REGULAMENTUL CAMPANIEI
Black Friday 2023

1.Initiatorul campaniei

Organizatorul campaniei “Black Friday 2023” este CRISTAL SRL, o companie cu sediul social în Str. Letea nr.2, Sc.D, Ap.1, Bacău, județul Bacău, având codul de înregistrare fiscală RO951839 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J04 /21 /1992.

2.Perioada și extinderea campaniei

În prezent, campania este INACTIVĂ, iar data de începere a acesteia va fi pe 7.11.2023 pana pe 30.11.2023 inclusiv.. Campania va avea loc pe platforma magazinului online www.rovision.ro, în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament, care sunt obligatorii pentru toți participanții. Participanții online înțeleg și acceptă că utilizarea site-ului este posibilă numai respectând Termenii și Condițiile și informându-se cu privire la Politica de Confidențialitate.

3.Articolele incluse în campanie

Toate produsele prezentate pe pagina www.rovision.ro/black-friday în timpul campaniei sunt considerate produse participante, în limita stocului disponibil. Cele ale căror stocuri alocate pentru campania Black Friday sunt epuizate nu vor mai fi afișate pe pagina www.rovision.ro/black-friday. Odată cu epuizarea stocurilor destinate campaniei Black Friday, aceste produse vor reveni la prețul lor inițial din catalog.

4.Dreptul de a participa

Campania vizează fiecare client al CRISTA SRL, fie persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, fie persoane juridice, care au domiciliul sau sediul social în România. Prin participarea la campania “Black Friday 2023”, participanții consimt la condițiile stipulate în acest Regulament.

5.Modalitatea campaniei

Pentru a lua parte la campanie, clienții trebuie să efectueze o achiziție în cadrul perioadei campaniei de pe magazinul online www.rovision.ro.

Data achiziției este stabilită ca fiind data emiterii facturii finale.

Toți clienții CRISTAL SRL care achiziționează produse în timpul campaniei vor beneficia de reduceri la toate produsele participante, iar aceste reduceri vor fi evidentiate prin marcarea corespunzătoare a prețurilor reduse. Cantitatea de produse disponibile pentru achiziționare va fi limitată de stocul existent.

În situația apariției unor eventuale erori în funcționarea www.rovision.ro sau a sistemului de gestionare, inclusiv erori umane, care conduc la modificarea prețului și la apariția unui preț derizoriu sau mai mic, neconform cu prețul mediu de vânzare stabilit de către Vânzător pentru acea perioadă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda, iar clienții care au plasat comenzi vor fi notificați telefonic, prin email sau SMS despre această situație. Cumpărătorul acceptă și consimte că nu va avea dreptul de a se opune sau de a formula orice alte pretenții referitoare la produsele care au făcut obiectul comenzilor ce rezultă din erori de funcționare, inclusiv erori umane.

6. Date cu caracter personal

Conform prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora pentru persoanele fizice, toți participanții în campanie beneficiază de drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergere, restricționare și portabilitate a datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supuși unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul de a se adresa instanțelor de justiție.

7. Contestaţii, sesizări, litigii

Reclamațiile sau sesizările privind derularea campaniei pot fi înaintate în scris de către participanți la sediul Organizatorului, fie prin poștă, fie prin email. Organizatorul va emite un răspuns scris la reclamație/sesizare, în care vor fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Orice potențiale neînțelegeri dintre Organizator și participanții la campanie vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz contrar, părțile implicate vor trimite litigiul spre soluționare la instanțele competente, conform prevederilor legale.

8. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este accesibil gratuit pe site-ul www.rovision.ro pentru toate persoanele interesate. Prin participarea la campanie, clienții își exprimă acordul cu privire la conținutul Regulamentului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul Regulament pe durata campaniei, prin intermediul unui act adițional care va fi adus la cunoștința publicului prin modalitățile menționate anterior.

echipa CRISTAL SRL