Blog de ce se deconecteaza camera periodic de la retea

Camera de supraveghere se deconectează periodic de la rețea din cauza unor probleme precum: interferențe în rețea, probleme de conexiune, defecțiuni hardware sau software, setări de economisire a energiei.

De ce se deconectează camera periodic de la rețea

Să analizăm, pe rând, motivele frecvente pentru care se deconectează camera periodic de la rețea:

1.      Probleme de conexiune Wi-Fi

Problemele de conexiune Wi-Fi care cauzează deconectarea de la rețea sunt:

Semnal slab

Dacă semnalul Wi-Fi este slab acolo unde este instalată camera de supraveghere, vor fi dificultăți în a menține conexiunea stabilă cu routerul sau punctul de acces wireless. Semnalul slab poate fi cauzat de distanța mare față de router, obstacolele fizice (pereții groși, structuri metalice), interferențele din mediul înconjurător.

Interferențe în rețea

Alte dispozitive Wi-Fi din apropiere, diverse surse de interferențe precum electrocasnicele ce folosesc aceeași frecvență pentru funcționare pot afecta semnalul Wi-Fi și cauza deconectarea camerei de la rețea.

Probleme de configurare

Setările greșite ale camerei sau ale routerului pot cauza instabilitatea conexiunii Wi-Fi și deconectare frecventă. Problemele vin de la conflicte de adrese IP, setări de securitate incompatibile, folosirea de canale Wi-Fi suprapuse cu alte rețele din apropiere.

Defecțiuni temporare la rețea

Uneori, problemele temporare ale infrastructurii de rețea (diminuarea lățimii de bandă, căderi ale serverelor DNS) pot altera conectivitatea Wi-Fi și duce la deconectarea camerei de supraveghere.

Probleme la dispozitiv

Sunt situații în care problema vine de la camera de supraveghere. Defecțiuni de hardware, software sau în camera de supraveghere cauzează instabilitate în conexiunea Wi-Fi și, ulterior, deconectări frecvente ale camerei de supraveghere.

Remedieri

 • Efectuați o diagnosticare corectă a cauzelor posibile
 •  Luați măsuri adecvate, cum ar fi reconfigurarea setărilor Wi-Fi, amplasarea camerei într-o locație cu un semnal mai bun sau actualizarea firmware-ului camerei de supraveghere.

2.      Interferențe în rețea

Interferențele în rețea pot fi produse de surse diverse:

Interferențe radio

Dispozitivele electronice care folosesc pentru funcționare aceeași frecvență ca rețeaua Wi-Fi pot cauza interferențe radio. Rețele Wi-Fi din apropiere, dispozitive Bluetooth, telefoane fără fir, echipamente de comunicații pot cauza aceste interferențe. Ele perturbă semnalul Wi-Fi al camerei și cauza deconectarea ei frecventă.

Obstacole fizice

Obiecte solide (pereți groși, mobilier metalic, structuri de construcție) pot diminua semnalul Wi-Fi și cauza interferențe. Spre exemplu, o cameră de supraveghere instalată în spatele unui perete gros poate prezenta recepție slabă a semnalului Wi-Fi. Dacă semnalul este prea slab pentru a păstra conexiunea, deconectarea camerei va fi frecventă.

Alte surse de interferență

Unele surse de interferențe nu sunt la fel de evidente. Sursele de lumină fluorescentă, mașinile de spălat, diverse aparate electrocasnice care folosesc aceeași frecvență ca rețeaua Wi-Fi. Sursele pot produce zgomot în spectrul radio și altera semnalul Wi-Fi, cauzând deconectări regulate ale camerei.

Supraaglomerarea rețelei

În mediile cu multe rețele Wi-Fi sau dispozitive care folosesc aceleași canale de frecvență, supraaglomerarea rețelei poate cauza interferențe și diminua performanța rețelei. Se pot produce deconectări frecvente sau conexiunea camerei devine instabilă.

