Blog CEL MAI BUN EXTENDER WI-FI

Transmisia wireless IP este crucială pentru comunicațiile pe Internet și range extenderul și bridge-ul wireless sunt componente importante. La rovision.ro găsiți diverse modele de range extender (extensor de rază) și bridge wireless, la prețuri competitive. Ce sunt aceste componente, cum funcționează și cum le selectați în cele ce urmează.

Ce este transmisia wireless IP? Care sunt elementele ei cheie?

Transmisia wireless IP (Internet Protocol) se referă la transmisia datelor prin rețele fără fir, folosind protocolul IP—fundamental pentru comunicațiile pe Internet. Ea presupune transferul de informații, pachete de date, voce, video sau alte tipuri de date între diverse dispozitive, cu ajutorul tehnologiilor de transmisie wireless.

Elementele cheie pentru transmisia wireless IP

Elementele cheie pentru transmisia wireless IP sunt:

Protocolul IP

IP (Internet Protocol) este un protocol de comunicare ce permite identificarea și localizarea dispozitivelor într-o rețea și transmiterea datelor între ele.

Tehnologii de transmisie wireless

Tehnologii de transmisie wireless

Transmisia wireless IP poate utiliza diverse tehnologii, precum: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, 5G, fiecare cu anumite caracteristici și aplicații.

 • Wi-Fi

Este una dintre cele mai întâlnite tehnologii de transmisie wireless IP, fiind utilizată la rețelele locale de tip LAN și accesul la internet. Pentru funcționare utilizează frecvențele 2.4ghz, 5ghz, asigurând conectarea dispozitivelor la internet și între ele.

 • 5G

5G este tehnologie mobilă, cu mare capacitate de transfer de date, latență redusă, conectivitate mai rapidă. Este utilizată mai ales pentru rețele mobile și poate afecta transmisia wireless IP în anumite medii.

 • Iot (Internet of Things)

Dispozitivele iot folosesc transmisia wireless IP pentru comunicare între ele și pentru transmisia de date spre Cloud, alte dispozitive conectate, ajutând la monitorizare și control în diverse domenii (sănătate, smart home, industrie).

Securitate

Securitatea este un aspect fundamental pentru transmisia wireless IP, protocolul IP putând fi securizat prin criptare, diverse mecanisme de protecție pentru  accesul neautorizat și interceptarea datelor.

Mobilitate

Transmisia wireless IP asigură mobilitatea dispozitivelor într-o rețea, utilizatorii putând accesa informații, servicii de oriunde prin acoperirea rețelei fără fir.

Domenii de aplicare

Transmisia wireless IP se utilizează în diverse domenii, comunicații mobile, rețele locale, tehnologii Casa Inteligentă, iot, comunicații de urgență, etc.

Ce roluri are range extenderul pentru transmisia wireless IP? Dar un bridge wireless?

Roluri range extender

Range extender-ul (extensorul de rază, de acoperire) este important pentru optimizarea și extinderea acoperirii rețelei wireless IP. Rolurile sale esențiale sunt:

 • Extinde acoperirea

Un range extender va mări acoperirea rețelei wireless, ajutând dispozitivele să se conecteze în zonele în care semnalul router-ului principal este prea slab sau chiar inexistent.

 • Elimină zonele moarte

Un extensor de rază va contribui la eliminarea zonelor moarte, unde semnalul Wi-Fi este prea slab sau absent. Un extender poate prelua semnalul existent și extinde la zonele cu acoperire precară.

 • Îmbunătățește calitatea semnalului

Range extender-ul amplifică semnalul wireless existent și optimizează calitatea conexiunii, diminuând interferențele și zgomotul din rețea.

 • Conectează dispozitivele la distanță mai mare

Cu un extensor de rază se pot conecta dispozitivele la distanță mai mare de router, ceea ce oferă flexibilitate sporită pentru amplasarea echipamentelor fără fir.

 • Îmbunătățește performanțele dispozitivelor mobile

Un range extender ajută la optimizarea performanțelor dispozitivelor mobile, de tipul telefoanelor smart, tabletelor, acolo unde semnalul este slab.

 • Oferă flexibilitate la amplasarea dispozitivelor

Un extensor de rază ajută utilizatorii să amplaseze dispozitivele în locurile dorite sau acolo unde semnalul este slab.

