Ce se întâmplă dacă nu se montează sau nu se instalează corect camera de supraveghere

Blog funcționarea corectă a camerelor de supraveghere

Dacă nu se montează sau nu se instalează corect o cameră de supraveghere, este posibil ca aceasta să nu mai funcționeze corect sau deloc, să fie expusă unor riscuri de securitate, să aducă probleme legale sau de conformitate.

De asemeni, instalarea corectă poate duce la lipsa înregistrărilor esențiale. În plus, pot apare și costuri mai mari pentru remedierea problemelor cauzate de instalarea eronată de către amatori și nu de către profesioniștii din domeniul supravegherii video.

Efectul nr.1—riscuri mai mari pentru securitate

Instalarea greșită a camerelor de supraveghere poate genera riscuri și amenințări semnificative ce scad eficiența sistemului de supraveghere. Ele pot chiar compromite scopul acestuia, de a proteja proprietatea și persoanele.

Riscurile pentru securitate aduse de montarea greșită a camerelor de supraveghere sunt:

Vulnerabilitate la intruziuni și infracțiuni

Atunci când camerele sunt instalate sau orientate greșit, unele zone critice pot rămâne neacoperite sau prea puțin acoperite. Astfel, intruziunea pe proprietăți și activitățile infracționale devin mai facile.

Supravegherea ineficientă a activităților

Instalarea incorectă poate duce la furnizarea de imagini de proastă calitate, distorsionate. Identificarea sau recunoașterea detaliilor semnificative, precum chipurile uman sau plăcuțele de înmatriculare vor fi mai greu de realizat.

Riscul daunelor sau al sabotajelor

Atunci când camerele se montează în locuri vulnerabile sau moduri care le fac vulnerabile la daune fizice sau sabotaj, riscul distrugerii sau dezactivării camerelor este mai mare.

Probleme legale și de confidențialitate

Instalarea incorectă poate cauza încălcarea intimității și a vieții private a persoanelor care sunt înregistrate neintenționat de camerele de supraveghere. Pot să existe reglementări stricte privind amplasarea și folosirea camerelor de supraveghere. Instalarea incorectă poate să nu fie conformă cu reglementările și atrage sancțiuni legale.

Riscuri pentru integritatea datelor

Atunci când camerele nu sunt instalate și protejate corect, ele devin vulnerabile la atacuri cibernetice, hackeri. Datele înregistrate sau transmise pot fi compromise.

Efectul nr.2—funcționarea incorectă a camerelor de supraveghere

Instalarea greșită a camerelor de supraveghere poate duce la funcționarea incorectă a camerelor de supraveghere. Iată în ce fel:

Poziționarea greșită a camerei de supraveghere

Când camera este instalată într-un unghi necorespunzător sau într-o poziție greșită, pot să fie omise zone esențiale sau să nu se acopere total zona de supraveghere. Dacă sunt obstacole în câmpul vizual al camerei, imaginea va fi distorsionată sau blocată. Astfel, nu se vor mai putea depista evenimente sau persoane.

Conectarea incorectă a cablurilor

Conectarea greșită a cablurilor de alimentare sau a cablurilor de transmisie a datelor poate cauza absența alimentării sau pierderea conexiunii. Camera nu va mai funcționa. Cablurile instalate incorect, aproape de surse de interferențe electromagnetice pot provoca distorsiuni, perturbări în imaginea captată de cameră.

Setări greșite ale camerei sau sistemului

Setări diverse ale camerei de supraveghere (rezoluția, sensibilitatea la lumină, balansul de alb) trebuie reglate pentru a se obține performanță optimă. Configurarea greșită poate cauza imagini de calitate redusă sau absența unor detalii importante.

Configurarea incorectă a rețelei sau a setărilor de conectivitate poate cauza dificultăți la transmisia sau accesarea fluxurilor video. Camerele de supraveghere nu vor mai funcționa în mod corespunzător.

Absența întreținerii și a verificărilor periodice

Dacă se omit lucrările regulate de curățare, întreținere, se vor depune praf și murdărie pe lentilă sau pe senzorul camerei. Claritatea imaginii va avea de suferi. Dacă nu se execută regulat verificări, mentenanță preventivă, camerele se vor deteriora sau defecta. Durata de viață și fiabilitatea camerelor scad.

Vandalism și daune fizice

Instalarea nepotrivită a camerelor poate face camerele vulnerabile la vandalizare, daune fizice. Camerele se deteriorează și nu mai funcționează conform așteptărilor. Dacă sunt expuse la condiții meteo extreme, nepotrivite, camerele se pot defecta, uza prematur și funcționa incorect.

Ce probleme tehnice pot să apară din cauza instalării greșite

Problemele tehnice ce pot să apară din cauza instalării greșite sunt multiple:

Pierderea sau interferența semnalului video

Conectarea greșită a cablului de transmisie a semnalului video, folosirea unui cablu  deteriorat poate cauza pierderea semnalului, apariția unor interferențe în imagine. Dacă se folosesc conectori cablu greșiți, necorespunzători, semnalul se pierde. În plus, conexiunile între camere și sistemul de înregistrare devin instabile.

Imagini distorsionate sau pixelate

Montajul incorect, ajustarea incorectă a camerei duce la generarea de imagini neclare, distorsionate, cu detalii pixelate, încețoșate. Dacă iluminarea nu este adecvată surselor de lumină, imaginile vor fi slab iluminate.

Incapacitatea de a înregistra la lumină redusă

Configurația incorectă a camerei sau a sistemului de înregistrare privind sensibilitatea la lumină poate cauza captarea unor imagini întunecate, cu zgomot de fundal excesiv la iluminarea redusă.

Unele camere sunt dotate cu senzori de imagine care nu sunt sensibili la lumină redusă sau care au nevoie de iluminare adițională pentru a înregistra imagini clare la iluminare redusă.

Probleme de alimentare și stabilitate a sistemului

Folosirea unui adaptor de alimentare incorect sau subdimensionat poate cauza fluctuații de tensiune, lipsă de alimentare. Camera nu va mai funcționa corect.

Instalarea camerei într-un spațiu cu temperaturi înalte, absența unei ventilații adecvate poate cauza supraîncălzirea camerei, deteriorarea componentelor interne.

Probleme de configurare și compatibilitate

Dacă se utilizează camere de supraveghere incompatibile cu sistemul de înregistrare sau alte componente ale sistemului, pot apare probleme de configurare. Capacitatea camerei de a transmite și înregistra imagini va avea de suferit.

Configurarea incorectă a parametrilor camerei sau sistemului de înregistrare poate cauza erori de înregistrare, incapacitatea de a accesa sau controla corect imaginile înregistrate.

Efectul nr.3—probleme legale sau de conformitate

Instalarea necorespunzătoare a camerelor de supraveghere poate aduce probleme privind conformitatea. Proprietarii și operatorii sistemelor de supraveghere pot suferi. Iată aspectele esențiale:

 Încălcarea drepturilor individuale și a legislației privind confidențialitatea datelor

Instalarea greșită poate duce la captarea, înregistrarea neintenționată a zonelor private, informațiilor personale. Drepturile individuale și legile privind confidențialitatea datelor pot fi încălcate.

Legislația privind protecția datelor poate presupune obligația de a obține consimțământul persoanelor înregistrate și de a oferi notificări clare privind folosirea camerelor de supraveghere.

Neconformitatea cu reglementările locale și industriale

Este posibil ca instalarea camerelor de supraveghere să fie supusă unor reglementări  privind construcția și amenajarea proprietăților. Instalare incorectă poate cauza neconformitatea cu aceste reglementări.

În unele sectoare sau industrii, sunt valabile standarde  pentru folosirea și instalarea camerelor de supraveghere. Neconformitatea cu aceste standarde poate cauza  sancțiuni sau amenzi.

Responsabilitatea față de terțe părți

O instalare neconformă poate cauza daune sau prejudicii terților, fie prin captarea neintenționată a informațiilor sau imaginilor lor, fie prin lipsa de supraveghere eficientă în caz de incidente.

Proprietarii sau operatorii sistemelor de supraveghere pot fi considerați responsabili legal pentru daunele sau prejudiciile cauzate de o instalare neconformă legal sau de utilizarea necorespunzătoare a camerelor de supraveghere.

Sancțiuni și amenzi

Încălcările legislației privind protecția datelor sau a altor reglementări aplicabile pot duce la sancțiuni administrative și amenzi financiare importante.  Autoritățile de reglementare pot stabili interdicții asupra utilizării camerelor de supraveghere sau pot retrage autorizația de utilizare în cazul unor încălcări grave sau repetate.

Pentru a evita aceste probleme legale și de conformitate, este esențial să se realizeze o instalare corespunzătoare a camerelor de supraveghere. Trebuie să se respecte legislația și reglementările aplicabile și să se acorde atenție deosebită drepturilor individuale și confidențialității datelor.

De ce să apelați la instalare profesională

Angajarea profesioniștilor din domeniul securității pentru instalarea camerelor de supraveghere are numeroase beneficii. Camerele vor funcționa la parametri optimi și beneficiile instalării profesioniste sunt multiple:

Expertiză și cunoștințe tehnice

 • Evaluare exactă a nevoilor de supraveghere

Profesioniștii pot identifica precis nevoile de supraveghere a proprietății și recomanda tipul, numărul de camere de supraveghere. Ei vor identifica cea mai bună locație de amplasare a camerelor.

 • Instalare corectă

Specialiștii din domeniul supravegherii video au cunoștințele, deprinderile și experiența necesare pentru a monta și configura corect camerele de supraveghere. Ei vor asigura funcționarea optimă a camerelor și diminua riscul defecțiunilor tehnice.

 • Configurare avansată

Profesioniștii pot configura sistemele de supraveghere pentru a le integra cu alte sisteme de securitate și maxima eficiența lor. Ei pot configura facil și precis setările de rețea, accesarea camerelor de la distanță, etc.

Conformitate legală

 • Familiaritate cu reglementările legale

Specialiștii sunt familiarizați cu legislația, reglementările legate de supravegherea video, confidențialitatea datelor. Ei vor asigura instalare conformă cerințelor legale.

Profesioniștii pot oferi documentația necesară pentru a demonstra conformitatea cu standardele, reglementările importante. Astfel, se minimizează riscul sancțiunilor legale.

Economisire de timp și resurse

 • Eficiență

Colaborarea cu specialiștii diminuează semnificativ timpul necesar pentru instalare și configurare. Proprietarii se vor putea concentra pe alte activități. Totodată, profesioniștii folosesc echipamente de calitate superioară și pot folosi cele mai bune produse de pe piață. Durata de viață a camerelor de supraveghere va fi lungă.

Mentenanță și suport tehnic

 • Suport continuu

Profesioniștii oferă suport tehnic continuu și servicii de întreținere, pentru funcționare  continuă, optimă a camerelor de supraveghere. Ei pot efectua actualizări regulate și optimizări pentru camere. Acestea vor rămâne la standardele actuale de securitate și tehnologie.

Diminuarea riscurilor de securitate

 • Reducerea punctelor slabe

Instalarea profesionistă reduce riscurile de securitate asociate cu o configurare eronată, incompletă. Zona de supravegheat va fi acoperită eficient, complet.

 • Protejare împotriva accesului neautorizat

Profesioniștii pot implementa măsuri de securitate adiționale pentru protejarea sistemului de supraveghere împotriva accesului neautorizat și atacurilor cibernetice.

Garantarea calității și a fiabilității

 • Asigurarea calității

Specialiștii din domeniu garantează calitatea instalării. Se oferă garanții pentru serviciile prestate. Proprietarii, utilizatorii pot sta liniștiți deoarece camerele de supraveghere vor funcționa corect.

 • Fiabilitate

Instalarea profesională diminuează riscul defecțiunilor și al problemelor tehnice. Se asigură, astfel, funcționarea continuă, fiabilă a camerelor de supraveghere.

Măsuri preventive pentru funcționarea corectă a camerelor de supraveghere

Alegeți echipamentul adecvat

Selectați echipament de supraveghere de calitate superioară, de la producători de renume. Astfel, șansele ca produsele să funcționeze corect, pentru mult timp sunt mari. În plus, urmăriți ca toate componentele sistemului să fie compatibile între ele, precum și alte sisteme de securitate curente.

Asigurați instalare corectă

Camerele trebuie amplasate în locuri strategice, pentru a acoperi toate zonele critice. Trebuie evitate punctele moarte, zonele cu iluminare redusă. Pentru modelele instalate la exterior, trebuie utilizate carcase de protecție. Cadrele de montaj trebuie să reziste la condiții meteo diverse, dificile.

Efectuați configurare potrivită

Configurați corect setările camerei, inclusiv rezoluția, sensibilitatea la mișcare, programarea înregistrării pentru a fi conforme nevoilor dvs. De supraveghere. Implementați metode de securitate cibernetică. Apelați la parole complexe, criptare pentru protejarea sistemului de accesul neautorizat.

Acțiuni periodice pentru întreținere

 • Inspecții vizuale

Verificați în mod regulat camerele de supraveghere, cablurile, conectorii pentru a depista orice semn de uzură, deteriorare.  Curățați în mod periodic lentilele camerelor pentru a evita colectarea de praf, murdărie sau alte obstacole ce ar putea deteriora calitatea imaginii.

 • Testați funcționarea

Realizați regulat teste de performanță pentru a fi sigur că toate camerele de supraveghere funcționează corect, că imaginile sunt clare, detaliate. Revizuiți înregistrările pentru a confirma că toate evenimentele sunt captate, înmagazinate în mod corespunzător.

 • Lucrări de întreținere pentru software

Verificați dacă firmware-ul și software-ul camerelor de supraveghere sunt actualizate la cele mai noi versiuni pentru a profita de optimizările de performanță, corecțiile de securitate. Realizați copii de siguranță pentru înregistrările video și setările de configurare. Astfel, diminuați riscul pierderii datelor în cazul unor defecțiuni.

 • Evaluări de securitate

Periodic, trebuie realizate audituri de securitate pentru a evalua și optimiza protecția sistemului împotriva atacurilor cibernetice. Inspectați și actualizați permisiunile de acces pentru a fi sigur că doar persoanele autorizate pot accesa și controla sistemul.

 • Documentație și training

Păstrați documentația actualizată a sistemului. Stocați diagramele de cablare, setările de configurare, procedurile de întreținere. Urmăriți ca toți utilizatorii, operatorii să fie instruiți corect în ceea ce privește folosirea și întreținerea sistemului de supraveghere.

Ce probleme de securitate pot apare la camerele de supraveghere

Blog security problems surveillance camera

Problemele de securitate care pot apare la camerele de supraveghere sunt: hacking și acces neautorizat, absența criptării datelor, firmware neactualizat, configurații nesigure, interferențe și bruiaj. Aceste probleme pot afecta major confidențialitatea și securitatea spațiilor supravegheate.