Remedieri

Pentru a diminua interferențele de rețea, trebuie:

 • Să alegeți un canal Wi-Fi mai puțin aglomerat
 • Să amplasați router-ul în locație centrală
 • Să eliminați sursele posibile de interferență de pe lângă camera de supraveghere
 • Să folosiți echipamente de rețea de calitate superioară și tehnologii de gestionare a interferențelor

3.      Defecțiuni hardware

Defecțiunile de hardware care duc la deconectarea frecventă a camerei sunt variate:

Probleme la adaptorul Wi-Fi sau la placa de rețea

Dacă adaptorul Wi-Fi sau placa de rețea a camerei de supraveghere sunt defectate, uzate, pot apare dificultăți la stabilirea și păstrarea conexiunii Wi-Fi. Deconectările frecvente apar dacă adaptorul Wi-Fi nu funcționează corect sau dacă se pierde semnalul din cauza probleme hardware.

Probleme cu antena Wi-Fi

Antena Wi-Fi a camerei de supraveghere se poate defecta, uza fizic. Cablurile se pot rupe, antena se poate îndoi. Problemele diminuează calitatea semnalului Wi-Fi și pot cauza deconectarea frecventă a camerei de rețea.

Probleme cu alimentarea electrică

Problemele de alimentare electrică, precum fluctuațiile de tensiune, sursele de curent instabile pot influența funcționarea camerei de supraveghere și afecta deconectarea ei de la rețea. Defecțiunile hardware ale componentelor de alimentare duc la întreruperi ale alimentării și la deconectări dese.

Probleme la cablajul Ethernet

Atunci când camera de supraveghere este conectată la rețea prin cablu Ethernet, deconectarea frecventă poate fi cauzată de probleme la cablu sau porturile Ethernet. Cabluri uzare, porturi de rețea defecte, conectoare slabe pot altera conexiunea și pierderea temporară a semnalului.

Supraîncălzire sau suprasolicitare

Uneori, supraîncălzirea sau suprasolicitarea componentelor hardware are camerei de supraveghere cauzează defecțiuni temporare și deconectări frecvente. Un sistem supraîncălzit din cauza condițiilor de mediu, a utilizării intense poate avea probleme temporare de hardware care duc la deconectări.

Remedieri

 • Efectuați diagnosticare a cauzelor posibile
 • Înlocuirea componentelor defectate sau repararea fizică a camerei de supraveghere
 • Realizați lucrări de întreținere a camerei
 • Evitați suprasolicitarea sau supraîncălzirii camerei pentru a preveni defecțiunile

4.      Defecțiuni software

Defecțiunile de software mai întâlnite care pot provoca deconectarea regulată a camerelor de la rețea sunt:

Probleme de firmware

Firmware-ul camerei de supraveghere este software-ul încorporat ce controlează funcționarea dispozitivului. Versiunile mai vechi, defecțiunile de firmware pot avea erori care influențează conectivitatea rețelei. Erorile cauzează deconectările.

Probleme de compatibilitate

Interacțiunea incompatibilă între firmware-ul camereei și echipamentul de rețea (router sau switch) poate determina probleme de conectivitate, deconectări regulate. Ele sunt determinate de diferențele în implementarea standardelor de rețea, interpretarea protocolului de comunicare.

Erori de configurare

 Configurarea incorectă a camerei de supraveghere sau a setărilor de rețea poate determina deconectări regulate. Setările incorecte ale adresei IP, subnetului, gateway-ului, folosirea de setări de securitate incompatibile cu rețeaua sunt erori de configurare care cauzează deconectarea.

Probleme de gestionare a energiei

Setările de economisire a energiei, modurile de hibernare ale camerei de supraveghere pot cauza întreruperi frecvente ale conexiunii când camera intră în stare de repaus sau de economisire a energiei. Problemele sunt determinate de configurări greșite la setările de energie, comportament incorect al software-ului de gestionare a energiei.