 • Asigură conexiune la locațiile îndepărtate sau la exterior

Cu un range extender se pot conecta la locații la distanță sau la exterior, rețeaua fiind extinsă în grădină, curte, alte spații deschise.

 • Contribuie la redistribuirea folosirii rețelei

Prin extinderea acoperirii, se va putea redistribui folosirea rețelei în zone diverse, pentru a se preveni congestiile pentru anumite locuri.

 • Redirecționează dispozitivele spre banda adecvată

Există extensoare de rază ce pot funcționa pe mai multe benzi de frecvență, re-orientând dispozitivele spre banda adecvată, conform capacităților lor și cerințelor rețelei.

 • Facilitează configurarea și instalarea

Range extender-ul este gândit pentru a fi ușor de configurat și instalat, astfel ca utilizatorii să poată extinde ușor rețeaua.

Roluri pentru bridge-ul wireless

Bridge-ul wireless este un dispozitiv care conectează două sau mai multe rețele locale (LAN-uri) între ele, folosind transmisia fără fir. Rolurile pe care le are un bridge wireless în transmisia wireless IP sunt:

 • Conectează două LAN-uri

Un bridge wireless va conecta două rețele locale (LAN-uri) separate între ele, ajutând dispozitivele dintr-o rețea să comunice cu dispozitivele din cealaltă rețea.

 • Extinde acoperirea

Acolo unde cablarea fizică nu este practică, fezabilă, se poate apela la un bridge wireless pentru a se extinde acoperirea rețelei în locații.

 • Elimină nevoia cablurilor fizice

Cu bridge-ul wireless dispare nevoia folosirii de cabluri fizice între două puncte, astfel că dispozitivele și rețelele se pot conecta fără fir.

 • Ajută la interconectarea clădirilor și a locațiilor distincte

Se pot folosi bridge-uri wireless pentru a se conecta rețele din clădiri distincte sau locații geografice diferite, pentru a se elimina cheltuielile, provocările aduse de instalarea de cabluri între locații.

 • Se extinde infrastructura wireless în exterior

Bridge-urile wireless pot fi montate la exterior pentru a extinde infrastructura rețelei în spațiile deschise, locațiile în care nu este practică utilizarea cablurilor.

 • Se conectează dispozitivele fără fir

Cu ajutorul bridge-urilor wireless se vor conecta dispozitivele fără fir la o rețea, cu ajutorul unui punct de acces, conectat la bridge.

 • Se pot realiza puncte multiple la punct multiplu

Este posibilă configurarea de bridge-uri wireless pentru a se realiza conexiuni între puncte multiple (ptmp), prin conectarea mai multor rețele sau locații la un singur punct central.

 • Ajută la comunicarea dintre rețele

Două rețele care funcționează la frecvențe sau standarde Wi-Fi diferite vor putea comunica între ele cu ajutorul unui bridge wireless.

 • Asigură conexiunea între dispozitivele cu și fără suport pentru Wi-Fi

Este posibilă configurarea unui bridge wireless pentru a conecta la rețeaua fără fir dispozitive fără suport pentru conexiune Wi-Fi.

 • Diminuează cheltuielile și provocările de instalare

Cu un bridge wireless, dispar costurile și problemele asociate cu instalarea de cabluri fizice.

Cum funcționează un range extender? Dar un bridge wireless?

Funcționarea unui range extender

Un range extender (extensor de acoperire sau de semnal) este conceput pentru extinderea acoperirii pentru rețeaua wireless existentă. El preia semnalul existent de la routerul principal și îl retransmite într-o zonă mai îndepărtată, zonă în care semnalul wireless este slab.

Iată pașii parcurși de un range extender:

 • Receptarea semnalului

Extensorul de acoperire depistează semnalul wireless generat de router, semnal transmis prin unde radio, diverse metode de transmisie wireless (Wi-Fi).

 • Amplificarea și regenerarea

Extenderul va amplifica semnalul primit și optimiza calitatea lui, extinzând acoperirea rețelei.

 • Re-emisia semnalului

Semnalul nou generat va fi trimis spre zona în care, inițial, acoperirea era precare, astfel că dispozitivele din zona respectivă se vor putea conecta la rețea.