Hacking și acces neautorizat

Modalitățile prin care hackerii pot accesa camerele de supraveghere sunt multiple:

Exploatarea vulnerabilităților de securitate

Hackerii pot identifica și exploata punctele slabe ale sistemelor de camere de supraveghere, precum firmware-ul sau software-ul neactualizat, absența unor protocoale eficiente de securitate.

Atacuri de tip brute-force

Prin folosirea programelor automate, hackerii pot ghici sau sparge parolele slabe, prestabilite ale camerelor de supraveghere.

Interceptarea comunicațiilor

Atunci când datele video sunt transmise fără a fi criptate sau prin canale de comunicare nesigure, hackerii pot intercepta și accesa fluxurile video.

Atacuri de tip phishing

Prin transmisia de e-mailuri sau mesaje text falsificate, hackerii pot convinge personalul responsabil cu securitatea să furnizeze acces neautorizat la sistemele de supraveghere.

Exploatarea dispozitivelor conectate la rețea

Dispozitivele periferice (routere sau servere de stocare) pot fi exploatate pentru obținerea accesului la camere de supraveghere conectate la aceeași rețea.

Folosirea unor metode de inginerie socială

Prin manipularea sau inducerea în eroare a personalului implicat în folosirea sau monitorizarea camerelor de supraveghere, hackerii pot căpăta acces neautorizat la camere.

Consecințe

 • Violarea vieții private

Accesarea neautorizată a camerelor de supraveghere poate determina încălcarea vieții private a persoanelor supravegheate. Astfel, se poate periclita confidențialitatea și integritatea datelor.

 • Spionaj și supraveghere ilegală

Hackerii pot folosi camerele compromise pentru a spiona activitățile persoanelor și colecta informații sensibile despre aceștia. De asemeni, ei pot derula supraveghere ilegală.

 • Intruziune în spații securizate

Accesarea neautorizată a camerelor de supraveghere facilitează intruziunea în spații securizate sau restricționate. Se pune în pericol siguranța fizică a persoanelor, a bunurilor.

 • Manipularea imaginilor și a datelor video

Hackerii pot modifica sau utiliza imaginile, datele video captate prin camerele de supraveghere. Ei pot crea dovezi false, distorsiona informațiile înregistrate.

 • Vulnerabilități ale infrastructurii și rețelelor

Accesul neautorizat la camerele de supraveghere poate facilita atacuri cibernetice mai ample asupra infrastructurii, rețelelor conectate.

 • Daune financiare, afectarea imaginii

Compromiterea sistemelor de supraveghere poate cauza pierderi financiare importante pentru organizații. Reputația organizațiilor poate să fie deteriorată din cauza atacului cibernetic.

Măsuri de remediere

Actualizarea regulată a firmware-ului

Verificați ca firmware-ul camerei de supraveghere să fie mereu actualizat cu cea mai nouă versiune. Actualizările de firmware includ patch-uri de securitate ce remediază vulnerabilitățile știute, îmbunătățesc securitatea camerelor.

Folosirea de parole puternice

Configurați parole solide, unice pentru accesarea camerelor de supraveghere, a altor dispozitive conectate la rețea. Nu trebuie folosite parolele implicite, prestabilite sau parolele ușor de ghicit. Concepeți parole cu litere, cifre, caractere speciale.

Criptarea datelor

Datele transmise între camerele de supraveghere și dispozitivele de stocare trebuie să fie criptate. În acest sens, se pot folosi protocoale de securitate precum HTTPS, WPA2 pentru rețelele wireless.

Izolarea rețelei

Separați rețeaua de supraveghere de rețeaua principală a companiei sau de alte rețele cu acces la internet. Astfel, se reduce suprafața de atac și se limitează opțiunile de penetrare a sistemului.

Monitorizare dinamică a activității de rețea

Instalați sistem de monitorizare și detectare a intruziunilor pentru a depista și reacționa la activitățile atipice, suspecte din rețea. Se pot depista chiar și încercările de accesare neautorizată la camerele de supraveghere.

Autentificare în doi factori (2FA)

Activați autentificarea în doi factori pentru a adăuga un alt nivel de securitate. Se va furniza o a doua formă de autentificare, precum un cod generat pe telefonul mobil, dar și parola obișnuită.

Instruirea utilizatorilor

Asigurați-vă ca utilizatorii cu acces la camerele de supraveghere să fie conștienți de practicile de securitate recomandate, de riscurile care vin cu folosirea camerelor. Uneori, oamenii reprezintă cea mai vulnerabilă componentă a unui sistem de supraveghere.

Absența criptării datelor

Transmisia datelor necriptate poate expune informațiile la diverse riscuri, amenințări. Cele mai comune sunt:

Interceptarea neautorizată

Datele transmise clar pot fi interceptate de atacatori pe parcursul tranzitării pe rețea. Atacatorii pot obține acces la informațiile sensibile și utiliza în mod neautorizat.

Spionaj și supraveghere

Atacatorii pot supraveghea și înregistra comunicațiile necriptate și obține informații despre activitățile, comportamentul utilizatorilor fără consimțământul lor. Intimitatea și confidențialitatea persoanelor implicate vor fi încălcate.

Manipularea și modificarea datelor

Datele necriptate sunt vulnerabile. Ele pot fi manipulate, modificate pe perioada tranzitării. Atacatorii pot modifica și corupe datele pentru a produce date false sau pentru a altera integritatea informațiilor transmise.

Furt de identitate și fraudă

Informații personale (numere de carduri de credit, parole) pot fi furate pe timpul transmisiei necriptate și folosite pentru furt de identitate, săvârșirea fraudelor financiare.

Vulnerabilitate la atacuri de tip Man-in-the-Middle

Transmisiile necriptate sunt vulnerabile la atacuri de tip Man-in-the-Middle. La aceste atacuri, atacatorii pot intercepta și dirija comunicările dintre două părți, fără ca acestea să fie conștiente de prezența atacatorului.

Non-conformitate cu reglementările și standardele de securitate

În multe domenii sunt valide reglementări, standarde stricte privind protecția datelor și securitatea informațiilor. Transmisia datelor necriptate poate genera încălcarea reglementărilor. Astfel, pot să apară sancțiuni legale, amenzi.

Măsuri de remediere

Cele mai eficiente metode de remediere sunt:

Actualizarea de firmware sau software

Activarea criptării în setările camerelor de supraveghere

Mulți producători de camere furnizează opțiuni pentru activarea criptării datelor în setările dispozitivului. Verificați manualul de folosire, interfața web a camerei pentru a depista și folosi această opțiune.

Utilizarea unui dispozitiv intermediar de criptare

Atunci când camera nu are suport pentru criptare, se poate folosi dispozitiv de criptare intermediar între cameră și rețea. Dispozitivul va cripta datele înainte de a la trimite spre sistemul de stocare sau monitorizare.

Folosirea unei rețele virtuale private (VPN)

Puteți folosi VPN pentru criptarea traficului între camera de supraveghere și sistemul de stocare sau de monitorizare. Astfel, se vor proteja datele de interceptare, de accesarea neautorizată pe parcursul transmisiei.

Monitorizarea și actualizarea regulată a sistemului

Trebui monitorizat periodic sistemul de supraveghere și aplicate actualizările de securitate valabile. Astfel, sistemul se acordă cu cele mai noi amenințări și se remediază prompt problemele de securitate.

Apelarea la experții în securitate cibernetică

Dacă întâmpinați dificultăți la configurarea sistemului de supraveghere, implementarea criptării, apelați la experți în securitate cibernetică.

Neactualizarea de firmware

Neactualizarea de firmware are consecințe semnificative:

Expunere la vulnerabilitățile de securitate

Dispozitivele cu firmware neactualizat sunt vulnerabile la atacuri cibernetice. Hackerii pot profita de vulnerabilități pentru a obține acces neautorizat, corupe date sau deteriora integritatea sistemului.

Risc de infectare cu malware

Dispozitivele cu firmware neactualizat sunt mai vulnerabile cu infectare de malware. Programele malware pot fura date, compromite performanța sistemului, utiliza pentru activități ilegale.

Eșecuri de securitate și pierderi de date

Dacă nu se realizează actualizările de firmware, pot apare eșecuri de securitate, pierderi de date. Consecințele pot fi serioase, mai ales dacă datele sunt sensibile, esențiale pentru organizații.

Neconformitate cu reglementările privind securitatea datelor

Pot să existe reglementări stricte privind protecția datelor, precum GDPR. Absența actualizărilor de firmware poate cauza neconformitatea cu reglementările și, implicit, sancțiuni și amenzi.

Pierderi financiare și de imagine

Exploatarea vulnerabilităților de securitate, pierderile de date pot costa financiar organizațiile. Mai mult, incidentele pot influența și reputația unei companii, cauzând pierderea încrederii clienților, partenerilor.

Beneficiile actualizării de firmware

Remedierea vulnerabilităților de securitate

Actualizările de firmware remediază vulnerabilitățile cunoscute de securitate. Cu ajutorul actualizărilor, dispozitivele vor fi protejate de exploatarea de către atacatori.

Optimizarea performanței și a stabilității

Actualizările de firmware ajută și la îmbunătățirea performanței și stabilității dispozitivelor. Ele pot rezolva problemele de funcționare ineficientă, lentă a camerelor și optimiza experiența de vizionare.

Prevenirea atacurilor cibernetice

Actualizarea de firmware reduce riscul atacurilor cibernetice, diminuând vulnerabilitățile cunoscute.

Protejarea datelor și a informațiilor personale

Dispozitivele și sistemele care operează fără firmware actualizate au risc mai mare de compromitere a datelor și informațiilor personale. Actualizările de firmware protejează confidențialitatea și integritatea datelor.

Asigurarea compatibilității și interoperabilității

Actualizările de firmware pot aduce îmbunătățiri la nivelul compatibilității și interoperabilității cu alte dispozitive sau sisteme.

Măsuri de remediere

Verificați actualizările disponibile

Accesați site-ul web al producătorului camerei pentru a vedea dacă există actualizări de firmware pentru aceasta. De regulă, sunt secțiuni speciale pentru a descărca actualizările de firmware, informații privind actualizarea.

Consultați documentația

Consultați documentația de la producător înainte de actualizare. Examinați instrucțiuni despre cum să descărcați și instalați actualizarea de firmware, informațiile despre problemele comune, eventualele restricții legate de actualizare.

Descărcați firmware-ul

Descărcați versiunea corectă de firmware pentru camera dvs. Folosiți site-ul oficial al producătorului pentru evitarea descărcării de surse nesigure, modificări nedorite de firmware.

Efectuați backup

Înainte de a iniția actualizarea, realizați backup la datele esențiale sau salvați setările dispozitivului. Este posibil ca actualizarea să genereze pierderi de date, diverse probleme.

Instalați actualizarea

Procesul de instalare a actualizării variază printre producători. De regulă, dispozitivul trebuie conectat la computer sau rețea. Urmați instrucțiunile producătorului pentru încărcarea noului firmware.

Verificați funcționarea

După finisarea actualizării, examinați funcționarea dispozitivului pentru a fi sigur că totul funcționează corect. Dacă sunt probleme, erori de actualizare, analizați documentația, contactați specialiștii pentru suport suplimentar.

Monitorizați actualizările viitoare

Odată încheiată actualizare, monitorizați actualizările care urmează. Instalând prompt actualizarea de firmware, protejați dispozitivul de atacuri de securitate și profitați de cele mai noi caracteristici, optimizări.

Configurații, setări nesigure

Configurațiile, setările implicite slabe, asemeni parolelor prestabilite au numeroase riscuri de securitate pentru camerele de supraveghere:

Exploatare facilă de către atacatori

Parolele prestabilite sunt ușor de ghicit, fiind cunoscute de mulți sau chiar publicate în documentația camerei. Dispozitivele sunt vulnerabile la atacuri brute-force sau la tentative de ghicit parole.

Acces neautorizat la dispozitive și sisteme

Atacatorii pot utiliza parolele prestabilite pentru a căpăta acces neautorizat la dispozitive și sisteme, la camerele de supraveghere, routere, echipamente conectate la rețea. Ei vor putea derula ușor activități ilegale, fura datele sensibile, compromite securitatea rețelei.

Încălcarea confidențialității și vieții private

Atacatorii care capătă acces la camerele de supraveghere, alte dispozitive pot distruge confidențialitatea, viața privată a persoanelor monitorizate. Ei pot vizualiza activitățile, aduna date sensibile, efectua supraveghere ilegală fără consimțământul utilizatorilor.

Vulnerabilitatea rețelei la atacuri cibernetice

Dispozitivele cu parole prestabilite slabe pot fi folosite pentru compromiterea securității întregii rețele. Ei pot utiliza dispozitivele compromite pentru a derula atacuri distribuite de tip ddos (Denial of Service), ataca alte dispozitive, accesa alte sisteme sau date sensibile din rețea.

Diminuarea eficienței sistemului de securitate

Setările slabe pot reduce eficiența sistemului de supraveghere privind detectarea și prevenirea incidentelor de securitate. Ele cresc riscul de eșuare în protecția spațiilor.

Nerespectarea reglementărilor, standardelor de securitate

Folosirea de parole prestabilite slabe poate încălca reglementările, standardele de securitate. Pot apare sancțiuni legale, amenzi pentru organizații.

Măsuri de remediere

Analizarea setărilor curente de securitate

Analizați setările actuale de securitate pentru a depista punctele slabe, vulnerabilitățile. Se pot evalua politicile de parolă, accesul la rețea, permisiunile la utilizator, diverse aspecte importante pentru securitatea sistemului.

Actualizarea la cele mai noi variante de software și firmware

Toate aplicațiile, sistemul de operare, dispozitivele trebuie să folosească cele mai noi variante de software și firmware.

Implementarea politicilor de parole puternice

Actualizați politicile de parolă pentru conturile utilizatorilor. Parolele trebuie să fie complexe, unice, modificate regulat. Puteți folosi instrumente de controlare a parolelor.

Activarea autentificării în doi pași (2FA)

Implementați autentificarea în doi pași (2FA). Această măsură aduce un nivel adițional de protecție prin nevoia unei verificări suplimentare, precum cod generat pe telefonul mobil, alături de parolă.

Limitarea accesului la resursele sensibile

Este important ca doar utilizatorii autorizați să aibă acces la resursele și datele sensibile. Utilizați principii de minimizare a privilegiilor pentru a limita accesul la informații doar persoanelor care trebuie să le acceseze în scopurile lor de activitate.

Monitorizarea și înregistrarea activității

Implementați sisteme de monitorizare și înregistrare a activității pentru a depista și reacționa prompt la accesul neautorizat, activitățile suspecte. Analizați regulat înregistrările pentru a depista amenințările, incidentele de securitate.

Instruirea utilizatorilor

Asigurați instruire și conștientizare pentru utilizatori privind măsurile de securitate cibernetică, phishing-ul, protecția datelor, folosirea eficientă a sistemelor și resurselor IT.

Auditare și revizuire periodică a setărilor de securitate

Realizați audituri, revizuiri regulate pentru setările de securitate. Acestea trebuie să ruleze cele mai noi variante pentru a fi eficiente la amenințările cibernetice mereu în schimbare.

