De ce lipsesc înregistrările de la camera de supraveghere sau sunt incomplete?

Blog De ce lipsesc inregistrarile de la camera

Înregistrările de la camera de supraveghere pot lipsi sau pot fi incomplete din cauza unor probleme de alimentare, a defecțiunilor hardware, a problemelor de conexiune sau de rețea, a setărilor incorecte. Insuficient spațiu de stocare, atacuri cibernetice sau vandalizare pot, de asemeni, fi cauze.

Cauza nr.1—probleme de alimentare

Problemele de alimentare pot afecta înregistrarea la camera de supraveghere în mai multe moduri:

Întreruperi de alimentare

Întreruperile temporare sau frecvente în alimentarea cu energie electrică pot determina opriri bruște ale camerei de supraveghere. Înregistrările vor lipsi sau vor fi incomplete în timpul perioadelor de întrerupere.

Instabilitatea alimentării

Fluctuațiile de tensiune sau instabilitatea sursei de alimentare pot influența buna funcționare a camerei de supraveghere și cauza coruperea înregistrărilor sau formarea unor înregistrări incomplete.

Defectarea sursei de alimentare

Defecțiunile la nivelul surselor de alimentare, precum bateriile epuizate, componentele defectate pot afecta capacitatea camerelor de supraveghere de a primi alimentarea necesară înregistrării, stocării corecte a datelor.

Remedieri

Folosirea de surse de alimentare sigure

Verificați dacă alimentarea camerelor de supraveghere se realizează cu surse de energie fiabile, stabile. Astfel, minimizați riscul întreruperilor sau al fluctuațiilor de tensiune.

Instalarea unui UPS (sursă de alimentare neîntreruptibilă)

Folosirea unui UPS va proteja camerele de supraveghere împotriva întreruperilor de alimentare și furniza energie de rezervă la nevoie. Astfel, datele se vor înregistra continuu.

Verificarea și înlocuirea componentelor defectate

Dacă se bănuiește că sursele de alimentare, alte componente ale sistemului s-au defectat, ele trebuie verificate și, la nevoie, înlocuite. Alimentarea va fi stabilă, iar înregistrarea va fi continuă.

Monitorizare și mentenanță în mod regulat

Realizarea regulată a monitorizării sursei de alimentare și a componentelor de sistem ajută la depistarea promptă a problemelor și intervenția rapidă pentru soluționare.

Cauza nr.2—defecțiuni de hardware

Defecțiunile de hardware pot cauza lipsa înregistrărilor sau realizarea de înregistrări incomplete. Iată cum:

Defectarea camerei sau componentelor ei

Dacă se defectează camera, componente precum senzorul de imagine, lentila, înregistrările vor fi compromise sau chiar pierdute.

Defectarea microfonului sau a difuzorului

Defecțiuni la microfon sau difuzor pot cauza înregistrări audio incomplete, absența lor totală. Când microfonul nu funcționează corect, sunetele din mediu nu vor mai fi înregistrate. Dacă difuzorul este defectat, nu se va putea reda sunetul captat.

Probleme la stocarea de date

Dacă se defectează unitatea de stocare, hard disk-ul, înregistrările vor fi incomplete sau vor lipsi. Dacă este defectat hard disk-ul, datele se vor înregistra incomplet sau chiar se vor pierde total.

Probleme la nivelul plăcii de bază

Defectarea plăcii de bază poate afecta buna funcționare a camerelor de supraveghere. Componente electronice defecte, conexiuni slabe, corupte vor cauza ne-înregistrarea.

Conexiuni hardware slabe, corupte

Conexiunile slabe, corupte între componente (microfon, difuzor, placa de bază și unitatea de stocare) pot cauza înregistrări incomplete, lipsa lor. Cabluri defecte, mufe sau porturi de conectate rupte, uzate pot cauza oprirea și discontinuitatea la înregistrare.

Remedieri

Înlocuirea componentelor defecte

Dacă depistați componente hardware defecte (microfon, difuzor, unitate de stocare), ele trebuie înlocuite cu unele noi, funcționale și compatibile.

Repararea sau înlocuirea plăcii de bază

Atunci când problema este la nivelul plăcii de bază, se impune repararea sau înlocuirea ei pentru a ajuta camera să funcționeze corect din nou.

Verificarea și înlocuirea conexiunilor hardware

Examinați toate conexiunile hardware și înlocuiți-le pe cele slabe sau corupte pentru a  obține conexiune eficientă între componentele camerei de supraveghere.

Actualizarea și gestionarea corectă a stocării de date

Urmăriți ca unitatea de stocare să fie în stare bună de funcționare și să aibă suficient spațiu pentru a înregistra și stoca datele corect. Puteți actualiza sau controla unitatea de stocare pentru remedierea problemelor ce țin de stocarea datelor.