 • Conectarea la rețea

Dispozitivele din zona extinsă se vor conecta la rețea utilizând semnalul amplificat de range extender.

 • Securizare

Cele mai multe modele de range extender prezintă funcții de securitate pentru protejarea conexiunii wireless extinse. Criptarea datelor, diverse funcții de securitate asemănătoare celor ale router-ului principal sunt astfel de funcții.

Funcționare bridge wireless

Funcționarea unui bridge wireless în cadrul transmisiei wireless IP presupune traversarea de mai multe etape:

 • Receptarea semnalului

Un bridge funcționează, de obicei, ca un punct de acces, receptând semnalul wireless de la rețeaua sursă, fie ea router sau punct de acces.

 • Transmisia semnalului

Bridge-ul trimite semnalul primit spre un al doilea bridge ce operează ca o “stație-client”. Transmisia semnalului se realizează fără fir, cu ajutorul undelor radio sau al altor tehnologii de transmisie fără fir. 

 • Convertirea semnalului în date

Bridge-ul receptor va converti semnalul în date digitale, datele urmând să fie transmise spre dispozitivele conectate la rețeaua locală.

 • Receptarea și procesarea la destinație

La destinație, un al doilea bridge va primi datele, după care le convertește din noi în semnal original și le transmite dispozitivelor care sunt conectate la rețeaua locală.

 • Interconectarea LAN-urilor

După convertirea semnalului în date și transmisia lui la destinație, dispozitivele conectate la rețeaua locală a celui de-al doilea bridge vor comunica cu dispozitivele de la rețeaua sursă, chiar dacă se află la distanță mare.

 • Securizare

Bridge-urile folosesc metode de criptare și alte măsuri de securitate pentru protejarea datelor pe timpul transmisiei.

 • Modele și configurare avansată

Configurarea bridge-urilor se realizează pentru funcționare corectă și conectare la rețea. Configurarea poate presupune setări pentru parametri precum frecvența, canalul, modul de securitate, etc.

Există modele de bridge cu moduri avansate de funcționare, precum modurile de operare Punct la Punct (ptp) sau Punct Multiplu la Punct Multiplu (ptmp), conform nevoilor utilizatorului.

 • Monitorizare și mentenanță

Bridge-urile pot prezenta funcții de monitorizare și mentenanță pentru ca rețeaua să funcționeze corect și pentru a se ameliora eventualele probleme.

Care sunt limitările folosirii unui range extender? Dar soluțiile pentru diminuarea acestor limitări?

Iată care sunt cele mai semnificative limitări ale unui range extender:

Redimensionarea semnalului

Range extender-ul retransmite semnalul primit, ceea ce poate determina redimensionarea semnalului, pierderea vitezei de transfer a datelor.

Soluție:

Alegeți extender de calitate, cu tehnologii de amplificare a semnalului, pentru a reduce pierderile de viteză.

Printre tehnologiile de amplificare a semnalului la range extender sunt:

 • Antenele externe direcționale (orientează semnalul spre o anumită direcție) și antenele omnidirecționale (emit semnal în toate direcțiile).
 • MIMO (Multiple Input, Multiple Output)—se folosesc mai multe antene pentru a se transmite și recepta datele, mai multe fluxuri de date putând fi transmise și receptate simultan.
 • Beamforming—direcționează semnalul Wi-Fi spre dispozitive anume și în toate direcțiile.
 • Fastlane Technology—se dedică o bandă de frecvență pentru comunicarea dintre router și extender.
 • Cross-Band Technology—se folosesc simultan mai multe benzi de frecvență pentru comunicarea dintre router și extender
 • Tehnologie Dual-Band (operare simultană pe bandă 2.4ghz și 5ghz) și Tri-Band (pe două benzi plus una de 5ghz) pentru prevenirea congestiilor pe rețea.
 • Tehnologie Mesh—includ mai multe noduri conectate între ele, ce alcătuiesc o rețea extinsă, pentru acoperire uniformă și gestionarea traficului.
 • BSS Coloring—reduce interferențele în medii aglomerate cu mai multe rețele Wi-Fi
 • Qos (Quality of Service)—ajută extenderul să prioritizeze anumite tipuri de trafic, dispozitivele critice având conexiune mai bună.
 • Wi-Fi6 (802.11ax) –optimizează viteza, capacitatea și eficiența rețelei.