Interferențe și bruiaj

Interferențele și bruiajul pot influența negativ funcționarea camerelor și compromite securitatea. Iată în ce mod:

Pierderea sau degradarea semnalului video

Interferențele și bruiajul pot cauza pierderea sau degradarea semnalului video trimis spre camerele de supraveghere spre sistemul de monitorizare. Pot apare întreruperi la supravegherea zonei sau poate fi dificilă recunoașterea evenimentelor esențiale.

Diminuarea calității imaginii

Interferențele pot afecta calitatea imaginii, devenind dificilă recunoașterea obiectelor, persoanelor, evenimentelor înregistrate.

Întreruperi în comunicare

Interferențele pot altera comunicarea camerelor cu serverul de stocare sau monitorizare. Datele înregistrate se pot pierde sau pot fi corupte.

Vulnerabilitate la atacuri de tip jamming

Camerele de supraveghere pot fi vulnerabile la atacuri de tip jamming. Atacatorii produc semnale puternice de interferențe pentru a bloca sau suprasolicita comunicațiile wireless ale camerelor.

Exploatarea dispozitivelor de interferență

Atacatorii pot exploata dispozitivele de interferență pentru produce intenționat interferențe sau bruiaj pe lângă camerele de supraveghere. Acestea nu vor mai funcționa corect, iar securitatea zonei supravegheate va fi compromisă.

Măsuri de remediere

Repoziționarea camerei

Se poate întâmpla ca interferențele și bruiajul să fie determinate de obiecte fizice sau surse de interferență de pe lângă camerele de supraveghere. Puteți repoziționa camera astfel încât să nu existe obiecte metalice, surse de interferență precum echipamente electronice, cabluri de alimentare.

Examinarea cablurilor și conexiunilor

Verificați ca toate cablurile de alimentare și de transmisie a semnalului să fie bine conectate, să nu fie deteriorate. Se poate întâmpla ca o conexiune slabă, un cablu uzat să producă interferențe, bruiaj.

Folosirea de cabluri de calitate superioară

Utilizați cabluri de calitate superioară, ecranate pentru a diminua interferențele și asigura transmisie stabilă a semnalului.

Examinarea surselor de interferență radio

Interferențele radio produse de echipamente, dispozitive din apropiere precum routere wireless, telefoane mobile, dispozitive radio pot afecta camerele de supraveghere. Idențificați și diminuați sursele de interferență pe cât mai mult posibil.

Folosirea camerelor cu tehnologie anti-interferență

Unele camere de supraveghere sunt concepute cu tehnologii speciale pentru a diminua interferențele și bruiajul. Filtrarea de zgomot digital, tehnologii de compensare a luminii de fundal sunt astfel de tehnologii de reducere a interferențelor.

Instalarea de echipamente suplimentare de filtrare

Puteți folosi echipamente adiționale, precum filtre de zgomot, stabilizatoare de tensiune pentru a diminua interferențele și bruiajul și asigura transmisie mai stabilă a semnalului.

Consultați specialiștii în securitate și supraveghere

Dacă problema nu dispare sau nu puteți depista sursa interferențelor și a bruiajului, apelați la specialiști în securitate și supraveghere. Veți putea obține soluții personalizate pentru nevoile dvs. De supraveghere.

Când trebuie să recalibrez sau să reglez camera de supraveghere

Blog recalibrare sau reglare cam

Trebuie să recalibrezi sau să reglezi camera de supraveghere după instalarea inițială, modificarea locației camerei, periodic și după fenomene meteo extreme. Totodată, camera de supraveghere va necesita recalibrare sau reglare dacă apar probleme de calitate a imaginii.

Cazul nr. 1 – Recalibrare și reglare după instalare

Imediat după instalarea camerei de supraveghere, este necesară reglarea ei. Reglarea inițială presupune două mari aspecte: verificarea poziției și a unghiului și ajustarea clarității imaginii.

Cum te asiguri că acoperi cu camera zona dorită

Iată ce pași trebuie să luați pentru a fi siguri că veți acoperi cu camera aria de supraveghere:

1.       Planificarea și analizarea zonei de supravegheat

 • Identificați zonele critice

Depistați punctele de acces, zonele vulnerabile, ariile de interes care necesită monitorizare.

 • Măsurați aria de supraveghere

Notați dimensiunile spațiului pentru a vă da seama cât de largă trebuie să fie acoperirea camerei de supraveghere.

2.       Alegeți camera adecvată

 • Tipul camerei

Alegeți cameră de supraveghere cu specificații adecvate nevoilor dvs. (unghi larg pentru spații mari, zoom pentru detalii de la distanță).

 • Rezoluție

Optați pentru cameră cu rezoluție suficient de mare pentru a obține imagini clare, cu multe detalii.

3.       Instalați camera

 • Locația

Montați camera de supraveghere pentru a vizualiza zona dorită. Înălțimea de montaj trebuie să fie potrivită pentru vizualizare liberă, facilă.

 • Unghiul  de vedere

Ajustați unghiul camerei pentru a acoperi cât mai mult din zona dorită. Folosiți la nevoie suporturi reglabile.

4.       Testare și ajustare

 • Verificați acoperirea

Utilizați software-ul camerei sau un monitor pentru vizualizare în timp real a imaginilor captate de cameră.

 • Ajustări fine

Modificați poziția și unghiul camerei până când toată zona de interes este acoperită. Verificați să nu fie puncte moarte, zone neacoperite.

5.       Setările camerei

 • Zoom și focalizarre

Ajustați zoom-ul și focalizarea pentru a obține claritate maximă în zona dorită.

 • Iluminare

Verificați dacă zona este suficient de iluminată sau dacă ați ales cameră cu funcții de vedere nocturnă.

Ajustarea clarității imaginii

Există mai multe motive pentru care este esențială ajustarea clarității imaginii:

Identificarea precisă a persoanelor, obiectelor

 • Recunoaștere facială

Imaginile clare permit identificarea exactă a fețelor, fundamentală în investigații.

 • Detaliile obiectelor

Detalii diverse (plăcuțe de înmatriculare, etichete, caracteristici fizice ale obiectelor) trebuie să fie vizibile, ușor de vizualizat.

Furnizarea de dovezi pentru investigații

Imaginile clare pot funcționa ca dovezi importante în instanță. Ele pot oferi informații exacte ce accelerează procesele de investigație.

Monitorizarea eficientă a activităților

Imaginea clară asigură supraveghere continuă, eficientă a unei zone. Se pot detecta prompt activitățile suspecte. Echipele de securitate vor putea interveni prompt la evenimente.

Cum să ajustați claritatea imaginii

 1. Alegeți focalizare manuală sau automată

Pentru focalizarea manuală, reglați lentila camerei astfel încât imaginea zonei de supravegheat să fie cea dorită.

Utilizați funcțiile de auto-focalizare ale camerei pentru a păstra constantă claritatea imaginii.

 • Reglați rezoluția

Verificați dacă ați setat camera la cea mai mare rezoluție valabilă pentru a capta detalii cât mai fine. De asemeni, examinați compatibilitatea camerei cu sistemele de stocare și rețelele pentru a suporta fluxul de date cu rezoluție înaltă.

 • Oferiți iluminarea potrivită

Asigurați iluminarea potrivită în zona supravegheată. La nevoie, folosiți lumini suplimentare. Pentru imagini cât mai clare pe timpul nopții, instalați camere cu funcții de infraroșu.

 • Reducerea zgomotului de imagine

Activați filtrele de reducere a zgomotului din setările camerei pentru a optimiza claritatea. Verificați dacă este actualizat firmware-ul camerei pentru a profita de cele mai noi tehnologii de procesare a imaginii.

Cazul nr. 2—Recalibrare sau reglare după modificarea locației

Mutarea camerei are efecte asupra perspectivei și acoperirii zonei. Relocarea camerei influențează mai multe aspecte:

Modificarea perspectivei

Unghiul de vizualizare

Relocarea camerei poate modifica unghiul de vizualizare și afecta ce porțiuni ale zonei sunt supravegheate. O cameră repoziționată mai sus sau mai jos față de poziția inițială va capta imagini diferite.

În plus, noua locație poate include obstacole în câmpul vizual al camerei, diminuând eficiența supravegherii.

Distanța față de subiecte

O distanță mai mare poate îngreuna recunoașterea detaliilor, iar o distanță mai mică poate diminua câmpul vizual și omite părți semnificative ale zonei. Detaliile fine se pot pierde când subiectele sunt prea departe de camera relocată.

Modificarea acoperirii

Zonele acoperite

Mutarea camerei poate mări sau micșora aria supravegheată. O cameră relocată mai aproape de perimetrul unei proprietăți va acoperi mai eficient zona de exterior. Cu toate acestea, ea poate omite zonele de interior.

Puncte moarte

O locație nouă pentru cameră poate introduce zone neacoperite care nu erau vizibile înainte. Acest fapt poate fi problematic mai ales în colțurile și marginile zonei supravegheate. Relocarea strategică poate elimina punctele moarte curente, optimizând acoperirea.

Factorii de mediu și condiții de lumină

Iluminare

O cameră relocată poate fi influențată diferit de lumina naturală sau artificială. Ea poate fi expusă mai mult la lumina directă solară sau la umbre. Claritatea imaginii va avea de suferit.

Iluminare nocturnă

Verificați dacă noua locație oferă suficiente surse de lumină pe timp de noapte sau dacă trebuie să instalați lumină suplimentară.

Condiții meteo

Asigurați-vă că noua locație protejează camera de intemperii precum ploaia, zăpada. Ele pot influența funcționarea camerei și calitatea imaginilor. Vântul, vegetația, diversele elemente de mediu pot afecta stabilitatea și vizibilitatea camerei.

Testare și ajustare după relocare

Verificați acoperirea

După relocarea camerei, trebuie să o testați pentru a vedea dacă toate zonele de interes sunt vizibile și acoperite eficient. Ajustați unghiul și poziția camerei pentru optimizarea acoperirii, eliminarea punctelor moarte.

Claritatea imaginii Reglați focalizarea camerei pentru a obține imagini cât mai clare de la noua locație. Verificați și reglați setările camerei pentru adaptare la noile condiții de lumină și distanță.

Cazul nr.3 – Reglare și recalibrare ca și întreținere regulată

Stabiliți un program de verificare a camerei de supraveghere. Iată câteva sugestii în acest sens:

Verificări lunare

 • Verificarea clarității imaginii, a focalizării corecte.
 • Controlarea câmpului vizual. Trebuie să vă asigurați că toate zonele de interes sunt acoperite și libere de obstacole.

Verificări trimestriale

 • Verificați funcționarea completă a camerei de supraveghere, capacitățile de înregistrare și transmisie a datelor.
 • Actualizați firmware-ul și software-ul camerei la cea mai nouă versiune.

Verificări semestriale

 • Inspectați fizic camera de supraveghere. Curățați lentilele, carcase pentru a îndepărta praful, murdăria sau altă murdărie ce ar putea influența performanța.
 • Evaluați setările de lumină și contrast, conform modificărilor de iluminare naturală de la un anotimp la altul.

Verificări anuale

 • Efectuați recalibrare detaliată a camerei. Reglați unghiul, focalizarea, toate funcțiile avansate.
 • Evaluați dacă locul de instalare este optim sau dacă sunt necesare schimbări conform mediului înconjurător.

Verificări neplanificate

Se impun verificări în situații precum:

 • După fenomene meteo extreme

Verificați integritatea camerei după furtuni, vânturi puternice, condiții meteo severe. Vedeți dacă nu s-a deplasat camera și dacă acoperirea este cea potrivită.

 • După incidente de securitate

Analizați calitatea înregistrărilor în timpul incidentului pentru a stabili dacă este nevoie să realizați recalibrare, reglare. Verificați integritatea datelor și dacă toate datele, înregistrările au fost captate și stocate în mod corespunzător.

 • Dacă apar modificări în mediul înconjurător

Modificări de iluminare, de decor pot impune nevoia reglării camerei de supraveghere.

Avantajele întreținerii regulate

Optimizează performanța

Întreținerea regulată a camerei contribuie la claritatea, captarea detaliilor imaginilor. Ele sunt fundamentale pentru recunoașterea exactă a persoanelor, obiectelor.  Verificarea regulată a componentelor camerei (lentile, senzori) păstrează funcționarea în parametri optimi.

Extinde durata de viață a echipamentului

Curățarea și inspectarea în mod regulat a camerei previn depunerea de praf, murdărie ce pot deteriora componentele interne. Identificarea și remedierea problemelor minore înainte ca ele să se agraveze ajută la extinderea duratei de viață a echipamentului.

Îmbunătățirea securității

Camerele bine întreținute furnizează înregistrări clare, fiabile, fundamentale pentru reacții prompte, eficiente în caz de evenimente de securitate. Întreținerea regulată contribuie la funcționarea continuă a camerei de supraveghere, zona dorită fiind mereu monitorizată.

Diminuarea costurilor

Întreținerea preventivă este, de regulă, mai ieftină decât reparațiile majore sau cele de înlocuire totală a echipamentului deteriorat. Camerele bine întreținute vor avea nevoie mai puțin de intervenții urgente, reparații capitale. Astfel, se reduc costurile de întreținere pe termen lung.

Se asigură conformitatea cu standardele de securitate

Lucrările regulate de întreținere mențin echipamentele de supraveghere conforme cu standardele de securitate, reglementările legale. Dacă au loc audituri de securitate și conformitate, se pot oferi evidențe despre lucrările periodice de întreținere.

Se îmbunătățește fiabilitate sistemului

Întreținerea periodică reduce riscul defecțiunilor neașteptate, supravegherea video fiind continuă. Instalarea actualizărilor de software și firmware optimizează funcționarea și securitatea camerei.

Se optimizează setările

Adaptarea regulată a setărilor camerei (luminozitate, contrast, unghi de vizualizare) ajută la conformarea camerei la condițiile de mediu care se modifică. Camerele trebuie configurate pentru a acoperi eficient nevoile de supraveghere ale utilizatorului.

Cazul nr.4 -reglare după evenimente meteo extreme

Efectele vremii asupra camerei de supraveghere

Furtuni, vânturi puternice sau alte fenomene meteo pot influența performanțele camerei de supraveghere. Iată care sunt cele mai întâlnite efecte ale fenomenelor meteo asupra camerelor de supraveghere:

Precipitațiile (apa, zăpada, grindina)

 • Întunecarea lentilelor

Apa sau zăpada care se depun pe lentilă pot reduce claritatea imaginii, capacitatea camerei de a înregistra detalii semnificative.

 • Corodarea componentelor

Umezeala excesivă poate cauza corodarea componentelor metalice interne și externe ale camerei. Astfel, scade durata de viață a echipamentului.

 • Probleme de alimentare

Apa poate ajunge la conectorii de alimentare sau în alte părți sensibile ale camerei și cauza scurtcircuite, defecțiuni electrice.