Bug-uri de software

Bug-urile, erorile de programare în software-ul camerei de supraveghere sau în aplicațiile asociate pot cauza comportamente neașteptate, deconectări frecvente. Problemele sunt determinate de dezvoltarea sau testarea insuficientă a software-ului. Pot fi determinate și din cauza funcționării.

Remedieri

 • Realizați actualizări regulate ale firmware-ului camerei de supraveghere
 • Verificați compatibilitatea dintre echipamentul de rețea și software-ul camerei
 • Efectuați diagnosticarea configurației de rețea
 • Verificați setările de gestionare a energiei

5.      Setări de economisire a energiei

Setările de economisire a energiei pot determina deconectarea frecventă în mai multe moduri:

Intrare în modul de repaus sau hibernare

Unele camere de supraveghere au funcții de economisire a energiei prin care pot intra în modul de repaus sau hibernare când nu sunt folosite. În perioadele de inactivitate, camera poate dezactiva temporar conexiunea la rețea pentru economisirea energiei

Dacă modul de repaus sau hibernare nu este corect configurat sau dacă există un bug de software, camera nu va reînnoi conexiunea la rețea în mod corect la nevoie. Astfel, apar deconectările frecvente.

Oprirea temporară a transmisiei de date

Atunci când încearcă să economisească energie, camerele de supraveghere pot opri pentru moment transmisia de date spre rețea dacă nu detectează mișcări, activități semnificative. Ele pot opri periodic streaming-ul video, actualizările de stare spre serverul de rețea.

Uneori, oprirea temporară a transmisiei de  date duce la deconectarea camerei de la rețea și pierderea de moment a conexiunii.

Setări greșite sau prea intense de economisire a energiei

Dacă setările de economisire a energiei sunt configurate greșit sau sunt prea intense, deconectările vor fi frecvente. Pentru economisirea energiei, unele setări pot opri temporar conexiunea Wi-Fi sau diminua puterea transmisiei. Vor apare deconectări când camera va încerca reconectarea sau transmisia datelor.

Interacțiune incompatibile cu infrastructura de alimentare sau cu rețeaua

Există camere ce au dificultăți în a gestiona corect setările de economisire a energiei în diverse medii de rețea sau în prezența unor configurații de alimentare. Astfel, camerele ce folosesc alimentare prin Ethernet (PoE) pot avea probleme când trec în moduri de economisire a energiei, apărând deconectarea.

Remedieri

 • Configurați corect setările
 • Testați și reglați setările de economisire a energiei

Care sunt efectele deconectării periodice a camerei de la rețea

Efectele deconectării periodice a camerei de la rețea sunt multiple:

 • Apariția unor zone neacoperite

Dacă o cameră se deconectează frecvent, zone din locația supravegheată  nu vor fi supravegheate continuu. Ele sunt expuse incidentelor nedorite, intruziunilor, furturilor, activităților ilegale. În plus, nu vor fi înregistrate aceste acțiuni ilegale.

 • Incapacitatea de a depista și reacționa la evenimente

Camerele de supraveghere sunt utilizate pentru detecția și reacția la evenimente semnificative, precum intruziuni, incendii. Dacă o cameră se deconectează în mod constant, există riscul ca evenimentele să nu fie depistate sau raportate în timp real. Se compromite, astfel, siguranța locației supravegheate și a persoanelor implicate.

 • Vulnerabilitate la atacuri cibernetice

Camerele de supraveghere conectate la rețea sunt expuse la riscul de atacuri cibernetice, precum hacking, interceptarea datelor. Dacă o cameră se deconectează regulat, ea va deveni un punct vulnerabil de intrare în rețeaua mai largă. Se facilitează astfel accesul ilegal la date, infrastructura de securitate a locației.