Latency amplificat

Redimensionarea semnalului poate duce la mărirea latenței în transmisia datelor.

Soluție:

Folosiți range extender conceput pentru minimizarea latenței și amplasați extensorul pentru a diminua cât mai mult latența.

Dificultăți de compatibilitate

Unele extensoare de rețea pot avea probleme la conectare și compatibilitate cu diversele dispozitive Wi-Fi.

Soluție:

Verificați compatibilitatea extender-ului cu dispozitivele din rețea. Realizați actualizările de firmware pentru a optimiza compatibilitatea.

Amplasare greșită

Amplasarea extender-ului în locația nepotrivită poate duce la performanțe mai slabe decât cele anticipate, dar și la apariția de interferențe.

Amplasare corecta range extender

Soluție:

Range extender-ul trebuie amplasat în locuri strategice, aproape de zone cu semnal slab, unde se pot evita interferențele cu alte dispozitive sau surse de semnal  (detalii mai jos).

Dependența de calitatea semnalului inițial

Pentru a putea redirecționa eficient semnalul, range extender-ul trebuie să primească semnal Wi-Fi suficient de puternic.

Soluție:

Din nou, limitarea poate fi depășită prin amplasarea inspirată a range extender-ului.

Concurența cu alte dispozitive Wi-Fi

Extensorul de rază poate intra în competiție cu alte dispozitive Wi-Fi din aceeași bandă de frecvență.

Soluție:

Range extender-ul trebuie configurat pe o bandă de frecvență mai puțin aglomerată sau trebuie folosite tehnologii ce reduc interferențele (Dual-Band, Tri-Band).

Securitate slabă

Extensoarele de rază pot avea securitate mai puțin eficientă decât cea a router-elor principale.

Soluție:

Range extender-ul trebuie configurat cu măsuri de securitate eficiente precum: criptarea datelor, parole de acces, actualizări regulate de firmware.

Unde trebuie amplasat range extender-ul?

Range extender-ul trebuie amplasat astfel încât să se obțină performanțe cât mai bune pentru extinderea rețelei Wi-Fi. Iată câteva recomandări despre cele mai bune amplasări pentru range extender:

 • În zone cu semnal slab

Amplasați extenderul de rază acolo unde semnalul de la router există, dar este slab. Astfel extender-ul primește suficient semnal pentru a-l amplifica și trimite mai departe în zonele cu semnal slab.

 • La distanță medie de router

Nu amplasați extender-ul foarte aproape de router, deoarece pot să apară interferențe și suprapunere în exces a semnalului. Este mai bine să amplasați extensorul de rază la o distanță medie, pentru acoperirea zonelor cu semnal slab.

 • În linie cu dispozitivele conectate

Atunci când se poate, amplasați range extender-ul acolo unde este în linie cu dispozitivele ce vor fi conectate cu el. Pereții și alte obiecte solide pot diminua semnalul, iar o linie directă va optimiza conexiunea.

 • La același nivel cu dispozitivele conectate

La un extender cu antene direcționale, este indicat să-l amplasați pe același nivel cu dispozitivele ce vor fi conectate, ceea ce va îmbunătăți transmisia semnalului.

 • Într-un mediu fără interferențe Wi-Fi

Nu instalați extenderul pe lângă alte dispozitive electronice, medii aglomerate, unde sunt mai multe rețele Wi-Fi. Selectați o frecvență Wi-Fi mai puțin aglomerată pentru a evita interferențele.

 • Evitați obiectele metalice, vegetația deasă

Materialele metalice, vegetația bogată pot absorbi semnalul Wi-Fi, deci nu amplasați extender-ul în apropierea lor.

 • Optați pentru spațiile deschise

Dacă se poate, amplasați extenderul într-un spațiu deschis, unde nu sunt obstrucții importante între el și dispozitivele conectate.

Testați locații diverse

Experimentați mai multe locații pentru a identifica poziția ideală a range-extender-ului. Verificați performanța rețelei pentru a depista locația optimă pentru extender.

Ce limitări are un bridge wireless? Cum pot fi acestea diminuate?

Limitările unui bridge wireless nu sunt majore și pot fi minimizate prin măsuri concrete. Iată care sunt limitările tipice ale unui bridge wireless:

Distanța și pierderile semnalului

Cu cât distanța dintre punctele conectate de bridge este mai mare, cu atât mai mari vor fi pierderile de semnal.