Vântul puternic

 • Deplasarea camerei

Vântul puternic poate mișca, disloca uneori camera de supraveghere, ceea ce poate afecta unghiul de vizualizare, acoperirea zonei supravegheate.

 • Deteriorarea montajului

Componentele de fixare, structura de montaj se pot deteriora de la vânturile puternice. Stabilitatea camerei va fi compromisă.

Temperaturile extreme

 • Înghețul

Temperaturile foarte reduse pot cauza înghețarea lentilelor, componentelor mecanice. Funcționarea camerei nu va mai fi corectă.

 • Supraîncălzirea

Temperaturile foarte mari pot cauza supraîncălzirea componentelor electronice, determinând funcționarea defectuoasă și chiar defectarea permanentă a camerei.

 • Condensul

Modificările rapide ale temperaturii pot provoca uneori condens la interiorul camerei. Claritatea imaginii va avea de suferit, iar componentele electronice se vor uza mai repede.

Fulgerul și descărcările electrice

 • Supratensiuni

Fulgerul, diverse descărcări electrice pot provoca supratensiuni în sistemul de alimentare. Camera de supraveghere nu va mai funcționa corect și chiar poate fi distrusă.

 • Interferențe electromagnetice

Descărcările electrice pot produce interferențe electromagnetice ce pot influența calitatea imaginii sau cauza pierderea datelor.

Praful și murdăria

 • Aderența pe lentile

Praful și murdăria duse de vânt se pot depune pe lentile, reducând claritatea și calitatea imaginii.

 • Blocarea ventilației

Depunerea de praf poate bloca sistemele de ventilație ale camerei, provocând supraîncălzire, defectarea componentelor interne.

Măsuri de protejare

Folosirea de carcase de protecție

Se pot folosi carcase specializate, care protejează împotriva apei, prafului. Ele previn cele mai multe problemele provocate de intemperii. Trebuie utilizate carcase rezistente la impact, care protejează de grindină, obiecte desprinse pe timpul furtunii, vijeliilor.

Lucrări regulate de întreținere

 • Curățare periodică

Curățați regulat lentilele și carcasa pentru a îndepărta murdăria și praful.

 • Verificați sigilările

Examinați toate sigilările și conectorii de la camere. Trebuie să fie intacte, bine izolate pentru a nu permite trecerea apei.

Instalați corect camerele

 • Alegeți o locație ferită

Instalați camerele de supraveghere în locuri protejate de intemperii, precum sub streașina casei, în zone ferite de expunerea directă la elementele naturale.

 • Folosiți montaj solid

Utilizați sisteme de montaj cât mai solide, mai bine ancorate, rezistente la vânturi puternice, vijelii.

Folosiți echipamente suplimentare

 • Utilizați încălzitoare și ventilatoare

Utilizați încălzitoare pentru a preveni înghețul și ventilatoare pentru a minimiza riscul supraîncălzirii.

 • Folosiți paratrăsnet

Instalați paratrăsnete pentru protejarea camerelor de descărcările electrice.

Ce faceți după ce au loc fenomene meteo extreme

După producerea unor fenomene meteo extreme, este bine să realizați o inspectare a camerelor de supraveghere. Iată ce pași vă recomandăm să urmați:

 1. Inspectați fizic camera de supraveghere
 2. Verificați integritatea fizică

Examinați camera de supraveghere pentru a depista deteriorările, daunele provocate de condițiile meteo. Depistați fisurile, zgârieturile, eventualele deformări.

 • Curățați camera la exterior

Îndepărtați praful, murdăria, alte reziduuri ce s-au depus pe suprafața camerei.

 • Verificați conexiunile și sigilările

Asigurați-vă că toate conexiunile de cablu, sigilările sunt intacte, fără fisuri sau scurgeri ce pot permite trecerea apei.

 • Testați funcționarea
 • Alimentarea și declanșarea

Verificați dacă primește camera alimentare și dacă se declanșează corect. Examinați LED-urile de stare, alți indicatori ai camerei pentru a confirma funcționarea.

 • Transmisia și înregistrarea

Testați transmisia imaginii și capacitatea de înregistrare a camerei. Verificați dacă imaginile sunt corect înregistrate și dacă sunt sau nu probleme cu transmisia datelor.

 • Funcțiile avansate

Verificați funcțiile avansate ale camerei, precum focalizarea automată, zoom-ul, vederea nocturnă pentru a fi sigur de buna lor funcționare.

 • Ajustări și corecții
 • Repoziționare și reglare de unghi

Atunci când camera este deplasată sau afectată de vânt, va trebui să reglați poziția, unghiul pentru a acoperi iar zona de supraveghere și elimina punctele moarte.

 • Focalizare și zoom

Reglați focalizarea și zoom-ul pentru a fi siguri de claritatea imaginii și captarea precisă a detaliilor.

 • Setări de lumină și contrast

Verificați și reglați setările de lumină și contrast conform condițiilor de iluminare și condițiilor modificate de mediu.

 • Monitorizare Continuă
 • Monitorizare regulată

Odată realizate ajustările, monitorizați constant imaginile transmise de cameră pentru a fi sigur că se acoperă zona dorită, că imaginea este clară, cu detalii numeroase.

 • Înregistrări de test

Efectuați înregistrări de test pentru verificarea calității și clarității imaginilor înregistrate.

 • Reajustări ulterioare

Dacă sesizați deficiențe, probleme, reglați din nou setările, poziția camerei pentru remedia problemele depistate.

Cazul nr.5 – reglaje când apar probleme de calitate a imaginii

Semne că sunt necesare reglarea, recalibrarea

Imagini neclare sau încețoșate

Imaginea poate fi neclară din cauza depunerilor de praf, murdărie sau alte reziduuri pe lentilă. Focalizarea greșită poate provoca imagini neclare sau încețoșate.

Imagini distorsionate sau deformate

Dacă se mută sau deplasează camera, imaginile pot deveni distorsionate, deformate. Obiecte, animale pot, de asemeni, să blocheze lentila și provoca distorsiuni temporare în imagini.

Culori neobișnuite sau neconcordante cu realitatea

Un balans de alb greșit va cauza culori neobișnuite sau neconcordante cu realitatea în imaginile de la cameră. Dacă setările de saturare a culorilor sunt greșite, imaginile pot avea culori prea vii sau prea șterse.

Imagini cu contrast redus sau lumină neuniformă

O iluminare neuniformă va produce imagini cu un contrast scăzut sau cu zone prea luminoase sau prea întunecate. Setări incorecte pentru contrastul camerei pot provoca imagini cu un contrast prea mare sau prea mici.

Imagini cu artefacte sau zgomot

Dacă apar în imagini artefacte, zgomot, probabil că sunt probleme la transmisia semnalului, interferențe electromagnetice. Dacă setările sensibilității ISO sunt greșite, vor apare zgomote în imagini.

Zone moarte sau omise

Pot să apară zone moarte sau neacoperite în imagini dacă unghiul de vizualizare nu a fost reglat pentru acoperirea totală a zonei de interes.

Înregistrări incomplete sau absența imaginilor

Probleme de stocare sau de transmisie a datelor spre unitatea de înregistrare vor cauza înregistrări incomplete, lipsă de imagini.

Imagini cu întârziere sau lag

Dacă sunt probleme de procesare în cameră sau sistemul de înregistrare, pot să apară întârzieri la afișarea imaginilor.

Pașii procedurii de recalibrare

Pașii de recalibrare a unei camere de supraveghere pot varia în funcție de tipul și producătorul camerei. De obicei, acești pași sunt:

1. Curățarea camerei

Folosiți un șervețel moale sau un burete pentru a șterge atent lentila camerei. Trebuie să îndepărtați praful, murdăria sau alte reziduuri care ar putea deteriora claritatea imaginii.

2. Ajustarea Focalizării

Dacă aveți o cameră ce permite ajustarea manuală a focalizării, folosiți controlul de focalizare pentru a obține o imagine clară și detaliată.

3. Recalibrarea unghiului și a poziției

Verificați poziția și unghiul camerei pentru a fi sigur că acoperiți corect zona dorită. Puteți regla montajul sau suportul camerei pentru a obține unghiul optim.

4. Verificarea setărilor de imagine

Verificați și reglați setările de contrast și luminozitate pentru a obține o imagine clară și bine iluminată. Examinați setările de balans alb. Ele trebuie să fie adecvate condițiilor de iluminare din mediul înconjurător.

5. Testarea funcționării

Verificați transmisia imaginii și capacitatea de înregistrare a camerei pentru a fi sigur că funcționează corect. Testați funcțiile avansate, precum: zoom, focalizare automată, vedere nocturnă etc., pentru fi sigur de buna lor funcționare.

6. Verificarea și reglarea setărilor avansatej

Verificați și reglați setările avansate ale camerei, precum reducerea zgomotului de imagine sau controlul clarității, pentru a obține o imagine optimă.

Urmăriți ca firmware-ul camerei să fie actualizat la cea mai recentă versiune pentru a beneficia de cele mai noi optimizări de performanță și funcționalitate.

7. Monitorizarea continuă

După recalibrare, monitorizați imaginile transmise de camera de supraveghere pentru a vă asigura că acoperă zona dorită și că imaginea este clară, cu multe detalii.

De ce se Deconectează Camera de Supraveghere Periodic de la Rețea

Blog de ce se deconecteaza camera periodic de la retea

Camera de supraveghere se deconectează periodic de la rețea din cauza unor probleme precum: interferențe în rețea, probleme de conexiune, defecțiuni hardware sau software, setări de economisire a energiei.

De ce se deconectează camera periodic de la rețea

Să analizăm, pe rând, motivele frecvente pentru care se deconectează camera periodic de la rețea:

1.      Probleme de conexiune Wi-Fi

Problemele de conexiune Wi-Fi care cauzează deconectarea de la rețea sunt:

Semnal slab

Dacă semnalul Wi-Fi este slab acolo unde este instalată camera de supraveghere, vor fi dificultăți în a menține conexiunea stabilă cu routerul sau punctul de acces wireless. Semnalul slab poate fi cauzat de distanța mare față de router, obstacolele fizice (pereții groși, structuri metalice), interferențele din mediul înconjurător.

Interferențe în rețea

Alte dispozitive Wi-Fi din apropiere, diverse surse de interferențe precum electrocasnicele ce folosesc aceeași frecvență pentru funcționare pot afecta semnalul Wi-Fi și cauza deconectarea camerei de la rețea.

Probleme de configurare

Setările greșite ale camerei sau ale routerului pot cauza instabilitatea conexiunii Wi-Fi și deconectare frecventă. Problemele vin de la conflicte de adrese IP, setări de securitate incompatibile, folosirea de canale Wi-Fi suprapuse cu alte rețele din apropiere.

Defecțiuni temporare la rețea

Uneori, problemele temporare ale infrastructurii de rețea (diminuarea lățimii de bandă, căderi ale serverelor DNS) pot altera conectivitatea Wi-Fi și duce la deconectarea camerei de supraveghere.

Probleme la dispozitiv

Sunt situații în care problema vine de la camera de supraveghere. Defecțiuni de hardware, software sau în camera de supraveghere cauzează instabilitate în conexiunea Wi-Fi și, ulterior, deconectări frecvente ale camerei de supraveghere.

Remedieri

 • Efectuați o diagnosticare corectă a cauzelor posibile
 •  Luați măsuri adecvate, cum ar fi reconfigurarea setărilor Wi-Fi, amplasarea camerei într-o locație cu un semnal mai bun sau actualizarea firmware-ului camerei de supraveghere.

2.      Interferențe în rețea

Interferențele în rețea pot fi produse de surse diverse:

Interferențe radio

Dispozitivele electronice care folosesc pentru funcționare aceeași frecvență ca rețeaua Wi-Fi pot cauza interferențe radio. Rețele Wi-Fi din apropiere, dispozitive Bluetooth, telefoane fără fir, echipamente de comunicații pot cauza aceste interferențe. Ele perturbă semnalul Wi-Fi al camerei și cauza deconectarea ei frecventă.

Obstacole fizice

Obiecte solide (pereți groși, mobilier metalic, structuri de construcție) pot diminua semnalul Wi-Fi și cauza interferențe. Spre exemplu, o cameră de supraveghere instalată în spatele unui perete gros poate prezenta recepție slabă a semnalului Wi-Fi. Dacă semnalul este prea slab pentru a păstra conexiunea, deconectarea camerei va fi frecventă.

Alte surse de interferență

Unele surse de interferențe nu sunt la fel de evidente. Sursele de lumină fluorescentă, mașinile de spălat, diverse aparate electrocasnice care folosesc aceeași frecvență ca rețeaua Wi-Fi. Sursele pot produce zgomot în spectrul radio și altera semnalul Wi-Fi, cauzând deconectări regulate ale camerei.

Supraaglomerarea rețelei

În mediile cu multe rețele Wi-Fi sau dispozitive care folosesc aceleași canale de frecvență, supraaglomerarea rețelei poate cauza interferențe și diminua performanța rețelei. Se pot produce deconectări frecvente sau conexiunea camerei devine instabilă.

Remedieri

Pentru a diminua interferențele de rețea, trebuie:

 • Să alegeți un canal Wi-Fi mai puțin aglomerat
 • Să amplasați router-ul în locație centrală
 • Să eliminați sursele posibile de interferență de pe lângă camera de supraveghere
 • Să folosiți echipamente de rețea de calitate superioară și tehnologii de gestionare a interferențelor

3.      Defecțiuni hardware

Defecțiunile de hardware care duc la deconectarea frecventă a camerei sunt variate:

Probleme la adaptorul Wi-Fi sau la placa de rețea

Dacă adaptorul Wi-Fi sau placa de rețea a camerei de supraveghere sunt defectate, uzate, pot apare dificultăți la stabilirea și păstrarea conexiunii Wi-Fi. Deconectările frecvente apar dacă adaptorul Wi-Fi nu funcționează corect sau dacă se pierde semnalul din cauza probleme hardware.

Probleme cu antena Wi-Fi

Antena Wi-Fi a camerei de supraveghere se poate defecta, uza fizic. Cablurile se pot rupe, antena se poate îndoi. Problemele diminuează calitatea semnalului Wi-Fi și pot cauza deconectarea frecventă a camerei de rețea.

Probleme cu alimentarea electrică

Problemele de alimentare electrică, precum fluctuațiile de tensiune, sursele de curent instabile pot influența funcționarea camerei de supraveghere și afecta deconectarea ei de la rețea. Defecțiunile hardware ale componentelor de alimentare duc la întreruperi ale alimentării și la deconectări dese.

Probleme la cablajul Ethernet

Atunci când camera de supraveghere este conectată la rețea prin cablu Ethernet, deconectarea frecventă poate fi cauzată de probleme la cablu sau porturile Ethernet. Cabluri uzare, porturi de rețea defecte, conectoare slabe pot altera conexiunea și pierderea temporară a semnalului.

Supraîncălzire sau suprasolicitare

Uneori, supraîncălzirea sau suprasolicitarea componentelor hardware are camerei de supraveghere cauzează defecțiuni temporare și deconectări frecvente. Un sistem supraîncălzit din cauza condițiilor de mediu, a utilizării intense poate avea probleme temporare de hardware care duc la deconectări.