 • Pierderea înregistrărilor și a datelor

Deconectarea regulată a camerelor de supraveghere poate cauza pierderea înregistrărilor, datelor semnificative. Dacă un incident se petrece când nu este conectată camera, nu vor fi înregistrări valabile pentru investigații, pentru folosire la litigii sau în instanță.

 • Întreruperi ale operațiunilor de securitate

Camerele de supraveghere sunt incluse, de obicei, în sistem mai amplu de securitate și monitorizare. Deconectarea regulată a camerelor poate provoca întreruperi ale acțiunilor de securitate, precum alerte automate, notificări spre personalul de securitate, activarea altor dispozitive conectate de securitate.

Soluții de remediere și măsuri de prevenție

Soluții de remediere a deconectării frecvente a camerelor de la rețea sunt:

Verificarea conexiunilor fizice și a cablurilor

Dacă folosiți cameră conectată prin cablu Ethernet, trebuie să verificați dacă este în stare bună și corect conectat cablul. Înlocuiți cablul sau modificați portul Ethernet la nevoie. Când camera se conectează prin Wi-Fi, verificați dacă semnalul este puternic, fără interferențe.

Actualizarea de firmware și software

Verificați dacă sunt actualizări de firmware valabile pentru camera de supraveghere și pentru echipamentele de rețea (router, switch). Actualizările de firmware pot remedia problemele de compatibilitate și ameliora stabilitatea conexiunii.

Revizuirea setărilor de economisire a energiei

Examinați și reglați setările de economisire a energiei ale camerei și echipamentului de rețea. Trebuie ca modurile de economisire a energiei să nu afecteze conectivitatea, funcționarea corectă a camerei.

Optimizarea infrastructurii de rețea

Dacă sunt probleme de semnal Wi-Fi sau interferențe, se poate optimiza infrastructura de rețea. Se poate schimba canalul Wi-Fi, amplasa router-ul în locație centrală, folosi echipamente de rețea mai puternice.

Monitorizare și diagnosticare constantă

Utilizați instrumente de monitorizare a rețelei pentru a examina starea camerei, a conexiunii Wi-Fi sau Ethernet. Instrumentele ajută identificarea problemelor, remedierea lor înainte de compromite acțiunile de securitate.

Verificarea alimentării și a sursei de energie

Vedeți ca alimentarea camerei să fie corectă și să nu fie probleme la sursele de energie. La camerele cu PoE, cablurile și echipamentele de alimentare trebuie să fie în stare bună.

Apelați la profesioniști

Dacă nici una dintre soluții nu oferă rezultate, apelați la profesioniști pentru intervenție și remediere.

Măsuri de prevenire a deconectării periodice a camerei de la rețea

 • Folosiți echipamente de calitate

Utilizați camere de supraveghere și echipamente de rețea de calitate superioară. Riscul defecțiunilor de hardware și software este mai mic și ele oferă conectivitate stabilă.

 • Actualizați regulat firmware-ul
 • Configurați corect setările de rețea

Verificați ca setările de rețea ale camerelor și echipamentelor de rețea sunt configurate corect, compatibile între ele. Examinați adresele IP, subneturile, gateway-urile, alte setări pentru a evita problemele de conectivitate, conflictele

 • Monitorizați constant starea rețelei

Utilizați instrumente de monitorizare a rețelei pentru observa starea, performanța camerei de supraveghere, a echipamentelor de rețea.

 • Implementați sistem de backup pentru date și înregistrări

Creați un sistem de backup pentru înregistrările și datele semnificative stocate de camerele de supraveghere. Puteți preveni pierderea datelor la defecțiuni de hardware sau software sau la incidente de securitate.

 • Revizuiți și optimizați infrastructura de rețea
 • Instruiți personalul și implementați politici de securitate

Urmăriți ca personalul care răspunde de gestionarea camerelor de supraveghere este corect instruit în ceea ce privește întreținerea, securitatea lor. Implementați politici de securitate pentru a proteja accesul la camere și preveni atacuri cibernetice.