Soluție:

Alegeți bridge-uri wireless cu antene puternice și tehnologii de amplificare a semnalului, cum ar fi:

 • Antene direcționale sau omnidirecționale
 • Antene MIMO
 • Beamforming
 • Fast roaming—ajută dispozitivele să se deplaseze rapid între diverse puncte de acces, fără să se piardă conectivitatea. Tehnologia se folosește în rețelele cu mai multe puncte de acces sau bridge-uri.
 • Tehnologie dual-band și tri-band
 • Mesh networking
 • Wi-Fi 6
 • Funcții avansate de securitate
 • Qos
 • BSS Coloring

Interferențe și zgomot

Performanța bridge-ului va avea de suferit dacă sunt prezente interferențe sau ale dispozitive ce emit semnale.

Soluție:

Se poate regla canalul de funcționare a bridge-ului sau se pot folosi tehnologiile menționate (MIMO) pentru a se reduce interferențele.

Limitarea vitezei de transfer al datelor

Standardele Wi-Fi suportate de bridge, capacitatea lui pot să limiteze viteza de transferare a datelor.

Soluție:

Selectați un bridge cu suport pentru standarde Wi-Fi mai noi, ce pot optimiza viteza de transferare a datelor.

Limitări legate de securitate

Un bridge poate fi expus unor riscuri de securitate, mai ales dacă în mediul de instalare nu sunt întreprinse măsuri potrivite de securitate.

Soluție:

Implementați măsuri de securizare, precum autentificare, criptarea datelor, actualizarea regulată a firmware-ului, etc.

Sensibilitate la interferențe electromagnetice

Un bridge wireless poate fi afectat de interferențele electromagnetice, semnalul având de suferit.

Soluție:

Brideg-ul trebuie amplasat în mediu cu interferențe minime sau folosiți antene direcționale pentru a diminua efectele interferențelor electromagnetice.

Vulnerabilitate la atacuri

Un bridge wireless poate fi vulnerabil la atacuri de tip “man-in-the-middle”.

Soluție:

Actualizați regulat firmware-ul pentru bridge și implementați măsuri de securitate potrivite pentru a proteja bridge-ul de atacurile cibernetice.

Capacitate limitată de conexiune

Capacitatea de conexiune simultană a dispozitivelor poate fi limitată la un bridge wireless.

Soluție:

Optați pentru un bridge cu capacitate mai mare și planificați dispozitivele conectate pentru a gestiona eficient conexiunile.

Unde trebuie amplasat un bridge wireless pentru performanțe optime?

Iată unde trebuie amplasat un bridge wireless pentru performanțe cât mai bune:

 • Linie de vedere directă

Ideal, bridge-ul wireless trebuie amplasat acolo unde are linie de vedere directă între cele două puncte de conectare. Pereții, clădirile și alte obiecte solide pot diminua intensitatea semnalului, o linie de vedere directă putând ameliora semnalul și performanța.

 • Evitați interferențele electromagnetice

Nu amplasați bridge-ul pe lângă alte surse de interferențe electromagnetice, precum echipamente electronice puternice, cuptoare  cu microunde, dispozitive care produc semnale puternice, în aceleași benzi de frecvență.

 • Reglați orientarea și înălțimea antenelor

În funcție de antenele pe care le are bridge-ul, veți putea sau nu să reglați înălțimea și orientarea lor pentru a optimiza semnalul și conexiunea.

 • Evitați obiectele metalice

Obiectele metalice pot absorbi și chiar bloca semnalul Wi-Fi, de aceea nu amplasați bridge-ul pe lângă obiecte metalice. Dacă nu este posibilă evitarea lor, reglați poziția pentru a minimiza interferențele.

 • Evitați zonele cu suprapunere a semnalului

Nu amplasați bridge-ul wireless în zone în care semnalul de la rețeaua principală se suprapune cu semnalele de la alte rețele Wi-Fi, deoarece pot să apară interferențe și să scadă performanțele.

 • Optați pentru spațiile deschise

Instalați bridge-ul în locuri cu pământ deschis, unde nu sunt obstacole mari între cele două puncte de conectare, pentru a ameliora calitatea semnalului și stabilitatea conexiunii.