Remedieri

 • Efectuați diagnosticare a cauzelor posibile
 • Înlocuirea componentelor defectate sau repararea fizică a camerei de supraveghere
 • Realizați lucrări de întreținere a camerei
 • Evitați suprasolicitarea sau supraîncălzirii camerei pentru a preveni defecțiunile

4.      Defecțiuni software

Defecțiunile de software mai întâlnite care pot provoca deconectarea regulată a camerelor de la rețea sunt:

Probleme de firmware

Firmware-ul camerei de supraveghere este software-ul încorporat ce controlează funcționarea dispozitivului. Versiunile mai vechi, defecțiunile de firmware pot avea erori care influențează conectivitatea rețelei. Erorile cauzează deconectările.

Probleme de compatibilitate

Interacțiunea incompatibilă între firmware-ul camereei și echipamentul de rețea (router sau switch) poate determina probleme de conectivitate, deconectări regulate. Ele sunt determinate de diferențele în implementarea standardelor de rețea, interpretarea protocolului de comunicare.

Erori de configurare

 Configurarea incorectă a camerei de supraveghere sau a setărilor de rețea poate determina deconectări regulate. Setările incorecte ale adresei IP, subnetului, gateway-ului, folosirea de setări de securitate incompatibile cu rețeaua sunt erori de configurare care cauzează deconectarea.

Probleme de gestionare a energiei

Setările de economisire a energiei, modurile de hibernare ale camerei de supraveghere pot cauza întreruperi frecvente ale conexiunii când camera intră în stare de repaus sau de economisire a energiei. Problemele sunt determinate de configurări greșite la setările de energie, comportament incorect al software-ului de gestionare a energiei.

Bug-uri de software

Bug-urile, erorile de programare în software-ul camerei de supraveghere sau în aplicațiile asociate pot cauza comportamente neașteptate, deconectări frecvente. Problemele sunt determinate de dezvoltarea sau testarea insuficientă a software-ului. Pot fi determinate și din cauza funcționării.

Remedieri

 • Realizați actualizări regulate ale firmware-ului camerei de supraveghere
 • Verificați compatibilitatea dintre echipamentul de rețea și software-ul camerei
 • Efectuați diagnosticarea configurației de rețea
 • Verificați setările de gestionare a energiei

5.      Setări de economisire a energiei

Setările de economisire a energiei pot determina deconectarea frecventă în mai multe moduri:

Intrare în modul de repaus sau hibernare

Unele camere de supraveghere au funcții de economisire a energiei prin care pot intra în modul de repaus sau hibernare când nu sunt folosite. În perioadele de inactivitate, camera poate dezactiva temporar conexiunea la rețea pentru economisirea energiei

Dacă modul de repaus sau hibernare nu este corect configurat sau dacă există un bug de software, camera nu va reînnoi conexiunea la rețea în mod corect la nevoie. Astfel, apar deconectările frecvente.

Oprirea temporară a transmisiei de date

Atunci când încearcă să economisească energie, camerele de supraveghere pot opri pentru moment transmisia de date spre rețea dacă nu detectează mișcări, activități semnificative. Ele pot opri periodic streaming-ul video, actualizările de stare spre serverul de rețea.

Uneori, oprirea temporară a transmisiei de  date duce la deconectarea camerei de la rețea și pierderea de moment a conexiunii.

Setări greșite sau prea intense de economisire a energiei

Dacă setările de economisire a energiei sunt configurate greșit sau sunt prea intense, deconectările vor fi frecvente. Pentru economisirea energiei, unele setări pot opri temporar conexiunea Wi-Fi sau diminua puterea transmisiei. Vor apare deconectări când camera va încerca reconectarea sau transmisia datelor.

Interacțiune incompatibile cu infrastructura de alimentare sau cu rețeaua

Există camere ce au dificultăți în a gestiona corect setările de economisire a energiei în diverse medii de rețea sau în prezența unor configurații de alimentare. Astfel, camerele ce folosesc alimentare prin Ethernet (PoE) pot avea probleme când trec în moduri de economisire a energiei, apărând deconectarea.

Remedieri

 • Configurați corect setările
 • Testați și reglați setările de economisire a energiei

Care sunt efectele deconectării periodice a camerei de la rețea

Efectele deconectării periodice a camerei de la rețea sunt multiple:

 • Apariția unor zone neacoperite

Dacă o cameră se deconectează frecvent, zone din locația supravegheată  nu vor fi supravegheate continuu. Ele sunt expuse incidentelor nedorite, intruziunilor, furturilor, activităților ilegale. În plus, nu vor fi înregistrate aceste acțiuni ilegale.

 • Incapacitatea de a depista și reacționa la evenimente

Camerele de supraveghere sunt utilizate pentru detecția și reacția la evenimente semnificative, precum intruziuni, incendii. Dacă o cameră se deconectează în mod constant, există riscul ca evenimentele să nu fie depistate sau raportate în timp real. Se compromite, astfel, siguranța locației supravegheate și a persoanelor implicate.

 • Vulnerabilitate la atacuri cibernetice

Camerele de supraveghere conectate la rețea sunt expuse la riscul de atacuri cibernetice, precum hacking, interceptarea datelor. Dacă o cameră se deconectează regulat, ea va deveni un punct vulnerabil de intrare în rețeaua mai largă. Se facilitează astfel accesul ilegal la date, infrastructura de securitate a locației.

 • Pierderea înregistrărilor și a datelor

Deconectarea regulată a camerelor de supraveghere poate cauza pierderea înregistrărilor, datelor semnificative. Dacă un incident se petrece când nu este conectată camera, nu vor fi înregistrări valabile pentru investigații, pentru folosire la litigii sau în instanță.

 • Întreruperi ale operațiunilor de securitate

Camerele de supraveghere sunt incluse, de obicei, în sistem mai amplu de securitate și monitorizare. Deconectarea regulată a camerelor poate provoca întreruperi ale acțiunilor de securitate, precum alerte automate, notificări spre personalul de securitate, activarea altor dispozitive conectate de securitate.

Soluții de remediere și măsuri de prevenție

Soluții de remediere a deconectării frecvente a camerelor de la rețea sunt:

Verificarea conexiunilor fizice și a cablurilor

Dacă folosiți cameră conectată prin cablu Ethernet, trebuie să verificați dacă este în stare bună și corect conectat cablul. Înlocuiți cablul sau modificați portul Ethernet la nevoie. Când camera se conectează prin Wi-Fi, verificați dacă semnalul este puternic, fără interferențe.

Actualizarea de firmware și software

Verificați dacă sunt actualizări de firmware valabile pentru camera de supraveghere și pentru echipamentele de rețea (router, switch). Actualizările de firmware pot remedia problemele de compatibilitate și ameliora stabilitatea conexiunii.

Revizuirea setărilor de economisire a energiei

Examinați și reglați setările de economisire a energiei ale camerei și echipamentului de rețea. Trebuie ca modurile de economisire a energiei să nu afecteze conectivitatea, funcționarea corectă a camerei.

Optimizarea infrastructurii de rețea

Dacă sunt probleme de semnal Wi-Fi sau interferențe, se poate optimiza infrastructura de rețea. Se poate schimba canalul Wi-Fi, amplasa router-ul în locație centrală, folosi echipamente de rețea mai puternice.

Monitorizare și diagnosticare constantă

Utilizați instrumente de monitorizare a rețelei pentru a examina starea camerei, a conexiunii Wi-Fi sau Ethernet. Instrumentele ajută identificarea problemelor, remedierea lor înainte de compromite acțiunile de securitate.

Verificarea alimentării și a sursei de energie

Vedeți ca alimentarea camerei să fie corectă și să nu fie probleme la sursele de energie. La camerele cu PoE, cablurile și echipamentele de alimentare trebuie să fie în stare bună.

Apelați la profesioniști

Dacă nici una dintre soluții nu oferă rezultate, apelați la profesioniști pentru intervenție și remediere.

Măsuri de prevenire a deconectării periodice a camerei de la rețea

 • Folosiți echipamente de calitate

Utilizați camere de supraveghere și echipamente de rețea de calitate superioară. Riscul defecțiunilor de hardware și software este mai mic și ele oferă conectivitate stabilă.

 • Actualizați regulat firmware-ul
 • Configurați corect setările de rețea

Verificați ca setările de rețea ale camerelor și echipamentelor de rețea sunt configurate corect, compatibile între ele. Examinați adresele IP, subneturile, gateway-urile, alte setări pentru a evita problemele de conectivitate, conflictele

 • Monitorizați constant starea rețelei

Utilizați instrumente de monitorizare a rețelei pentru observa starea, performanța camerei de supraveghere, a echipamentelor de rețea.

 • Implementați sistem de backup pentru date și înregistrări

Creați un sistem de backup pentru înregistrările și datele semnificative stocate de camerele de supraveghere. Puteți preveni pierderea datelor la defecțiuni de hardware sau software sau la incidente de securitate.

 • Revizuiți și optimizați infrastructura de rețea
 • Instruiți personalul și implementați politici de securitate

Urmăriți ca personalul care răspunde de gestionarea camerelor de supraveghere este corect instruit în ceea ce privește întreținerea, securitatea lor. Implementați politici de securitate pentru a proteja accesul la camere și preveni atacuri cibernetice.

De ce lipsesc înregistrările de la camera de supraveghere sau sunt incomplete?

Blog De ce lipsesc inregistrarile de la camera

Înregistrările de la camera de supraveghere pot lipsi sau pot fi incomplete din cauza unor probleme de alimentare, a defecțiunilor hardware, a problemelor de conexiune sau de rețea, a setărilor incorecte. Insuficient spațiu de stocare, atacuri cibernetice sau vandalizare pot, de asemeni, fi cauze.

Cauza nr.1—probleme de alimentare

Problemele de alimentare pot afecta înregistrarea la camera de supraveghere în mai multe moduri:

Întreruperi de alimentare

Întreruperile temporare sau frecvente în alimentarea cu energie electrică pot determina opriri bruște ale camerei de supraveghere. Înregistrările vor lipsi sau vor fi incomplete în timpul perioadelor de întrerupere.

Instabilitatea alimentării

Fluctuațiile de tensiune sau instabilitatea sursei de alimentare pot influența buna funcționare a camerei de supraveghere și cauza coruperea înregistrărilor sau formarea unor înregistrări incomplete.

Defectarea sursei de alimentare

Defecțiunile la nivelul surselor de alimentare, precum bateriile epuizate, componentele defectate pot afecta capacitatea camerelor de supraveghere de a primi alimentarea necesară înregistrării, stocării corecte a datelor.

Remedieri

Folosirea de surse de alimentare sigure

Verificați dacă alimentarea camerelor de supraveghere se realizează cu surse de energie fiabile, stabile. Astfel, minimizați riscul întreruperilor sau al fluctuațiilor de tensiune.

Instalarea unui UPS (sursă de alimentare neîntreruptibilă)

Folosirea unui UPS va proteja camerele de supraveghere împotriva întreruperilor de alimentare și furniza energie de rezervă la nevoie. Astfel, datele se vor înregistra continuu.

Verificarea și înlocuirea componentelor defectate

Dacă se bănuiește că sursele de alimentare, alte componente ale sistemului s-au defectat, ele trebuie verificate și, la nevoie, înlocuite. Alimentarea va fi stabilă, iar înregistrarea va fi continuă.

Monitorizare și mentenanță în mod regulat

Realizarea regulată a monitorizării sursei de alimentare și a componentelor de sistem ajută la depistarea promptă a problemelor și intervenția rapidă pentru soluționare.

Cauza nr.2—defecțiuni de hardware

Defecțiunile de hardware pot cauza lipsa înregistrărilor sau realizarea de înregistrări incomplete. Iată cum:

Defectarea camerei sau componentelor ei

Dacă se defectează camera, componente precum senzorul de imagine, lentila, înregistrările vor fi compromise sau chiar pierdute.

Defectarea microfonului sau a difuzorului

Defecțiuni la microfon sau difuzor pot cauza înregistrări audio incomplete, absența lor totală. Când microfonul nu funcționează corect, sunetele din mediu nu vor mai fi înregistrate. Dacă difuzorul este defectat, nu se va putea reda sunetul captat.

Probleme la stocarea de date

Dacă se defectează unitatea de stocare, hard disk-ul, înregistrările vor fi incomplete sau vor lipsi. Dacă este defectat hard disk-ul, datele se vor înregistra incomplet sau chiar se vor pierde total.

Probleme la nivelul plăcii de bază

Defectarea plăcii de bază poate afecta buna funcționare a camerelor de supraveghere. Componente electronice defecte, conexiuni slabe, corupte vor cauza ne-înregistrarea.

Conexiuni hardware slabe, corupte

Conexiunile slabe, corupte între componente (microfon, difuzor, placa de bază și unitatea de stocare) pot cauza înregistrări incomplete, lipsa lor. Cabluri defecte, mufe sau porturi de conectate rupte, uzate pot cauza oprirea și discontinuitatea la înregistrare.

Remedieri

Înlocuirea componentelor defecte

Dacă depistați componente hardware defecte (microfon, difuzor, unitate de stocare), ele trebuie înlocuite cu unele noi, funcționale și compatibile.

Repararea sau înlocuirea plăcii de bază

Atunci când problema este la nivelul plăcii de bază, se impune repararea sau înlocuirea ei pentru a ajuta camera să funcționeze corect din nou.

Verificarea și înlocuirea conexiunilor hardware

Examinați toate conexiunile hardware și înlocuiți-le pe cele slabe sau corupte pentru a  obține conexiune eficientă între componentele camerei de supraveghere.

Actualizarea și gestionarea corectă a stocării de date

Urmăriți ca unitatea de stocare să fie în stare bună de funcționare și să aibă suficient spațiu pentru a înregistra și stoca datele corect. Puteți actualiza sau controla unitatea de stocare pentru remedierea problemelor ce țin de stocarea datelor.

Cauza nr.3—Probleme de conexiune sau de rețea

Iată cum pot afecta problemele de conexiune sau de rețea înregistrările la camerele de supraveghere:

Pierderea conexiunii de rețea

Pierderea temporară sau permanentă a conexiunii de rețea între camera de supraveghere și dispozitivul de stocare poate cauza întreruperea înregistrărilor sau nerealizarea înregistrării. Dacă nu există conexiune de rețea activă, datele nu vor fi transmise spre dispozitivul de stocare sau monitorizare.

Instabilitatea rețelei

Fluctuațiile sau întârzierile în rețea pot determina discontinuități la înregistrare, întreruperi la fluxul de date. Congestia rețelei, interferența semnalului, diverși factori vor influența calitatea, stabilitatea conexiunii.

Erori de configurare a rețelei

Setările greșite ale rețelei sau ale camerei de supraveghere pot cauza dificultăți la transmisia sau receptarea datelor. Erorile pot fi adrese IP nevalide, subrețele incompatibile, conflicte de porturi.

