Blog Acte necesare montare camere supraveghere

Acte necesare montare camere supraveghere

Folosirea de camere de supraveghere are numeroase beneficii, indiferent că este vorba despre proprietăți private, clădiri de birouri, spații comerciale, etc. Simpla prezență a camerelor de supraveghere poate intimida infractorii și opri producerea infracțiunilor. În depozite, birouri, zone industriale, unde riscul unor accidente sau incidente este înalt, camerele de supraveghere pot supraveghea zonele și depista pericolele înainte de producerea unor accidente nefericite.Montate în locuințe, camerele de supraveghere oferă liniște și senzație de siguranță, în timp ce în zonele cu acces limitat sau restricționat (birouri, zone sensibile ale unei companii), camerele contribuie la securizarea și supravegherea activităților personalului autorizat.

Imaginile captate de camere se pot folosi ca dovezi pentru investigații, identificarea suspecților și obținerea probelor pentru un caz în instanță. Implementarea corectă, legală a unui sistem de supraveghere poate diminua cheltuielile cu securitatea, reducându-se (sau chiar eliminându-se) numărul de agenți de pază. Instalarea de camere de supraveghere implică respectarea unor norme, reguli, precum și eliberarea unor acte care să permită instalarea camerelor. Actele și autorizațiile necesare instalării certifică protecția drepturilor individuale, respectarea reglementărilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, prevenirea folosirii necorespunzătoare a camerelor de supraveghere. În cele ce urmează vom vorbi, în detaliu, despre actele necesare la montarea camerelor de supraveghere, pașii de urmat în acest sens și alte aspecte asociate.

Montarea camerelor de supraveghere—legislație și reglementări

Ce cuprinde legislația privind montarea de camere de supraveghere?

Legislația privind montarea camerelor de supraveghere reglementează folosirea și instalarea camerelor de supraveghere pentru protecția drepturilor și a intimității personalelor. Specifică pentru fiecare țară și cu diferențieri chiar și diferită de la o jurisdicție la alta, legislația este esențială pentru folosirea responsabilă și etică a echipamentelor. Iată câteva aspecte generale ale legislației privind instalarea camerelor de supraveghere:

 • Protecția datelor cu caracter personal

Există prevederi privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR pentru Uniunea Europeană), prin care se menționează că informațiile personale colectate prin supraveghere trebuie să fie folosite doar în scop legal, transparent, în acord cu drepturile individuale.

 • Informarea persoanelor supravegheate

Legislația impune ca persoanele supravegheate să fie informate despre prezența camerelor de supraveghere și scopul supravegherii. Trebuie să fie o informare vizibilă,  cu indicatoare, afișe la vedere care semnalează despre supravegherea video a spațiului.

 • Accesul restricționat și limitările privind locul de amplasare a camerelor

Există legi care impun limite legate de amplasarea camerelor, mai ales dacă este vorba despre locații cu acces restricționat (băi, încăperi private).

 • Obligația de a primi acordul proprietarilor sau al administratorilor

Deseori, va fi necesar acordul scris al proprietarilor sau administratorilor clădirii pentru a se putea monta camere de supraveghere în clădirile colective sau în locuri de muncă.

 • Păstrarea înregistrărilor

Legislația poate să stipuleze o perioadă minimă pentru care se pot înmagazina înregistrările din camerele de supraveghere. Astfel, informațiile vor putea fi accesate în cazul producerii unor incidente pentru soluționarea lor.

 • Accesul la înregistrări

Legea stabilește ca accesul la înregistrări să fie restricționat pentru ca datele obținute prin supravegherea video să nu fie utilizate abuziv, în alte scopuri decât cele menționate.

 • Obligația informării autorităților în cazul incidentelor

Există legi prin care se impune informarea acelor autorități competente sau a forțelor de ordine în cazul producerii unor incidente grave (infracțiuni, accidente) pentru soluționarea investigațiilor, identificarea autorilor.

La ce se referă protecția datelor cu caracter personal și respectarea drepturilor individuale?

Protecția datelor cu caracter personal și respectarea drepturilor individuale sunt aspecte esențiale legale și vizează asigurarea confidențialității și a securității informațiilor personale ale persoanelor. Iată cum se pot defini:

 • Protecția datelor cu caracter personal

Acest aspect include măsurile întreprinse pentru a fi siguri de prelucrarea legală, corectă și sigură a informațiilor personale. Colectarea, stocarea datelor, dar și folosirea, transferul și distrugerea datelor personale trebuie realizate conform legislației în vigoare.

 • Drepturile individuale

Drepturile individuale constituie drepturile persoanelor legate de datele lor personale și modul lor de utilizare. Iată câteva dintre aceste drepturi:

 • Dreptul la informare

Persoanele au dreptul de a fi informate privind modul în care sunt prelucrate datele personale, despre scopul supravegherii, categoria de date colectate, destinatarii și drepturile lor.

 • Dreptul la acces

Persoanele au dreptul de a cere acces la datele lor personale, deținute de organizație și de a obține o copie a datelor captate prin supravegherea video.