 • Alegeți o suprafață stabilă

Amplasați bridge-ul wireless pe o suprafață stabilă, sigură și fixați-l pentru a reduce riscul deteriorării sau deplasării sale.

Folosiți diverse instrumente de monitorizare a rețelei pentru a verifica semnalul și întreprinde măsurile necesare pentru optimizarea performanțelor. Puteți testa mai multe locații până găsiți locul ideal pentru bridge.

Care sunt asemănările dintre un range extender și bridge wireless? Dar deosebirile?

Asemănări între range extender și bridge wireless

Iată care sunt asemănările dintre cele două tipuri de dispozitive:

 • Îmbunătățesc rețeaua wireless

Ambele tipuri de dispozitive sunt concepute pentru a optimiza performanța rețelei wireless într-un mediu.

 • Realizează conectare fără fir

Range extender-ul și bridge-ul wireless folosesc tehnologie wireless pentru a se realiza conexiunea între dispozitive sau rețele.

 • Extind acoperirea

Cele două tipuri de dispozitive sunt gândite pentru a extinde acoperirea rețelei și asigură conectivitatea în zonele în care semnalul este prea slab sau chiar absent.

 • Sunt compatibile cu diverse dispozitive

Ambele tipuri de dispozitive sunt compatibile cu diverse dispozitive fără fir, precum telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc.

Deosebirile dintre range extender și bridge wireless

 • Au scopuri diferite

Un extender de rază are ca scop preluarea semnalului existent și amplificarea lui pentru a extinde acoperirea rețelei. El este recomandat pentru eliminarea zonelor cu semnal slab sau inexistent.

Scopul unui bridge wireless, însă, este să realizeze o conexiune fără fir între două sau mai multe rețele, ajutând la transmisia datelor între ele. El se folosește pentru conectarea dispozitivelor sau rețelelor la o rețea curentă.

 • Diferă prin topologie

Un range extender se conectează la rețeaua Wi-Fi curentă și redistribuie semnalul într-o zonă aflată la distanță, în timp ce un bridge wireless poate fi utilizat la conectarea a două rețele fără fir între ele sau la legarea a două puncte distante într-o configurație punct-la-punct.

 • Se configurează diferit

Configurarea unui range extender este, de regulă, mai simplă și mai puțin complexă decât configurarea unui bridge wireless. La un range extender poate fi nevoie doar de conectarea la rețeaua existentă și amplasarea într-o zonă cu semnal slab.

Configurarea unui bridge wireless poate fi mai complexă și presupune realizarea unor setări anume pentru a se obține conexiune stabilă între rețele.

 • Performanțele sunt diferite

Un range extender poate influența performanța din cauza suprapunerii semnalului între router și extender. Un bridge wireless va avea performanțe mai bune legate de latență și viteză, fiind gândit petru a asigura conexiune directă între două puncte.

 • Aplicații diferite

Un range extender se folosește mai ales în mediile cu număr redus de dispozitive, el ajutând la extinderea acoperirii într-un singur mediu. De cealaltă parte, un bridge wireless este adecvat acolo unde este nevoie de o legătură stabilă între două rețele sau pentru a conecta dispozitive wireless la o rețea care există.

Concluzie

Cu toate că cele două dispozitive prezintă asemănări privind ameliorarea rețelei fără fir, ele sunt concepute pentru scopuri diferite, prezentând caracteristici diferite ce le recomandă pentru anumite aplicații.

Instalarea și configurarea unui range extender

Instalarea și configurarea unui range extender presupune traversarea următorilor pași:

 1. Amplasarea

Amplasați range extender-ul acolo unde primește semnal Wi-Fi bun de la router, astfel încât să poată extinde acoperirea în zonele cu semnal slab sau absent.

 • Alimentare

Conectați dispozitivul la sursă de alimentare și porniți-l.

 • Conectați dispozitivul dorit la range extender

Folosiți un dispozitiv (laptop, telefon smart, tabletă) pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi emisă de range extender. Rețeaua poate avea nume (SSID) specific, dat de producător, deseori prezentând extensia

“_EXT” sau altceva similar.

 • Accesați interfața de configurare

Deschideți un browser web, tastați adresa IP a extender-ului în bara de adrese. De regulă, adresa IP este precizată în manualul de folosire și are formă precum “192.168.1.1”.