Probleme la echipamentele de rețea

Defecțiuni la echipamentele de rețea, precum switch-uri, routere, cabluri Ethernet pot influența conectivitatea, cauza discontinuități sau chiar nerealizarea înregistrărilor. Cabluri uzate, porturi de rețea defecte, probleme la echipamentele de rutare, comutare pot cauza înregistrări întrerupte sau chiar absente.

Remediere

Verificarea și rezolvarea conexiunilor fizice

Verificați cablurile, conectoarele de rețea pentru a fi siguri că sunt corect conectate și nu sunt deteriorate, nu au probleme. La nevoie, înlocuiți cablurile, echipamentele defectate.

Verificarea și configurarea setărilor rețelei

Urmăriți ca setările de rețea ale camerei de supraveghere și ale dispozitivului de stocare sunt corect configurate și compatibile între ele. Verificați adresele IP, setările de subrețea, diverși parametri de rețea pentru a evita conflictele, erorile de conectivitate.

Monitorizarea și gestionarea traficului de rețea

Monitorizați traficul de rețea pentru a depista și rezolva congestia, alte probleme ce pot influența fluxul de date între camerele de supraveghere și dispozitivele de stocare. Utilizați instrumente de monitorizare a rețelei pentru a depista și controla eficient traficul.

Actualizarea echipamentelor de rețea și a software-ului

Urmăriți ca echipamentele de rețea și software-ul asociat sunt actualizate la cele mai noi versiuni pentru a profita de ajustările de securitate, optimizările de performanță. Ele pot preveni producerea unor probleme de conectivitate și la funcționarea corectă a rețelei.

Cauza nr.4—setări incorecte

Setările incorecte ale camerei de supraveghere sau ale sistemului de înregistrare pot duce la absența înregistrărilor sau la apariția unor înregistrări incomplete. Iată ce setări incorecte pot avea astfel de efecte:

Programare incorectă

Programarea incorectă a camerei de supraveghere sau a sistemului de înregistrare poate cauza absența înregistrărilor la momente cheie sau la înregistrarea ineficientă a evenimentelor semnificative. Atunci când setările de programare nu sunt corecte, camera nu va înregistra în momentele importante sau să înregistreze excesiv. Ea va ocupa inutil spațiul de stocare.

Setări eronate de rezoluție sau calitate

Setările de rezoluție sau calitate nepotrivite pot influența înregistrările în diverse moduri. Când rezoluția este prea mică, înregistrările vor fi neclare, nu vor oferi detaliile necesare identificării obiectelor sau persoanelor. Dacă, în schimb, rezoluția sau calitatea sunt prea mari, vor apare probleme de stocare, cu absența înregistrărilor sau discontinuități la înregistrare.

Sensibilitatea senzorului

Setările de sensibilitate ale senzorului camerei de supraveghere pot influența modul în care el depistează mișcările și evenimentele. Când sensibilitatea este prea redusă, camera nu va detecta anumite evenimente sau nu va înregistra în mod corect.

Dacă sensibilitatea este prea mare, înregistrările pot fi incomplete sau corupte din cauza activării întâmplătoare a înregistrării.

Setări de compresie a datelor

Setările de compresie a datelor pot afecta calitatea și dimensiunea fișierelor de înregistrare. Când setările de compresie sunt prea mari, se pot produce probleme de stocare, iar înregistrările să nu mai fie complete, să lipsească total.

Dacă, pe de altă parte, compresia este prea mică, scade calitatea înregistrărilor și ele vor ocupa mai mult spațiu de stocare decât va fi necesar.

Remedieri

Revizuirea și ajustarea setărilor

Verificarea și reglarea setărilor camerei de supraveghere sau ale sistemului de înregistrare ajută la stabilirea rezoluției corecte, a programării. Se poate stabili sensibilitatea ideală pentru senzor, compresia eficientă a datelor.

Actualizarea de software

Calitatea și fiabilitatea înregistrărilor se pot remedia prin actualizarea la cele mai noi versiuni de firmware sau software. Ele optimizează performanța, corectează erorile și pot aduce funcții noi.

Testare și ajustare constantă

Monitorizarea și testarea regulată a setărilor camerei de supraveghere ajută la depistarea și remedierea problemelor înainte ca ele să altereze înregistrările semnificative.

Cauza nr.5—insuficient spațiu de stocare

Dacă spațiul de stocare nu este suficient, iată cum poate fi afectată înregistrarea la camera de supraveghere:

Se opresc înregistrările

Dacă spațiul de stocare este total ocupat, sistemul de înregistrare nu va mai înregistra complet. El va opri sau întrerupe prea timpuriu înregistrarea. Aceste efecte apr când nu este suficient spațiu pentru a se salva noile înregistrări. Camerele vor înregistra parțial sau nu vor mai înregistra deloc.

Datele se comprimă excesiv

Când spațiul de stocare este limitat, sistemul va folosi o compresie mai mare a datelor pentru economisirea spațiului. Pe de altă parte, o compresie excesivă va cauza pierderea calității și detaliilor din înregistrări. Uneori, se poate întâmpla ca datele să fie comprimate și unele informații să se piardă. Înregistrările nu vor mai fi complete.

Se șterg automat înregistrările mai vechi

Pentru a realiza noi înregistrări, unele sisteme de stocare vor șterge automat înregistrările mai vechi. Dacă nu există configurată corect o politică de stocare și ștergere a datelor, se pot șterge accidental înregistrările semnificative, înainte de fi salvate sau vizionate.

Se corup datele

Dacă spațiul de stocare este aproape plin, pot să apară probleme de corupere a datelor. Când sistemul de înregistrare încearcă să scrie date pe un spațiu de stocare complet plin, fișierele se pot corupe. Ele pot fi șterse, deteriorate, iar înregistrările pot deveni incomplete, inaccesibile.

Remedieri

Adăugarea de spațiu de stocare suplimentar

Se va extinde capacitatea de stocare prin adăugarea de unități de stocare suplimentare sau prin actualizarea celor curente.

Optimizarea setărilor de stocare

Se pot revizui sau ajusta setările de stocare în vederea optimizării folosirii spațiului disponibil. Totodată, se vor gestiona mai eficient înregistrările.

Implementarea unei politici de stocare a datelor

Se va configura politică se stocare a datelor pentru a defini perioadele de reținere a înregistrărilor și preveni ștergerea întâmplătoare, prematură a acestora.

Monitorizarea constantă a spațiului de stocare

Trebuie monitorizat continuu nivelul de ocupare a spațiului de stocare și interveni prompt pentru a evita sau remedia problemele asociate cu spațiul insuficient de stocare.

Cauza nr.6—Atacuri cibernetice sau vandalizare

Atacurile cibernetice sau vandalizarea cauzează absența înregistrărilor sau înregistrări incomplete în moduri diverse:

Acces neautorizat la sistem

Un atac cibernetic poate lăsa un intrus să dobândească acces neautorizat la sistemul de înregistrare sau la camerele de supraveghere. Astfel, intrusul va putea șterge sau schimba înregistrările curente și chiar stopa total înregistrarea pentru a ascunde activitățile nepermise.

Distrugerea fizică a echipamentelor

Vandalizarea echipamentelor de supraveghere, a infrastructurii de rețea poate cauza întreruperea înregistrărilor, pierderea lor totală. Dacă se distrug camerele de supraveghere, echipamentele de stocare, nu va mai avea loc înregistrarea, nu se vor mai recupera datele înregistrate.

Blocarea serviciilor de rețea

Un atac cibernetic, precum un atac distribuit de denegare a serviciului (DDoS) va bloca sau influența serviciile de rețea, conectivitatea cu camerele sau dispozitivele de stocare. Înregistrările nu vor mai fi complete, vor lipsi din cauza absenței de comunicare dintre camere și sistemul de stocare.

Remediere

Optimizarea securității rețelei și a sistemului

Implementarea metodelor adiționale de securitate, autentificarea în doi factori, criptarea datelor și supravegherea activităților suspecte diminuează riscul atacurilor cibernetice, accesului ilegal la sistem.

Instalarea de camere redundante

Amplasați camere de supraveghere redundante în locuri strategice sau folosiți sisteme de înregistrare redundante pentru supraveghere continuă, chiar dacă se defectează sau vandalizează echipamentele.

Monitorizarea și alertarea timpurie

Implementarea unui sistem de monitorizare și alertare promptă ajută la depistarea și reacționarea rapidă la evenimente de securitate, vandalizare. Se poate interveni rapid pentru a evita pierderea înregistrărilor, datelor.

Backaup regulat și stocare offline

Se pot realiza copii de rezervă în mod regulat pentru înregistrări. Se pot efectua stocări offline în mediu sigur pentru a le proteja împotriva pierderii, coruperii dacă se produc atacuri cibernetice, acte de vandalizare.

Cum captează camerele de supraveghere imagini pe timpul nopții

Blog Cum capteaza camerele de supraveghere imagini pe timpul noptii

Camerele de supraveghere captează imagini pe timpul nopții prin mai multe metode. LED-uri infraroșu, senzori de imagine sensibili la lumină redusă, procesare digitală a imaginilor, folosirea luminii ambientale reziduale ajută la captarea imaginilor nocturne. Metode. Aflați detalii chiar mai jos.

Cum captează imagini noaptea camerele de supraveghere

Camerele de supraveghere cu LED-uri infraroșu

Camerele de supraveghere cu LED-uri infraroșu (IR) folosesc LED-urile pentru a ilumina zona și capta imagini pe timpul nopții. Iată cum are loc acest proces:

 • Emisia de lumină infraroșie

LED-urile infraroșu sunt amplasate în jurul obiectivului camerei sau într-un panou special. Când acestea se activează, ele emit lumina infraroșie, invizibilă ochiului uman, dar detectabilă de către senzorii de imagine ai camerei.

 • Iluminarea zonei de supravegheat

După activarea LED-urilor IR, ele vor lumina zona de supravegheat. Lumina infraroșie emisă va fi orientată acolo unde este și camera orientată, iluminând obiectele și zonele din câmpul vizual al camerei.

 • Captarea imaginilor

Senzorii de imagine ai camerei sunt sensibili la lumina infraroșie și pot depista semnalele. În momentul în care LED-urile IR iluminează zona, senzorii de imagine captează lumina reflectată și o convertesc în imagine digitală.

 • Procesarea imaginilor

Imaginile captate de senzorii de imagine sunt apoi procesate digital în interiorul camerei. Procesul poate implica reglarea contrastului, ajustarea culorilor, diminuarea zgomotului. Astfel, imaginile vor fi clare, cu numeroase detalii.

 • Afișarea imaginilor

Imaginile procesate vor fi dispuse pe monitorul de supraveghere sau înregistrate pe un dispozitiv de stocare (DVR, NVR). Utilizatorii vor monitoriza zona supravegheată prin vizualizarea și examinarea imaginilor înregistrate.

Camere de supraveghere cu tehnologii de procesare digitală

Camerele de supraveghere de acest tip folosesc tehnologii aparte și senzori de imagine sensibili. Iată cum se derulează procesul de captare a imaginilor nocturne:

 • Senzori de imagine sensibili la lumină redusă

Aceste camere sunt dotate cu senzori de imagine specializați care sunt mai sensibili la lumina redusă. Senzorii pot detecta și capta chiar și cantități mici de lumină ambientală, camera putând capta imagini pe timpul nopții sau întuneric.

 • Procesarea digitală a imaginilor

Imaginile captate de senzorii de imagine vor fi procesate digital la interiorul camerei. Pe parcursul procesării, camerele de supraveghere folosesc algoritmi specializați pentru a ameliora calitatea imaginilor și pentru a compensa lumina scăzută. Procesul presupune reglarea contrastului, corectarea culorilor, reducerea zgomotului.

 • Sisteme de optimizare a luminii

Unele camere de supraveghere au tehnologii adiționale pentru optimizarea luminii la condiții de lumină redusă. Astfel, camerele pot folosi tehnici de suprapune a cadrelor sau de expunere îndelungată pentru a capta mai multă lumină și pentru a optimiza claritatea imaginilor în condiții de lumină redusă.

 • Sursa de lumină externă

Sunt modele care folosesc și surse exterioare de lumină pentru a optimiza vizibilitatea în condiții de lumină redusă. Sursele de lumină pot fi lămpi externe, proiectoare sau alte dispozitive de iluminare care se activează manual sau automat, conform nivelului de iluminare ambientală.

Camere de supraveghere cu termoviziune

Camerele de supraveghere cu termoviziune funcționează prin captarea și procesarea radiației termice produse de obiecte în spectrul infraroșu al luminii. Camerele folosesc un senzor specializat (detector termic sau detector de radiație termică) pentru a măsura temperatura obiectelor din câmpul vizual al camerei.

Procesul se derulează astfel:

 • Detectarea radiației termice

Senzorul de radiație termică din camera de termoviziune depistează radiația termică pe care obiectele sau persoanele o emit. Obiectele și persoanele emit radiație termică în funcție de temperatura lor, chiar dacă este lumină redusă sau întuneric complet.

 • Conversia în imagini termice

Imaginea termică se realizează prin transformarea măsurătorilor de radiație termică în imagine vizuală pe ecranul camerei. Fiecare obiect din câmpul vizual este reprezentat de o nuanță sau chiar paletă de culori, conform temperaturii sale relative.

 • Procesarea imaginilor

Imaginile termice se procesează digital pentru optimizarea clarității și facilitatea interpretării. Reglarea contrastului, corectarea culorilor, eliminarea zgomotului sunt metode prin care imaginile rezultate sunt mai clare și mai detaliate.

 • Afișarea imaginilor

După procesare, imaginile termice vor fi afișate pe ecranul camerei de termoviziune sau înregistrate pentru a fi analizate ulterior. Utilizatorii vor vizualiza și interpreta imaginile pentru a depista obiecte, persoane, evenimente din câmpul vizual al camerei.

Camerele cu termoviziune se folosesc mai ales la monitorizarea industrială, operațiunile de căutare și salvare, detecția incendiilor, etc. Ele sunt extrem de utile în condițiile de iluminare redusă sau când este nevoie de detecția și monitorizarea temperaturilor.

Camere de supraveghere nocturnă cu filtru ICR (Infrared Cut-Filter Removal)

Aceste camere sunt realizate pentru a capta imagini atât în condiții de lumină diurnă, cât și la iluminare redusă sau întuneric complet. Funcționarea acestor camere se realizează cu ajutorul unui filtru ICR care se poate comuta automat de la modul de zi la cel de noapte. Procesul se derulează astfel:

 • Modul de zi (lumină diurnă)

Pe parcursul zilei sau la iluminare puternică, filtrul ICR este activat pentru a bloca radiația infraroșie și lăsa să treacă doar lumina vizibilă prin obiectivul camerei. Filtrul contribuie la eliminarea radiației infraroșii și la optimizarea calității imaginilor captate la iluminare diurnă. Imaginile sunt clare, detaliate, iar culorile sunt precise.