 • Dreptul la rectificare

Persoanele pot solicita corectarea sau actualizarea datelor personale, dacă sunt incorecte sau incomplete.

 • Dreptul la ștergere

Persoanele pot cere să fie șterse datele personale în anumite situații. Atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopul inițial al supravegherii sau când persoana își retrage consimțământul pentru colectarea datelor personale sunt astfel de situații.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Persoanele au dreptul de a primi, într-un format structurat, datele personale furnizate. Formatul trebuie să poată fi citit automat și transmis altui operator de date.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoanele pot cere restricționarea prelucrării datelor personale în anumite situații (se contestă legalitatea prelucrării, precizia datelor).

 • Dreptul la opoziție

În anumite situații, persoanele au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, precum prelucrarea pentru marketing direct.

Care sunt autoritățile competente ce eliberează autorizații? Ce proceduri trebuie întreprinse?

În țara noastră, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este cea care eliberează autorizațiile pentru instalarea camerelor de supraveghere. Această autoritate se asigură că prelucrarea datelor personale se derulează conform legislației în vigoare, inclusiv pentru camerele de supraveghere.

Dacă intenționați să instalați camere de supraveghere, veți avea nevoie de autorizație de la ANSPDCP. Verificați legile și regulamentele specifice zonei în care se vor monta camerele de supraveghere. Este posibil ca, în  anumite zone, să fie implicate și alte autorități locale pentru a se emite autorizații sau pentru a fi eliberate autorizațiile de instalare a sistemelor de supraveghere, mai ales dacă este o supraveghere de exterior pentru o proprietate privată sau de supraveghere în locații publice.

Care este procedura de eliberare a autorizației?

 • Culegeți informațiile legale și cerințele specifice

Accesați site-ul oficial al autorității competente sau contactați direct ANSPDCP pentru a afla informațiile legate de cerințele specifice și documentele de care aveți nevoie pentru eliberarea autorizației. Vă recomandăm să vă informați chiar dacă apelați la profesioniști pentru instalare (manopera de instalare a camerelor este destul de convenabilă ca preț).

 • Completați documentele

Pregătiți toate documentele necesare pentru eliberarea autorizației. Formulare de cerere, declarații privind folosirea camerelor, precizarea scopului de supraveghere, informații privind perioada de stocare a înregistrărilor video, alte detalii.

 • Depuneți cererea

Prezentați cererea și documentele necesare la biroul sau sediul autorității locale responsabile. Verificați că ați completat toate documentele corect și că respectați cerințele impuse de autorități.

 • Verificarea și examinarea cererii

Autoritatea responsabilă va verifica documentele depuse, va analiza cererea dvs. De autorizare. Durata acestui proces variază, depinzând de volumul de solicitări și de procedurile specifice ale autorității.

 • Eliberarea autorizației

Dacă cererea dvs. Este conformă cerințelor legale, va fi aprobată și vă va fi eliberată autorizația pentru instalarea camerelor de supraveghere.

Ce acte sunt necesare pentru montare camere supraveghere?

Următoare acte sunt necesare la pentru instalarea de camere de supraveghere, dar menționăm că este posibil ca, în zona în care locuiți, să fie solicitate și alte acte:

 • Autorizații și permise

Veți avea nevoie de autorizație sau permis din partea autorităților competente pentru montajul de camere de supraveghere. Jurisdicția, dar și locul de amplasare a camerelor (pe proprietate publică sau în locuri cu reglementări aparte) influențează nevoia acestor autorizații.

 • Acordul proprietarului clădirii

Dacă sunteți chiriaș sau nu sunteți proprietarul clădirii în care doriți să montați camerele de supraveghere, trebuie să obțineți acordul scris al proprietarului înainte de a trece la montare.

 • Informarea și acordul persoanelor supravegheate

În anumite jurisdicții, se va impune informarea clară a persoanelor despre supravegherea lor prin camere, scopul supravegherii. Acordul scris al acestora poate fi necesar în anumite situații.

 • Planuri și aprobări de construcție (unde este nevoie)

Uneori, instalarea camerelor de supraveghere pe clădiri protejate, în zone cu reglementări speciale, va impune realizarea de planuri, obținerea de aprobări pentru construire.

 • Contracte și acorduri cu furnizorii sau alte părți implicate

Dacă apelați la profesioniști pentru instalarea camerelor (manopera de montaj profesionist nu este costisitoare) sau pentru întreținerea sistemului de supraveghere, veți avea nevoie de contracte și acorduri încheiate cu aceștia.

Acordul proprietarilor sau al administrării clădirii—importanță, condiții

Sunt mai multe motive pentru care aveți nevoie de acordul scris al proprietarului clădirii:

 • Respectarea dreptului la proprietate

Prin obținerea acordului scris al proprietarului clădirii este respectat dreptul acestui asupra proprietății pentru a se evita acțiunile ilegale, neautorizate.