 • Autentificarea

Introduceți numele de utilizator, parola pentru a putea accesa interfața pentru configurare (detalii pe care le găsiți în manualul de la range extender). De obicei, valorile implicite sunt “admin” pentru ambele câmpuri.

 • Realizați setările de configurare

Aplicați instrucțiunile pentru a configura dispozitivul, respectiv: alegeți rețeaua Wi-Fi pe care vreți să o extindeți, setați parola pentru rețeaua extinsă, realizați ajustările necesare.

 • Conectați dispozitivele

După configurare, dispozitivele vor depista noua rețea extinsă și se vor conecta la ea folosind parola menționată anterior.

 • Testare și ajustare

Testați performanța rețelei wireless IP pentru a vedea cum funcționează. La nevoie, realizați setări suplimentare pentru îmbunătățirea performanței.

Vă semnalăm că acești pași sunt generali, putând exista diferențe de la un model și producător la altul.

Instalarea și configurarea unui bridge wireless

Instalarea și configurarea unui bridge wireless presupune mai multe etape, după cum urmează:

 1. Pregătiți dispozitivul

Verificați dacă aveți toate componentele necesare, respectiv bridge wireless, antene, cabluri de alimentare, diverse accesorii.

 • Conectați dispozitivul la sursa de alimentare

Conectați bridge wireless la sursa de alimentare, ținând cont de specificațiile de la producător și porniți dispozitivul.

 • Conectați-vă la interfața de configurare

Conectați un computer, dispozitiv la porturile LAN sau WLAN ale bridge-ului cu ajutorul unui cablu Ethernet sau conexiune Wi-Fi, conform opțiunilor. Accesați interfața de configurare pentru bridge prin introducerea adresei IP în browser-ul web. Veți găsi (de obicei) adresa IP și instrucțiunile de acces în manualul de utilizare.

 • Autentificarea în interfața de configurare

Introduceți numele de utilizator, parola pentru accesarea interfeței de configurare de la bridge. Manualul de utilizare ar trebui să conțină și detaliile de autentificare.

 • Configurarea parametrilor de rețea

Realizați în interfața de configurarea setările pentru a configura bridge-ul în vederea conectării sale la rețeaua principală și realizării legăturii cu alte dispozitive. Introduceți detalii precum numele rețelei (SSID), tipul de securitate (WPA2), parola.

 • Configurarea modului Bridge

La secțiunea de configurare, alegeți opțiunile pentru modul bridge. Veți fi întrebat dacă doriți configurarea bridge-ului ca și client sau ca punct de acces.

 • Salvare și reboot

După realizarea tuturor ajustărilor, salvați configurarea, reporniți dispozitivul bridge. Poate fi o opțiune în interfața de configurare sau pot fi necesare deconectarea și reconectarea alimentării.

 • Testare și ajustări

Testați conexiunea pentru a vedea cum funcționează dispozitivul bridge. La nevoie, veți putea realiza ajustări în interfața de configurare.

 • Conectarea dispozitivelor la rețeaua extinsă

Conectați dispozitivele la rețeaua extinsă utilizând SSID-ul, parola din configurarea dispozitivului bridge.

Compatibilitate și interoperabilitate la folosirea de range extender și bridge wireless

Iată ce aspecte trebuie verificate în ceea ce privește  compatibilitatea și interoperabilitatea dispozitivelor range extender și bridge wireless cu echipamentele și infrastructura existente:

 • Standarde Wi-Fi

Verificați dacă dispozitivele (range extender și bridge wireless) sunt compatibile cu standardele Wi-Fi utilizate în rețea. Cele mai folosite standarde sunt 802.11n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6). Pentru confirmarea compatibilității, trebuie să examinați detaliile tehnice ale dispozitivelor.

 • Frecvențele de operare

Vedeți dacă dispozitivele operează pe aceleași frecvențe ca și routerul principal. De regulă, dispozitivele funcționează pe frecvențele 2.4ghz sau 5ghz, alegerea frecvenței realizându-se în funcție de cerințele rețelei.

 • Securitate Wi-Fi

Urmăriți ca dispozitivele să aibă suport pentru protocoalele de securitate Wi-Fi precum WPA2, WPA3. O rețea trebuie să aibă nivel înalt de securitate.