Cauza nr.3—Probleme de conexiune sau de rețea

Iată cum pot afecta problemele de conexiune sau de rețea înregistrările la camerele de supraveghere:

Pierderea conexiunii de rețea

Pierderea temporară sau permanentă a conexiunii de rețea între camera de supraveghere și dispozitivul de stocare poate cauza întreruperea înregistrărilor sau nerealizarea înregistrării. Dacă nu există conexiune de rețea activă, datele nu vor fi transmise spre dispozitivul de stocare sau monitorizare.

Instabilitatea rețelei

Fluctuațiile sau întârzierile în rețea pot determina discontinuități la înregistrare, întreruperi la fluxul de date. Congestia rețelei, interferența semnalului, diverși factori vor influența calitatea, stabilitatea conexiunii.

Erori de configurare a rețelei

Setările greșite ale rețelei sau ale camerei de supraveghere pot cauza dificultăți la transmisia sau receptarea datelor. Erorile pot fi adrese IP nevalide, subrețele incompatibile, conflicte de porturi.

Probleme la echipamentele de rețea

Defecțiuni la echipamentele de rețea, precum switch-uri, routere, cabluri Ethernet pot influența conectivitatea, cauza discontinuități sau chiar nerealizarea înregistrărilor. Cabluri uzate, porturi de rețea defecte, probleme la echipamentele de rutare, comutare pot cauza înregistrări întrerupte sau chiar absente.

Remediere

Verificarea și rezolvarea conexiunilor fizice

Verificați cablurile, conectoarele de rețea pentru a fi siguri că sunt corect conectate și nu sunt deteriorate, nu au probleme. La nevoie, înlocuiți cablurile, echipamentele defectate.

Verificarea și configurarea setărilor rețelei

Urmăriți ca setările de rețea ale camerei de supraveghere și ale dispozitivului de stocare sunt corect configurate și compatibile între ele. Verificați adresele IP, setările de subrețea, diverși parametri de rețea pentru a evita conflictele, erorile de conectivitate.

Monitorizarea și gestionarea traficului de rețea

Monitorizați traficul de rețea pentru a depista și rezolva congestia, alte probleme ce pot influența fluxul de date între camerele de supraveghere și dispozitivele de stocare. Utilizați instrumente de monitorizare a rețelei pentru a depista și controla eficient traficul.

Actualizarea echipamentelor de rețea și a software-ului

Urmăriți ca echipamentele de rețea și software-ul asociat sunt actualizate la cele mai noi versiuni pentru a profita de ajustările de securitate, optimizările de performanță. Ele pot preveni producerea unor probleme de conectivitate și la funcționarea corectă a rețelei.

Cauza nr.4—setări incorecte

Setările incorecte ale camerei de supraveghere sau ale sistemului de înregistrare pot duce la absența înregistrărilor sau la apariția unor înregistrări incomplete. Iată ce setări incorecte pot avea astfel de efecte:

Programare incorectă

Programarea incorectă a camerei de supraveghere sau a sistemului de înregistrare poate cauza absența înregistrărilor la momente cheie sau la înregistrarea ineficientă a evenimentelor semnificative. Atunci când setările de programare nu sunt corecte, camera nu va înregistra în momentele importante sau să înregistreze excesiv. Ea va ocupa inutil spațiul de stocare.

Setări eronate de rezoluție sau calitate

Setările de rezoluție sau calitate nepotrivite pot influența înregistrările în diverse moduri. Când rezoluția este prea mică, înregistrările vor fi neclare, nu vor oferi detaliile necesare identificării obiectelor sau persoanelor. Dacă, în schimb, rezoluția sau calitatea sunt prea mari, vor apare probleme de stocare, cu absența înregistrărilor sau discontinuități la înregistrare.

Sensibilitatea senzorului

Setările de sensibilitate ale senzorului camerei de supraveghere pot influența modul în care el depistează mișcările și evenimentele. Când sensibilitatea este prea redusă, camera nu va detecta anumite evenimente sau nu va înregistra în mod corect.

Dacă sensibilitatea este prea mare, înregistrările pot fi incomplete sau corupte din cauza activării întâmplătoare a înregistrării.

Setări de compresie a datelor

Setările de compresie a datelor pot afecta calitatea și dimensiunea fișierelor de înregistrare. Când setările de compresie sunt prea mari, se pot produce probleme de stocare, iar înregistrările să nu mai fie complete, să lipsească total.

Dacă, pe de altă parte, compresia este prea mică, scade calitatea înregistrărilor și ele vor ocupa mai mult spațiu de stocare decât va fi necesar.

Remedieri

Revizuirea și ajustarea setărilor

Verificarea și reglarea setărilor camerei de supraveghere sau ale sistemului de înregistrare ajută la stabilirea rezoluției corecte, a programării. Se poate stabili sensibilitatea ideală pentru senzor, compresia eficientă a datelor.

Actualizarea de software

Calitatea și fiabilitatea înregistrărilor se pot remedia prin actualizarea la cele mai noi versiuni de firmware sau software. Ele optimizează performanța, corectează erorile și pot aduce funcții noi.

