Transformatoare si Invertoare - produse începând de la 129.00 lei

Transformatoare si Invertoare - 75 produse

Afișez 1 - 48 din 75 de rezultate

Transformatoare și invertoare panouri solare/fotovoltaice

Transformatoarele pentru panouri fotovoltaice reprezintă dispozitive folosite în sistemele fotovoltaice pentru a transforma tensiunea electrică generată de panourile solare într-o formă mai ușor de folosit. De regulă, transformatoarele se conectează între panourile solare și baterii sau rețele electrice. Gândite pentru a amplifica sau diminua tensiunea electrică, în funcție de cerințele sistemului, transformatoarele sunt fundamentale pentru conversia energiei solare în energie electrică ce poate fi folosită.

Cât feluri de transformatoare de panouri solare există?

Sunt disponibile mai multe tipuri de transformatoare care se pot folosi în sistemele cu panouri solare fotovoltaice. Modul în care ele transformă tensiunea electrică reprezintă cel mai comun criteriu pentru clasificarea lor. Cele mai răspândite tipuri de transformatoare de panouri solare sunt:

Transformatoare de ridicare (step-up)

Aceste transformatoare sunt folosite pentru a amplifica tensiunea electrică generată de panourile solare, astfel încât bateriile să poată fi încărcate sau conectate la o rețea electrică.

Transformatoare de coborâre (step-down)

Transformatoarele de coborâre sunt folosite pentru a diminua tensiunea electrică generată de panourile solare, astfel încât să poată fi folosită pentru a se încărca bateriile sau alte dispozitive electrice.

Transformatoare izolatoare

Acest tip de transformator se folosește pentru a delimita două circuite electrice în vederea diminuării riscului de șoc electric sau producerii de arsuri. Este un transformator deseori utilizat în sistemele de iluminat public și alte aplicații asemănătoare.

Transformatoare de impulsuri

Transformatorul de impulsuri este folosit pentru a asigura o sursă de tensiune electrică pulsatorie, cu scopul alimentării diverselor componente electronice. Este un transformator utilizat cu precădere în sistemele de alimentare cu energie electrică, dar și în aplicații precum alimentarea cu energie electrică a telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice asemănătoare.

Cum alegeți transformatorul de panouri solare?

Există factori semnificativi care contează în alegerea transformatorului pentru sistemul fotovoltaic. Tensiunea electrică generată de panourile solare, tensiunea electrică de care este nevoie pentru folosirea sistemului, precum și capacitatea de alimentare cu energie electrică a sistemului sunt câțiva dintre acești factori.

Tensiunea electrică produsă de panourile solare

Este cel mai important aspect de analizat când se selectează transformatorul solar. În funcție de tensiunea electrică a panourilor, trebuie să se selecteze un transformator cu o capacitate adecvată pentru a aduce tensiunea electrică la un nivel optim utilizării în sistemul fotovoltaic.

Tensiunea electrică necesară

Tensiunea electrică de care este nevoie pentru a se alimenta dispozitivele din sistem este un alt factor de analizat în selecția transformatorului. Acesta din urmă trebuie să ofere tensiunea electrică necesară alimentării diverselor dispozitive și echipamente electrice.

Capacitatea de alimentare cu energie electrică

Când se alege transformatorul de panouri solare, trebuie luata în vedere și capacitatea de alimentare cu energie electrica a sistemului. Transformatorul trebuie să asigure energia electrică necesară sistemului.

Pentru a identifica cel mai bun transformator pentru sistemul dvs. fotovoltaic, vă recomandăm să consultați profesioniștii din domeniu. Ei vor folosi un software specializat pentru a detecta cerințele corecte de transformare necesare pentru sistemul dvs.

Care este diferența între transformatorul și invertorul solar?

Transformatorul este un dispozitiv folosit pentru a aduce tensiunea electrică generată de panourile solare la un nivel optim pentru folosirea în sistemul fotovoltaic sau în rețeaua electrică. Invertorul de panouri solare, în schimb, este un dispozitiv electronic ce convertește energia electrică generată de panourile solare. Aceasta este, de regulă, curent continuu (DC) și trebuie convertită în curent alternativ (AC), folosit în alimentarea celor mai multe aparate electrice și electrocasnice.

Transformatorul și invertorul sunt două dispozitive distincte, folosite împreună în sistemul fotovoltaic pentru a converti și transforma energia electrică generată de panourile solare în energie utilizabilă.

Câte tipuri de invertoare solare există?

În sistemele fotovoltaice sunt utilizate diverse tipuri de invertoare, selectarea unui model depinzând de nevoile specifice ale sistemului.