 • Dreptul la intimitate al proprietarilor și locatarilor

Montajul camerelor de supraveghere poate afecta intimitatea locatarilor, chiar dacă sunt montate în spații comune (scara blocului). Cu acordul scris, proprietarul camerelor de supraveghere dovedește că a informat și obținut acordul celorlalți proprietari, locatari din bloc.

 • Respectarea legislației și a regulamentelor locale

În anumite jurisdicții, legea poate solicita obținerea acordului proprietarului pentru a se instala camerele de supraveghere pe proprietate sau în zonele comune ale clădirii. Prin acest acord scris, proprietarul respectă cerințele legale, regulile curente.

 • Responsabilitatea pentru camerele de supraveghere

Acordul scris al proprietarului poate cuprinde și aspecte privind responsabilitatea pentru instalare, monitorizare și întreținere a camerelor de supraveghere. Astfel, se stabilește clar care sunt drepturile și obligațiile tuturor celor afectați de instalarea camerelor de supraveghere.

 • Prevenirea unor conflicte sau dispute

Dacă se obține acordul scris al proprietarului,  se diminuează riscurile producerii unor conflicte cu vecinii, cu alte persoane care folosesc clădirea. Acordul poate clarifica și reglementa folosirea transparentă a camerelor de supraveghere.

În ce situații este necesar acordul vecinilor sau locatarilor?

Va fi necesar obținerea acordului vecinilor sau locatarilor în cazul în care:

 • Camerele sunt amplasate spre proprietatea vecinilor

Dacă se montează camera astfel încât să acopere sau să înregistreze direct proprietatea, zona privată a vecinilor, va fi necesar acordul scris al vecinilor. Înregistrarea sau supravegherea zonei private a vecinilor poate fi o încălcare a dreptului de proprietate sau a dreptului la intimitate.

 • Camerele supraveghează zonele comune

În clădiri, locațiile cu zone comune (curți comune, holuri, parcări), va fi nevoie de acordul vecinilor dacă se acoperă zonele comune prin camerele de supraveghere. Trebuie ca vecinii să fie informați și să fie de acord cu supravegherea zonelor comune.

 • Camerele au impact asupra vecinilor

Dacă montajul camerelor de supraveghere are impact vizual sau deranjează semnificativ vecinii, trebuie obținut acordul scris al acestora. Acordul este necesar mai ales dacă se instalează camerele astfel încât afectează intimitatea sau liniștea locatarilor din apropiere.

 • Există legislație și regulamente locale în acest sens

Există jurisdicții în care legal se impune obținerea acordului vecinilor pentru a se monta camere de supraveghere în anumite zone sau situații. Este necesar să verificați legislația locală pentru a fi siguri că instalarea respectă cerințele specifice din zona dvs.

Întrebări frecvente

În ce locuri se pot monta camerele de supraveghere?

Camerele de supraveghere se pot instala în zone cu activitate intensă (intrări în clădiri, parcări, holuri), spații în care se dorește supravegherea activității și a securității.

Ce specificații tehnice ar trebui să prezinte camerele de supraveghere?

Specificațiile tehnice ale camerelor de supraveghere depind de nevoile de securitate, mediul de instalare, scopul supravegherii, complexitatea aplicației. Spre exemplu, pentru supravegherea nocturnă sunt necesare camere cu rezoluție înaltă, vedere nocturnă, dar și funcții de detecție a mișcării (pentru supraveghere inteligentă).

Se pot instala camere de supraveghere pe proprietatea personală fără a notifica pe cineva?

De regulă, trebuie informate persoanele ce pot fi afectate de montajul camerelor. Chiar dacă folosiți un kit de supraveghere mai puțin complex, pe proprietatea dvs., legi locale pot impune notificarea vecinilor.

Cum se pot proteja datele colectate de camerele de supraveghere?

Camerele de luat vederi trebuie securizate prin parole puternice, folosirea de stocare a datelor cu criptare, respectând legile legate de protecția datelor personale.

Pot fi accesate de la distanță camerele de supraveghere?

Multe camere de supraveghere au opțiuni de monitorizare de la distanță cu ajutorul dispozitivelor mobile și al internetului.

Sunt permise camerele de supraveghere ascunse?

Există legi ce restricționează folosirea camerelor de supraveghere ascunse. Legile protejează intimitatea și interzic supravegherea fără obținerea acordului de la persoane în anumite zone. Consultați reglementările din zona dvs. Dacă doriți să instalați camere de supraveghere ascunse.

Care sunt consecințele legale ale instalării fără autorizație a camerelor de supraveghere?

Instalarea neautorizată a camerelor de supraveghere poate determina amendarea, acuzații penale, conform gravității încălcărilor legale.

Este posibilă instalarea camerelor de supraveghere cu vedere în spații private ale altor persoane?

De regulă, nu este permisă montarea camerelor de supraveghere cu vedere în spațiile private ale altor persoane fără ca acestea să își dea acordul scris, explicit. Dacă nu există acest acord, se pot încălca drepturile la intimitate și legislația privind confidențialitatea datelor personale.