 • Tipuri de autentificare

Verificați dacă dispozitivele acceptă aceleași tipuri de autentificare (parolă,  cheie partajată) pe care le folosește rețeaua curentă.

 • Topologii de rețea suportate

Pentru un dispozitiv bridge wireless, verificați dacă acesta suportă tehnologia de rețea pe care vreți să o implementați. Dacă doriți să realizați o legătura punct la punct între două clădiri, trebuie ca dispozitivul ales să fie conceput în acest sens.

 • Tipuri de dispozitive conectate

Analizați dacă dispozitivele conectate la range extender sau bridge wireless sunt compatibile cu tehnologia, standardele folosite de dispozitive. Trebuie să existe compatibilitate între toate echipamentele din rețea.

 • Interoperabilitatea cu router-ul principal

Verificați dacă range extender-ul și bridge-ul wireless sunt interoperabile cu router-ul principal. Vedeți dacă producătorii recomandă folosirea dispozitivelor împreună și dacă sunt actualizări de firmware pentru a fi siguri de compatibilitatea cu tehnologiile noi.

 • Configurare avansată și management de rețea

Pentru interoperabilitate mai bună, vedeți dacă dispozitivele au opțiuni avansate de configurare și management pentru a adapta setările conform nevoilor rețelei.

 • Actualizări de firmware

Vedeți ce actualizări de firmware sunt valabile pentru dispozitivele dvs. Și verificați dacă folosiți cele mai recente versiuni pentru a beneficia de performanțe optime și compatibilitate.

 • Documentație tehnică

Analizați documentația tehnică de la producător, citiți recenzii de la alți utilizatori pentru a avea cât mai multe informații despre compatibilitate, experiențele cu dispozitivele.

 • Realizați teste de compatibilitate

Înainte de implementare, efectuați teste de compatibilitatea pentru a fi siguri că range extender-ul sau bridge wireless-ul operează corect în rețea. Urmăriți stabilitatea conexiunii, performanța în scenarii variate.

Ce măsuri de securitate pot avea un range extender și un bridge wireless?

Securitatea în cadrul transmisiei wireless IP este esențială pentru protejarea datelor și a informațiilor confidențiale împotriva accesului neautorizat. Range extender-ul și dispozitivul bridge wireless pot implementa măsuri de securitate diverse, cele mai semnificative fiind:

 • Criptarea datelor

Protocoalele de criptare comună sunt WPA2 și WPA3, care asigură confidențialitate pentru datele transmise prin rețeaua wireless.

 • Folosirea de parole de acces

Dispozitivele trebuie să aibă opțiunea de a seta parolă de acces pentru a bloca accesul neautorizat la setările lor. O parolă puternică va proteja dispozitivele și transmisia wireless de acces neautorizat.

 • Folosirea de adrese MAC

Controlarea accesului pe baza adreselor MAC ale dispozitivelor range extender și bridge wireless face posibil accesul sau blochează accesul pentru anumite dispozitive. Se suplimentează securitatea prin limitarea accesului la dispozitivele cunoscute și autorizate.

 • Introducere parolă securizată

Interfața de administrare a extenderului sau a dispozitivului bridge trebuie să permită introducerea de parolă securizată și să prevină atacurile de tip brute force.

 • Protocol de securitate WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS este o variantă pentru configurarea rapidă a dispozitvelor, dar poate avea vulnerabilități. Uneori, este bine să se dezactiveze WPS pentru prevenirea atacurilor de tip PIN brute force.

 • Monitorizarea activității

Funcționalitatea de monitorizare a activității înregistrate ajută la depistarea comportamentelor neobișnuite, la intervenția promptă în cazul unor amenințări.

 • Actualizări regulate de firmware

Realizarea regulată de actualizări de firmware este esențială pentru remedierea vulnerabilităților de securitate și pentru optimizarea performanțelor dispozitivelor.

 • Autentificare puternică

Implementarea unor metode puternice de autentificare (autentificarea cu factori multipli, spre exemplu) ajută la optimizarea securității.

 • Izolarea rețelei oaspeților

Atunci când dispozitivele de amplificare a semnalului au suport pentru rețelele de oaspeți, acestea trebuie izolate de rețeaua principală pentru a stopa accesul neautorizat la dispozitivele din rețea.