor mai funcționa corect.

Remediere

Dacă se asigură compatibilitate între camera de supraveghere și echipamentele de control, se verifică și se actualizează software-ul de gestionare a camerei, firmware-ul, se va remedia problema. Se pot folosi echipamente și software ce susțin standardele comune de comunicare.

Probleme de securitate a rețelei

Configurările de securitate restrictive ale rețelei pot stopa comunicările necesare pentru funcțiile PTZ ale camerei de supraveghere. Accesul limitat la rețea va afecta controlul la distanță al camerei, cauza erori sau întreruperi în funcțiile PTZ.

Remediere

Configurarea corectă a permisiunilor de rețea, setărilor de securitate, folosirea de VPN-uri sau alte tehnologii de securitate sunt soluții. Trebuie actualizat software-ul de securitate, monitorizată activitatea rețelei pentru a evita interferențele și controla funcțiile PTZ.

Cauza nr.3—Setările incorecte

Setările greșite ale camerei de supraveghere și echipamentelor de control pot influența funcțiile PTZ. Revizuirea setărilor și realizarea setărilor corecte reprezintă soluția pentru setările incorecte.

Configurarea greșită a camerei de supraveghere

Setările greșite ale camerei de supraveghere precum viteza de deplasare, limitele de mișcare, sensibilitatea zoom-ului pot cauza comportamente neașteptate, restricționarea capacității de mișcare a camerei de supraveghere. Pot apare mișcări bruște, necontrolate, limitări în gama de mișcare, dificultăți de focalizare și urmărire la camera de supraveghere.

Configurări greșite de control

Setările greșite ale echipamentelor de control, precum telecomenzile sau software-ul de gestionare vor produce comenzi greșite sau incomplete spre camera de supraveghere. Setările greșite vor produce comportamente neprevăzute ale camerei, mișcări necontrolate, lipsa de reacții la comenzile de control.

Incompatibilitate între camere și echipamentele de control

Dacă sunt diferențe în protocolul de comunicare sau în setările specifice între camerele de supraveghere și echipamentele de control, ele nu vor mai comunica eficient între ele. Incompatibilitatea cauzează incapacitatea de controlare sau accesare a funcțiilor PTZ, limitând capacitatea de monitorizare.

Configurări incorecte de rețea

Setările greșite ale rețelei sau echipamentelor de rețea, precum adresele IP sau porturile de comunicare pot afecta modul de comunicare dintre camere și echipamentele de control. Nu se vor mai putea accesa sau controla funcțiile PTZ de la distanță, ceea ce afectează folosirea camerei de supraveghere.

Setări greșite de sensibilitate și zgomot

Configurările incorecte la sensibilitatea la mișcare sau la zgomot pot cauza mișcări nedorite, imprevizibile ale camerei. O sensibilitate prea mare poate provoca declanșarea mișcărilor camerei la zgomote minore sau obiecte care nu sunt amenințări reale.

Astfel, funcțiile PTZ nu se vor mai folosi eficient, iar fiabilitatea sistemului de supraveghere se va diminua semnificativ.

Setări incorecte de calibrare și compensare a luminii

Setările greșite ale compensării luminii sau ale balansului de alb pot produce imagini de calitate redusă sau la dificultăți la recunoașterea detaliilor în timpul funcțiilor de PTZ. Imaginile vor fi distorsionate, de proastă calitate și vor afecta eficiența monitorizării, mai ales la iluminare variabilă sau slabă.

Urmărirea obiectelor, persoanelor va fi mai greu de realizat și imprecisă.

Setări incorecte de focalizare și zoom

Configurările greșite ale focalizării sau ale zoom-ului pot cauza imagini neclare sau dificultăți la focalizarea corectă a obiectelor. O focalizare sau zoom incorecte pot deteriora capacitatea camerei de a capta imagini clare, detaliate.

Prin urmare, eficiența funcțiilor PTZ în urmărirea și monitorizarea obiectelor, subiectelor va fi mult mai limitată.

Setările de control al mișcării

Configurările greșite de la controlul mișcării, precum viteza de deplasare, accelerația pot cauza mișcări bruște ale camerei. Mișcările neprevăzute pot influența capacitatea de urmărire și de monitorizare a obiectelor, persoanelor. Astfel, scade eficiența sistemului de supraveghere.

Setările incorecte ale camerei sau echipamentelor de control pot influența funcționarea corectă a funcțiilor PTZ, implicit capacitatea de monitorizare și control. Trebuie realizate modificările necesare pentru funcționarea eficientă a camerei de supraveghere.

Cauza nr. 4—Lipsa de alimentare

Lipsa de alimentare este o cauză destul de întâlnită pentru care funcțiile PTZ nu mai sunt active. Iată câteva moduri prin care lipsa de alimentare poate afecta funcțiile PTZ:

Întreruperea sursei de alimentare

Dacă o cameră de supraveghere nu primește suficientă alimentare sau dacă alimentarea se întrerupe complet, funcțiile PTZ nu mai pot fi accesate sau devin nefuncționale.

Remediere

Verificați conexiunile de alimentare și vedeți dacă toate cablurile sunt bine conectate și nu sunt uzate. Înlocuiți sursele de alimentare defecte sau folosiți altă priză pentru a fi siguri de alimentarea cu energie a camerei.

Probleme cu adaptorul de alimentare

Adaptorul de alimentare se poate defecta sau dezvolta probleme de funcționare. Alimentarea se întrerupe, iar funcțiile PTZ se opresc.

Remediere

Înlocuiți adaptorul de alimentare cu unul funcțional și compatibil. Vedeți dacă este conectat corect adaptorul și dacă nu sunt probleme la cablul de alimentare, la priză.

Probleme cu alimentarea prin poe (Power over Ethernet)

Atunci când camera de supraveghere se alimentează prin poe, problemele de infrastructură poe, precum defectarea de switch poe, deteriorarea cablurilor Ethernet, vor opri alimentarea camerei. Evident, nici funcțiile PTZ nu vor mai acționa.

Remediere

Trebuie să examinați starea switch-ului poe și funcționarea lui. În plus, trebuie verificate cablurile Ethernet, dacă au deteriorări. La nevoie, ele trebuie schimabte. Vedeți ca și switch-ul poe să fie corect alimentat și să fie compatibil cu cerințele camerei de supraveghere.

Probleme la bateria de rezervă (dacă este cazul)

Atunci când camera de supraveghere prezintă baterie de rezervă pentru alimentare în cazul întreruperii curentului, bateria descărcată sau defectă va stopa alimentarea camerei. Implicit, funcțiile PTZ se vor opri.

Remediere

Examinați starea bateriei de rezervă și, la nevoie, înlocuiți-o. Vedeți dacă este corespunzător încărcată bateria și dacă este corect montată în camera de supraveghere.

Acordați atenție stării alimentării camerei de supraveghere. Efectuați verificări regulate pentru a depista și rezolva posibilele probleme legate de alimentare. Alimentarea corectă cu energie este fundamentală pentru buna funcționare a camerei, funcțiilor PTZ și eficiența sistemului de supraveghere.