 • Modul de noapte (lumină redusă sau întuneric total)

Pe măsură ce lumina scade, camerele de supraveghere cu filtru ICR trec automat în modul de noapte. În modul de noapte, filtrul ICR nu mai este activ, este înlăturat din calea obiectivului camerei. Lumina infraroșie va trece și va ajunge la senzorul de imagine.

Radiația infraroșie produsă de sursele de lumină ambientală sau de LED-urile infraroșu ale camerei va fi captată de senzorul de imagine. Imaginile vor fi clare, detaliate, chiar dacă este lumină redusă sau chiar întuneric total.

 • Procesarea imaginilor

Imaginile captate în modul de noapte sunt procesate digital pentru optimizarea clarității și a calității lor. Procesul de procesare digitală va include reglarea contrastului, ajustarea culorilor, diminuarea zgomotului. Filtrul ICR ajută la obținerea unor imagini de calitate, clare, chiar și pe întuneric.

Ce senzori de imagine și tehnici se folosesc la optimizarea calității imaginilor nocturne?

Senzorii de imagine și tehnicile folosire la optimizarea calității imaginilor nocturne sunt:

Senzori de imagine sensibili la lumină redusă

Camerele de supraveghere sunt dotate cu senzori de imagine specializați și sensibili la lumină redusă. Senzorii pot depista și capta chiar și cantități foarte mici de lumină ambientală sau de radiație infraroșie produsă de obiecte, în întuneric complet.

Iluminare suplimentară

Unele camere de supraveghere au LED-uri cu infraroșu sau alte surse de iluminare suplimentară pentru iluminarea zonei de supravegheat pe timpul nopții. Iluminarea suplimentară crește vizibilitatea și ajută la captarea unor imagini mai clare la lumină scăzută sau întuneric.

Procesarea digitală a imaginilor

Imaginile captate de senzorii de imagine sunt procesate digital la interiorul camerei pentru a se optimiza calitatea și claritatea lor. Procesul poate presupune tehnici precum:

Redimensionare și interpolare

Tehnica presupune redimensionarea imaginilor la rezoluție mai mare și interpolarea detaliilor absente. Prin creșterea rezoluției, se optimizează claritatea detaliilor, iar interpolarea umple spațiile lipsă cu estimări ale detaliilor, folosind informațiile din apropiere.

Reglarea contrastului și a luminozității

Contrastul și luminozitatea vor fi reglate pentru a releva detaliile și pentru ameliora vizibilitatea în zonele întunecate. Se vor evidenția mai bine diferențele de lumină și umbrele din imagine, ceea ce poate îmbunătăți vizibilitatea detaliilor și a contururilor obiectelor.

Corectarea culorilor

Se pot corecta digital culorile pentru a reproduce fidel tonurile și nuanțele din imagine. Acest lucru poate fi important în supravegherea culorilor specifice sau în identificarea corectă a obiectelor și a detaliilor.

Reducerea zgomotului temporal și spațial

Zgomotul temporal apare sub forma unor fluctuații ale culorii sau luminozității între cadrele succesive. Există și zgomot spațial, care se referă la granulația și artefactele ce apar în toată imaginea. Tehnicile de diminuare a zgomotului temporar și spațial vor elimina sau diminua distorsiunile, optimizând claritatea imaginii.

Filtrare medie și filtrare mediană

Tehnicile presupun aplicarea unor filtre pentru a estompa sau elimina zgomotul din imagine. Filtrul mediu calculează media valorilor pixelilor dintr-o zonă vecină și înlocuiește valoarea pixelului central cu această medie, diminuând zgomotul.

Filtrul median calculează mediana valorilor pixelilor dintr-o zonă vecină și înlocuiește valoarea pixelului central cu această mediană, ceea ce ajută la eliminarea artefactelor.

Folosirea algoritmilor specializați

Unele camere folosesc algoritmi specializați pentru a depista și compensa condițiile de lumină redusă sau întuneric. Procesarea imaginilor se ameliorează, iar calitatea imaginilor este mai bună.

Aplicații ale camerelor de supraveghere cu vedere nocturnă

Aplicațiile pentru camerele de supraveghere cu vedere nocturnă sunt diverse:

 • Securitatea spațiilor publice

Camerele de supraveghere cu vedere nocturnă se pot folosi la monitorizarea parcurilor, a zonelor urbane, străzilor, altor locații publice. Camerele contribuie la prevenirea infracțiunilor, incidentelor precum furturi, vandalism, agresiuni, activități ilegale, prin detecția și înregistrarea incidentelor.

 • Monitorizare industrială

În domeniul industrial, camerele de supraveghere cu vedere nocturnă se folosesc la monitorizarea nocturnă a fabricilor, depozitelor, siturilor de construcții, facilităților industriale. Ele asigură securitatea lucrătorilor și a activităților industriale, prin monitorizarea și înregistrarea mișcărilor suspecte.

 • Supravegherea rezidențială

Camerele de supraveghere cu vedere nocturnă se folosesc și în domeniul supravegherii rezidențiale, pentru a securiza locuința, locatarii pe timpul nopții. Dispozitivele monitorizează accesul în proprietate, perimetrul locuinței, zone vulnerabile.

 • Supraveghere comercială și de afaceri

În domeniul afacerilor și al comerțului, camerele de supraveghere cu vedere nocturnă se folosesc la monitorizarea magazinelor, restaurantelor, birourilor, spațiilor comerciale. Ele previn furturile, vandalismul, incidentele.

Ce sunt camerele de supraveghere cu recunoaștere facială? În ce situații ar putea fi utilizate pentru a îmbunătăți securitatea unei locații?

Blog Ce sunt camerele de supraveghere cu recunoastere faciala

Camerele de supraveghere cu tehnologie de recunoaștere facială sunt dispozitive cu software specializat care folosește algoritmi pentru identificarea și recunoașterea fețelor persoanelor. Situațiile în care pot fi utilizate sunt controlarea accesului la zonele restricționate, identificarea persoanelor urmărite, monitorizarea angajaților, prevenirea furturilor și îmbunătățirea securității publice.

Cum funcționează camerele de supraveghere cu tehnologie de recunoaștere facială

Camerele cu tehnologie de recunoaștere facială funcționează prin analizarea caracteristicilor indivizilor (forma feței, a trăsăturilor distincte, a raporturilor dintre ochi, nas și gură pentru identificarea persoanelor înregistrate în baza de date sau  a detecta necunoscuții.

Iată cum funcționează camerele de supraveghere cu tehnologie de recunoaștere facială:

1. Captarea imaginilor

Mai întâi se captează imaginile feței unei persoane prin camerele de supraveghere. Imaginile vor fi captate în diverse medii și condiții de iluminare.

2. Pre-procesarea imaginilor

Imaginile captate sunt prelucrate pentru eliminarea zgomotului și standardizarea aspectului imaginilor. Etapa poate include ajustarea luminii, alinierea fețelor, reglarea contrastului și a culorilor.

3. Extragerea caracteristicilor faciale

Algoritmul de recunoaștere facială analizează imaginile prelucrate pentru identificarea și extragerea caracteristicilor distincte ale feței, precum: forma feței, distanța dintre ochi, forma nasului, buzelor, etc. Caracteristicile sunt convertite în reprezentarea matematică a feței (“șablon facial” sau “semnătură facială”).

4. Compararea cu baza de date

Șabloanele faciale extrase se vor compara cu șabloanele faciale stocate în baza de date. Baza poate include imagini, șabloane faciale ale persoanelor cunoscute sau autorizate, persoanelor suspecte, fără acces.

5. Identificarea sau confirmarea

În funcție de rezultatele comparării, algoritmul de recunoaștere facială va identifica sau confirma identitatea unei persoane (dacă există potrivire între caracteristicile feței detectate și cele din baza de date). Dacă există potrivire, sistemul declanșează alertă, furnizează informații despre identitatea persoanei.

Factori care afectează precizia tehnologiei de recunoaștere facială

Factorii care afectează precizia tehnologiei de recunoaștere facială sunt:

 • Calitatea imaginii

Calitatea imaginii este un factor esențial în precizie la recunoașterea facială. Imaginile de calitate superioară, cu iluminare potrivită, unghiuri clare și contrast potrivit ușurează procesul de identificare a caracteristicilor faciale și reduce erorile de recunoaștere.

 • Variația poziției și unghiului de vizualizare

Variația poziției și a unghiului de vizualizare al feței poate influența performanța algoritmului de recunoaștere a fețelor. Sistemele trebuie să fie capabile să gestioneze unghiuri variate și poziții ale fețelor pentru ca recunoașterea să fie precisă indiferent de orientarea sau perspectiva imaginii.

 • Condițiile diverse de iluminare

Modificările de luminozitate și condițiile de iluminare vor influența claritatea și vizibilitatea feței în imagini. Sistemele trebuie să performeze corect în diverse condiții de iluminare și să adapteze parametrii de prelucrare a imaginilor pentru recunoașterea precisă.

 • Calitatea și dimensiunea bazei de date

Calitatea și dimensiunea bazei de date de fețe stocate pot afecta direct precizia recunoașterii faciale. O bază de date generoasă, cu imagini de calitate superioară, caracteristici faciale diverse va optimiza performanța de recunoaștere precisă a sistemului.

 • Algoritmul de recunoaștere facială

Performanța și precizia tehnologiei de recunoaștere facială sunt afectate direct de algoritmul folosit. Algoritmul trebuie să fie solid și să prezinte capacitatea de a depista și extrage precis caracteristicile faciale importante.

Cum sunt utilizate camerele de supraveghere cu recunoaștere facială pentru a îmbunătăți securitatea

Camerele de supraveghere cu recunoaștere facială sunt folosite pentru a îmbunătăți securitatea pe mai multe planuri:

 • Controlarea accesului la zone restricționate

Folosirea camerelor de supraveghere cu recunoaștere facială la intrările în clădiri sau zone restricționate va ameliora sau optimiza securitatea deoarece se permit accesul doar persoanelor autorizate. Sistemele identifică automat persoanele autorizate și se poate refuza accesul persoanelor neautorizate. Astfel, scade riscul intruziunilor și al furturilor.

 • Prevenirea și soluționarea furturilor și a infracțiunilor

Camerele de supraveghere cu recunoaștere facială previn furturile și infracțiunile deoarece permit identificarea și urmărirea suspecților. Sistemele vor alerta personalul de securitate la detecția persoanelor suspecte în zonele monitorizate, facilita intervenția rapidă și eficientă.

 • Monitorizarea prezenței și a activității angajaților

Folosirea recunoașterii faciale ajută la monitorizarea angajaților. Sistemele pot identifica angajații când intră sau pleacă, genera rapoarte precise despre timpul lucrat, activitățile derulate. Astfel, pot ajuta la gestionarea eficientă a resurselor umane.

 • Identificarea și urmărirea persoanelor căutate

Camerele de supraveghere cu recunoaștere facială ajută la identificarea și urmărirea persoanelor suspectate, căutate pentru diverse activități ilegale. Sistemele alertează autoritățile la detectarea persoanelor căutate în zonele monitorizate, ajutând la capturarea și arestarea lor promptă.

 • Optimizarea securității publice.

Folosirea recunoașterii faciale în locuri publice, precum stațiile de metrou, aeroporturi, parcuri ajută la optimizarea securității publice. Sistemele detectează automat comportamente suspecte, persoane cu antecedente penale și alertează autoritățile pentru intervenție imediată. Astfel, crește siguranța publică și se previn infracțiunile.

 • Monitorizarea prezenței și a fluxurilor de persoane

Camerele de supraveghere cu recunoaștere facială ajută la monitorizarea prezenței și a fluxurilor de persoane într-o locație. Astfel, se pot număra și urmări persoanele care intră sau ies din anumite zone, detecta persoanele care staționează pentru mult timp în anumite locații, detecta persoanele ce încalcă reguli, restricții.

Alte aplicații ale camerelor de supraveghere cu recunoaștere facială

 • Gestionarea experienței clienților

În domeniul comercial, camerele cu recunoaștere facială sunt utilizate pentru a asigura experiență personalizată clienților. Astfel, camerele de supraveghere  pot recunoaște clienții fideli sau frecvenți și oferi recomandări personalizate sau oferte speciale, conform istoricului lor de cumpărături sau preferințelor.

 • Analiza comportamentului consumatorilor

Camerele de supraveghere cu recunoaștere facială se folosesc la analizarea comportamentului consumatorilor în magazin. Ele pot detecta expresiile faciale și reacțiile clienților la diferite produse sau evenimente, oferind informații valoroase pentru ameliorarea strategiilor de marketing și vânzare.

 • Securitatea la locul de muncă

În mediul de lucru, camerele de supraveghere cu recunoaștere facială pot fi utilizate pentru a monitoriza și a asigura securitatea angajaților. Ele pot detecta comportamente nesigure sau periculoase și pot alerta administratorii pentru intervenție imediată.

Aspecte legate de confidențialitate și protecția datelor

Folosirea camerelor cu recunoaștere facială aduce probleme legate de protejarea confidențialității și a datelor. Iată câteva aspecte:

 • Intruziunea în viața privată

Colectarea și stocarea datelor biometrice (caracteristicile faciale, spre exemplu) pot pune probleme privind supravegherea și monitorizarea excesivă a persoanelor, fără a exista consimțământul lor explicit.

 • Riscul unor greșeli la identificare

Există riscul ca tehnologia de recunoaștere facială să rezulte în erori sau identificări greșite. Pot apare confuzii, nedreptățiri. Erorile pot să se producă din cauza variațiilor naturale ale chipurilor umane, a calității slabe a imaginilor, a folosirii unor algoritmi inadecvați.

 • Folosirea în scopuri discriminatorii

Camerele de supraveghere cu recunoaștere facială pot fi folosite în scopuri discriminatorii sau de profilare, conform unor criterii precum rasă, etnice, alte caracteristici demografice. Astfel, se pot amplifica nedreptățile, discriminările în diverse domenii (angajare, accesare de servicii, aplicarea legii).

 • Securitatea datelor și riscul accesării neautorizate

Stocarea și prelucrarea datelor biometrice presupun riscuri de securitate cibernetică, inclusiv risc de acces neautorizat, furt de identitate, utilizare abuzivă a informațiilor. Protejarea datelor biometrice de accesul neautorizat este crucială pentru asigurarea confidențialității și integrității informațiilor.

Măsuri pentru reducerea riscurilor asociate cu folosirea camerelor cu recunoaștere facială

 • Consimțământul informațional și explicit

Persoanele trebuie informate despre colectarea și folosirea datelor biometrice și să ofere consimțământ explicit înainte de folosirea tehnologiei de recunoaștere facială.

 • Anonimizarea și pseudonimizarea dateleor

Dacă este posibil, datele biometrice trebuie anonimizate sau pseudonimizate pentru protejarea identității indivizilor, reducerea riscului de identificare dacă se produc breșe sau acces neautorizat.

 • Criptarea datelor și securitatea cibernetică

Datele biometrice trebuie protejate prin criptare, diverse măsuri de securitate cibernetică pentru a reduce riscul accesului neautorizat și folosirea ilegală a informațiilor.