Testare și ajustare constantă

Monitorizarea și testarea regulată a setărilor camerei de supraveghere ajută la depistarea și remedierea problemelor înainte ca ele să altereze înregistrările semnificative.

Cauza nr.5—insuficient spațiu de stocare

Dacă spațiul de stocare nu este suficient, iată cum poate fi afectată înregistrarea la camera de supraveghere:

Se opresc înregistrările

Dacă spațiul de stocare este total ocupat, sistemul de înregistrare nu va mai înregistra complet. El va opri sau întrerupe prea timpuriu înregistrarea. Aceste efecte apr când nu este suficient spațiu pentru a se salva noile înregistrări. Camerele vor înregistra parțial sau nu vor mai înregistra deloc.

Datele se comprimă excesiv

Când spațiul de stocare este limitat, sistemul va folosi o compresie mai mare a datelor pentru economisirea spațiului. Pe de altă parte, o compresie excesivă va cauza pierderea calității și detaliilor din înregistrări. Uneori, se poate întâmpla ca datele să fie comprimate și unele informații să se piardă. Înregistrările nu vor mai fi complete.

Se șterg automat înregistrările mai vechi

Pentru a realiza noi înregistrări, unele sisteme de stocare vor șterge automat înregistrările mai vechi. Dacă nu există configurată corect o politică de stocare și ștergere a datelor, se pot șterge accidental înregistrările semnificative, înainte de fi salvate sau vizionate.

Se corup datele

Dacă spațiul de stocare este aproape plin, pot să apară probleme de corupere a datelor. Când sistemul de înregistrare încearcă să scrie date pe un spațiu de stocare complet plin, fișierele se pot corupe. Ele pot fi șterse, deteriorate, iar înregistrările pot deveni incomplete, inaccesibile.

Remedieri

Adăugarea de spațiu de stocare suplimentar

Se va extinde capacitatea de stocare prin adăugarea de unități de stocare suplimentare sau prin actualizarea celor curente.

Optimizarea setărilor de stocare

Se pot revizui sau ajusta setările de stocare în vederea optimizării folosirii spațiului disponibil. Totodată, se vor gestiona mai eficient înregistrările.

Implementarea unei politici de stocare a datelor

Se va configura politică se stocare a datelor pentru a defini perioadele de reținere a înregistrărilor și preveni ștergerea întâmplătoare, prematură a acestora.

Monitorizarea constantă a spațiului de stocare

Trebuie monitorizat continuu nivelul de ocupare a spațiului de stocare și interveni prompt pentru a evita sau remedia problemele asociate cu spațiul insuficient de stocare.

Cauza nr.6—Atacuri cibernetice sau vandalizare

Atacurile cibernetice sau vandalizarea cauzează absența înregistrărilor sau înregistrări incomplete în moduri diverse:

Acces neautorizat la sistem

Un atac cibernetic poate lăsa un intrus să dobândească acces neautorizat la sistemul de înregistrare sau la camerele de supraveghere. Astfel, intrusul va putea șterge sau schimba înregistrările curente și chiar stopa total înregistrarea pentru a ascunde activitățile nepermise.

Distrugerea fizică a echipamentelor

Vandalizarea echipamentelor de supraveghere, a infrastructurii de rețea poate cauza întreruperea înregistrărilor, pierderea lor totală. Dacă se distrug camerele de supraveghere, echipamentele de stocare, nu va mai avea loc înregistrarea, nu se vor mai recupera datele înregistrate.

Blocarea serviciilor de rețea

Un atac cibernetic, precum un atac distribuit de denegare a serviciului (DDoS) va bloca sau influența serviciile de rețea, conectivitatea cu camerele sau dispozitivele de stocare. Înregistrările nu vor mai fi complete, vor lipsi din cauza absenței de comunicare dintre camere și sistemul de stocare.

Remediere

Optimizarea securității rețelei și a sistemului

Implementarea metodelor adiționale de securitate, autentificarea în doi factori, criptarea datelor și supravegherea activităților suspecte diminuează riscul atacurilor cibernetice, accesului ilegal la sistem.

Instalarea de camere redundante

Amplasați camere de supraveghere redundante în locuri strategice sau folosiți sisteme de înregistrare redundante pentru supraveghere continuă, chiar dacă se defectează sau vandalizează echipamentele.

Monitorizarea și alertarea timpurie

Implementarea unui sistem de monitorizare și alertare promptă ajută la depistarea și reacționarea rapidă la evenimente de securitate, vandalizare. Se poate interveni rapid pentru a evita pierderea înregistrărilor, datelor.

Backaup regulat și stocare offline

Se pot realiza copii de rezervă în mod regulat pentru înregistrări. Se pot efectua stocări offline în mediu sigur pentru a le proteja împotriva pierderii, coruperii dacă se produc atacuri cibernetice, acte de vandalizare.