Invertorul central

Acest tip de invertor este folosit în sistemele de dimensiuni mari, conectate la o rețea electrică. Acest tip de invertor are capacitate mare și este gândit pentru a gestiona mari cantități de energie electrică.

Invertorul de conexiune la rețea

Invertorul de conexiune la rețea este folosit pentru a conecta un sistem fotovoltaic la rețeaua electrică deja existentă. Este un invertor de capacitate mai mică decât cea a invertorului central și este realizat pentru a oferi energie electrică generată de panourile solare chiar în rețeaua electrică.

Invertorul autonom

Acest tip de invertor este folosit în sistemele fotovoltaice care nu sunt conectate la rețea, precum sistemele de alimentare cu energie electrică pentru zonele rurale sau casele din regiunile izolate, departe de acces la rețeaua comună de electricitate.

Invertorul hibrid

Invertorul hibrid se evidențiază prin capacitatea sa de a opera atât cu energie electrică solară, cât și cu energia electrică din rețea sau alte surse de energie, de tipul generatoarelor de curent.

Invertorul monofazat

Acest invertor este un dispozitiv electronic folosit pentru a converti energia electrică generată de panourile solare fotovoltaice într-un curent alternativ (AC) monofazat, utilizabil în rețeaua electrică a unei case sau a unei afaceri. Este un invertor utilizat în sistemele fotovoltaice mici și medii și este gândit pentru a opera cu o singură fază de alimentare electrică. Acest invertor este răspândit pe scară largă, fiind accesibil pentru a converti energia solară în energie electrică utilă.

Invertor trifazat

Acest tip de invertor este realizat pentru sistemele fotovoltaice mai mari și este proiectat pentru a converti energia electrică generată de panourile solare în curent alternativ trifazat, utilizat în rețeaua electrică a unei clădiri.

Invertorul cu unda sinusoidală pură

Invertorul cu undă sinusoidală pură convertește tensiunea continuă (DC) în tensiune alternativă (AC), cu o formă de undă sinusoidală pură. Acest invertor se utilizează în aplicații unde este nevoie de alimentare electrică de calitate superioară, precum echipamente de laborator, aparate medicale, aparate electrocasnice sensibile la tensiune. Nu toate invertoarele solare au undă sinusoidală pură.

Invertor cu undă sinusoidală modificată

Aceste invertoare generează o undă sinusoidală de formă modificată, ce poate influența performanța pentru anumite echipamente electrice.

Invertor cu undă treptată

Acest tip de invertor generează o undă de formă treptată ce poate să semene mai mult cu o undă sinusoidală decât cu cea modificată, dar nu este potrivită pentru diverse echipamente sensibile.

Invertor cu undă sinusoidală pură hibridă

Invertorul de acest gen îmbină beneficiile invertoarelor cu undă sinusoidală pură și ale modelelor cu undă treptată, rezultând o undă sinusoidală pură, utilizabilă pentru diverse echipamente.

Cum alegeți invertorul solar pentru sistemul dvs.?

De obicei, cea mai bună metodă de selecție a unui invertor pentru un sistem fotovoltaic este de a sta de vorbă cu un specialist în domeniu. Acesta va folosi un software specializat pentru a determina nevoile de conversie a energiei pentru sistemul dvs. De panouri fotovoltaice.

Dacă vă angajați în procesul de selecție a invertorului solar pentru sistemul dvs., trebuie să aveți în vedere mai mulți factori, precum capacitatea de generare a energiei electrice a sistemului, tensiunea de intrare pentru sistem, dar și tensiunea electrică de care este nevoie pentru folosirea sistemului.

Capacitatea de generare a energiei electrice a sistemului

Acesta este primul factor de considerat când alegeți invertorul pentru sistemul fotovoltaic. Invertorul trebuie să gestioneze cantitatea de energie electrică generată de panourile solare și să poată furniza energia cât mai eficient.

Tensiunea de intrare pentru sistem

Invertorul trebuie să fie compatibil cu tensiunea electrică generată de panourile solare și să fie capabil să transforme această tensiune în tensiunea de care este nevoie în sistem.

Tensiunea de care este nevoie pentru folosirea sistemului

Când se alege invertorul de sistem solar, trebuie avută în vedere și tensiunea electrică de care este nevoie pentru ca sistemul să funcționeze. Invertorul trebuie să poată oferi tensiunea electrică de care este nevoie în alimentarea dispozitivelor din sistem (instalații de iluminare, aparate electrocasnice, diverse dispozitive electronice).

Alți factori

Pentru a identifica invertorul cel mai bun pentru sistem, trebuie să considerați și aspecte precum fiabilitatea și durata de viață a invertorului, dar și costul pentru acesta. Vă sugerăm să examinați și reputația producătorului înainte de achiziționarea invertorului.