 • Auditare și transparență

Organizațiile care utilizează tehnologia de recunoaștere facială trebuie să fie transparente privind practicile de colectare și folosire a datelor biometrice. Ele trebuie să asigure auditarea independentă a practicilor pentru a asigura conformitatea cu regulamentele legate de protecția datelor.

 • Supervizarea și reglementarea

Este importantă realizarea unui cadru legal pentru folosirea tehnologiei de recunoaștere facială, dar și supravegherea și reglementarea constantă a practicilor și aplicării tehnologiilor pentru a proteja drepturile individuale și confidențialitatea datelor.

Ce sunt camerele de supraveghere termice și cum se diferențiază acestea de camerele de supraveghere tradiționale?

Blog

Camerele de supraveghere termice sunt dispozitive ce folosesc tehnologia termică pentru detectarea și vizualizarea variațiilor de temperatură dintr-un mediu. Ele se diferențiază de camerele de supraveghere tradiționale prin capacitatea de vizualizare în întuneric sau calitatea imaginii.

Ce sunt și cum funcționează camerele de supraveghere termice

Camerele de supraveghere termice folosesc tehnologia termică pentru detecția și vizualizarea variațiilor de temperatură dintr-un mediu, transformând informațiile în imagini termice vizibile utilizatorilor. Ele sunt concepute pentru a oferi imaginea diferitelor surse de căldură și permit utilizatorilor să identifice și să observe obiecte, persoane la lumină redusă sau întuneric total.

Cum funcționează camerele de supraveghere termice

 • Detecția radiației infraroșii

Camerele termice depistează radiația infraroșie emisă de obiecte. Corpul uman și obiectele generează căldură în formă de radiație infraroșie, chiar dacă nu sunt vizibile cu ochiul liber.

 • Convertirea radiației în imagini termice

Senzorii termici ai camerei transformă radiația infraroșie depistată în imaginile termice. Fiecare obiect are o anumită temperatură, iar variația de temperatură se reprezintă grafic ca imagine termică.

 • Procesarea și afișarea imaginilor

Imaginile termice sunt procesate și afișate pe ecranele camerelor sau la dispozitivele la care sunt camerele conectate. Imaginile se vor monitoriza în timp real sau se vor înregistra, pentru vizualizare ulterioară.

 • Identificarea și observarea obiectelor

Pe baza variațiilor de temperatură, se pot depista și examina obiecte și persoane în imaginile termice. Astfel, într-o imagine termică, un animal sau un om va apare ca o siluetă cu temperatura diferită de cea a mediului înconjurător.

Ce caracteristici și funcții au camerele de supraveghere termice

Caracteristicile și funcțiile camerelor termice sunt:

 • Vizibilitate în condiții de lumină redusă sau întuneric total

Camerele termice se pot folosi în condiții de lumină redusă sau de întuneric complet. Ele nu depind de lumina vizibilă, detectând radiația infraroșie.

 • Detecția obiectelor ascunse sau mascate

Prin capacitatea de a depista radiația termică generată de obiecte, camerele termice pot depista obiecte mascate, ascunse de obstacole vizuale sau obiecte opace.

 • Monitorizarea frontierei și a perimetrului

Camerele termice sunt deseori folosite la monitorizarea frontierelor, a perimetrului proprietăților, a altor zone sensibile.

Care sunt principalele diferențe față de camerele de supraveghere tradiționale

Principalele diferențe față de camerele de supraveghere tradiționale sunt:

Tehnologia folosită

Camerele de supraveghere termice folosesc tehnologia termică pentru detectarea radiației infraroșii produse de obiecte. Camerele tradiționale, însă, folosesc tehnologii optice sau digitale pentru captarea și afișarea imaginilor vizuale.

Principiul de funcționare

Camerele termice depistează și afișează variațiile de temperatură, transformând informațiile termice în imagini. Camerele tradiționale folosesc lumina vizibilă pentru captarea și afișarea imaginilor captate în spectrul de lumină vizibil.

Vizibilitate în condiții de lumină scăzută și chiar întuneric

Camerele termice se pot folosi cu încredere în condiții de lumină redusă sau întuneric total. Ele depistează radiația infraroșie, spre deosebire de camerele tradiționale care au nevoie de sursă de lumină pentru a capta imagini clare.

Detecția obiectelor și a persoanelor

Camerele termice pot depista obiecte și persoane chiar dacă sunt ascunse, sau nu se pot vedea din cauza unor obstacole vizuale. Ele folosesc variațiile de temperatură pentru a detecta obiectele și persoanele. Camerele tradiționale, însă, pot avea dificultăți la depistarea obiectelor în condiții de lumină redusă și acolo unde sunt obstacole.

Aplicații specifice

Camerele de supraveghere termice sunt deseori folosite la aplicații unde este nevoie de monitorizare la lumină și vizibilitate reduse sau întuneric (securitate perimetrală, supraveghere industrială, salvare). Camerele tradiționale se folosesc unde e nevoie de detalii vizuale și precise, precum monitorizarea traficului.

Costuri și complexitate

Camerele de supraveghere termice sunt mai scumpe decât modelele tradiționale, ele folosind tehnologie avansată la detecția și afișarea imaginilor termice. Integrarea și configurarea modelelor termice sunt mai complexe și impun cunoștințe specializate.

Aplicațiile camerelor de supraveghere termice

Aplicațiile camerelor de supraveghere termice sunt diverse și includ:

 • Securitatea perimetrală

Camerele termice se folosesc la monitorizarea perimetrului proprietăților, a frontierei sau a zonelor sensibile. Ele ajută la detectarea și semnalarea activităților neobișnuite, a efracțiilor chiar dacă este întuneric sau lumină redusă.

 • Supraveghere industrială

În mediile industriale, camerele termice se folosesc la detecția scurgerilor de căldură, supravegherea proceselor și a echipamentelor, precum și pentru identificarea promptă a problemelor de funcționare a instalațiilor sau mașinilor.

 • Supraveghere maritimă

În aplicațiile maritime, camerele termice se folosesc la monitorizarea traficului naval, depistarea și urmărirea navelor sau a altor obiecte în condiții de ceață, ploaie sau întuneric.

 • Misiuni de căutare și salvare

Camerele termice sunt utile în operațiuni de căutare și salvare pentru localizarea persoanelor dispărute sau a supraviețuitorilor în condiții de vizibilitate redusă. Ele se pot folosi în cazul unor avalanșe, incendii sau calamități naturale.

 • Monitorizarea faunei sălbatice

În domeniul conservării naturale, camerele termice ajută la monitorizarea și observarea faunei sălbatice. Ele permit identificarea  și observarea animalelor nocturne sau a celor ascunse în habitatul lor natural.

 • Monitorizarea energiei și a eficienței energetice

În aplicații industriale sau comerciale, camerele termice permit detectarea pierderilor de căldură, evaluarea eficienței energetice și depistarea zonelor cu potențial de îmbunătățire a izolației termice sau a echipamentelor de producere a energiei.

Ce limitări și provocări aduc camerele de supraveghere termice

Limitări:

 • Rezoluție limitată

Imaginile termice au rezoluție mai mică decât camerele tradiționale, ceea ce poate diminua calitatea detaliilor vizibile în imagini.

 • Costuri mari

Camerele de supraveghere termice sunt mai scumpe decât modelele tradiționale. Dacă bugetul este limitat, implementarea camerelor termice va fi mai dificilă.

 • Dificultăți la recunoașterea detaliilor

Imaginile termice pot fi mai greu de analizat comparativ cu imaginile vizuale. Ele nu furnizează detalii vizuale clare pentru obiectele sau persoanele din imagine.

 • Interferențe atmosferice

Ceața, ploaia, zăpada pot influența calitatea imaginilor termice, diminuând semnificativ vizibilitatea și precizia lor.

 • Limite la detecția în medii cu temperaturi constante

Camerele termice pot avea greutăți la depistarea obiectelor în medii cu temperaturi constante sau dacă variațiile de temperatură sunt minime.

Provocări

 • Calibrare și ajustare

Camerele termice au nevoie de calibrare și ajustare adecvate pentru ca măsurătorile termice să fie cât mai precise și mai fiabile.

 • Gestionarea imaginilor

Imaginile termice pot fi greu de gestionat și interpretat, fiind nevoie de software specializat și cunoștințe tehnice.

 • Securitatea datelor

Datele termice de la camerele de supraveghere termice pot include informații sensibile, ceea ce generează probleme de securitate și confidențialitate a datelor.

 • Integrarea cu alte sisteme

Integrarea camerelor termice în sistemele existente de supraveghere sau de securitate poate fi o dificil din punct de vedere tehnic și logistic.

 • Rezistența la condiții meteo extreme

Camerele termice trebuie să fie rezistente la condiții meteo extreme, precum temperaturi ridicate sau scăzute, umezeală ridicată,  expunere la apă. Ele trebuie să funcționeze optim indiferent de condițiile de mediu în care sunt instalate.  

În ciuda limitărilor și a provocărilor pe care le aduc, camerele de supraveghere termice rămân instrumente valoroase în numeroase aplicații de securitate, monitorizare și control. Ele prezintă capacități unice de detectare și vizualizare în condiții de vizibilitate redusă sau în întuneric total.

Depanarea Problemelor la Camerele de Supraveghere Wireless

Blog

Sistemele de supraveghere cu camere wireless pot fi convenabile pentru reședințe și afaceri de mici dimensiuni, unde se dorește evitarea cablării camerei (la locația unde există energie). Folosirea unui sistem cu camere wireless Wi-Fi cu un înregistrator Wi-Fi NVR salvează timp și bani acolo unde nu există obstacole între camere și NVR.

Dacă, din diverse motive, camera de supraveghere wireless Wi-Fi și dispozitivul Wi-Fi NVR nu mai comunică între ele, vă recomandăm să resetați sau să verificați dacă NVR-ul sau camera s-au defectat. Mai multe detalii în cele ce urmează.

Conectarea camerei wireless la NVR

Pentru a conecta camera wireless la NVR, parcurgeți următorii pași:

 1. Verificați ca atât camera, cât și dispozitivul NVR să fie alimentate și conectate la aceeași rețea. Puteți face această verificare prin conectarea lor la aceeași rețea de Wi-Fi.
 2. Accesați setările camerei logându-vă prin interfața web sau folosind aplicația mobilă furnizată  Producătorul camerei. Consultați manualul utilizatorului pentru instrucțiuni specifice despre cum să accesați setările.
 3. În setările camerei, navigați spre rețea sau spre secțiunea de setări Wi-Fi. Aici, va fi nevoie Introduceți numele de rețea (SSID) și parola pentru a conecta camera la rețea. Urmăriți să selectați protocolul potrivit de securitate (recomandat este WPA2) și introduceți parola corectă.
 4. Odată ce camera s-a conectat la rețeaua Wi-Fi, ar trebui să-i fie atribuită adresa IP în mod automat. Notați adresa IP pentru că veți avea nevoie să o adăugați când conectați camera la NVR.
 5. Accesați setările dispozitivului logându-vă la interfața Web sau folosind software dedicat furnizat de producătorul de NVR. Căutați opțiunea de a adăuga camera sau dispozitivul la NVR.
 6. În setările de NVR, introduceți adresa IP a camerei, numele utilizatorului și parola. Aceste informații se află, de obicei, în setările camerei sau în manualul utilizatorului.
 7. Salvați setările și așteptați ca dispozitivul NVR să stabilească o legătură cu camera. Odată ce s-au conectat, ar trebui să puteți vedea imagini de la cameră pe interfața NVR-ului.

Depistarea problemelor de conectare dintre cameră și NVR

Depistarea problemelor de conectare între cameră și NVR se realizează după cum urmează:

 1. Asigurați-vă că atât camera, cât și NVR-ul sunt în aria de acoperire a rețelei Wi-Fi. Dacă semnalul este slab, puteți încerca să mutați dispozitivele mai aproape de router sau să folosiți prelungitoare de Wi-Fi.
 2. Verificați dacă există obstacole sau interferențe ce ar putea afecta semnale Wi-Fi. Pereții, mobila și alte dispozitive electronice pot interfera cu semnalul. Încercați să repoziționați camera sau dispozitivul NVR pentru a optimiza puterea semnalului.
 3. Verificați dacă rețeaua de Wi-Fi funcționează corect. Reporniți routerul și verificați dacă alte dispozitive se pot conecta la rețea fără probleme.
 4. Actualizați firmware-ul pentru cameră și pentru NVR cu cea mai recentă versiune. Producătorii lansează în mod constant updatări de firmware ce pot ameliora conectivitatea Wi-Fi și rezolva problemele existente.
 5. Dacă este posibil, încercați să conectați camera la NVR folosind un cablu Ethernet în loc de Wi-Fi. Aceasta vă va ajuta să determinați dacă problema este legată de conexiunea Wi-Fi sau de dispozitive în sine.
 6. Contactați producătorul de cameră sau de NVR pentru a beneficia de suport specializat dacă problema de conectare nu dispare. Ei vă vor putea oferi pașii specifici de depistare și soluționare a problemelor de conectare.

Vă semnalăm că anumiți pași în determinarea problemelor de conectare pot fi specifici pentru un model sau altul de cameră de supraveghere și de NVR.

Cum depistați și rezolvați problemele la camerele de supraveghere wireless

Iată cum puteți depista problemele cele mai comune la camerele de supraveghere wireless:

Frecvente deconectări sau semnal slab

Deconectările frecvente sau semnalul slab relevă probleme de conectivitate la camerele de supraveghere.

Soluții

Verificați dacă fiecare cameră este în raza de acțiune a semnalului Wi-Fi. Dacă semnalul este slab, puteți folosi un prelungitor de Wi-Fi sau reloca diversele camere.

Interferența este o altă cauză pentru deconectarea sau semnalul slab. Pentru a remedia aceste probleme, vă recomandăm să nu amplasați camera lângă surse de interferență (cuptor cu microunde, telefoane fără fir, diverse dispozitive Wi-Fi). Folosiți un analizator de Wi-Fi pentru a identifica și trece pe canale mai puțin aglomerate.

Probleme la calitatea imaginii

Dacă  imaginile sunt neclare, pixelate sau video-urile se blochează, posibil să existe probleme la viteza conexiunii sau la amplasamentul camerei.

Soluții

Asigurați-vă că ați aliniat corect camera și că lentila este curată. Dacă este necesar, ajustați focusul pentru cameră. De asemeni, verificați și viteza de internet și stabilitatea conexiunii. Dacă este o viteză slabă, imaginile pot deveni pixelate, iar video-urile se pot bloca.

Probleme de detecție a mișcării

Dacă se produc alarme false sau se ratează evenimente, pot fi probleme la detecția mișcării.

Soluții

Ajustați sensibilitatea la detecția mișcării pentru a evita alarmele false. De asemeni, puteți repoziționa camera pentru a evita declanșarea determinată de mișcarea unor obiecte precum copaci, umbre, frunze.

Probleme la înregistrare și playback

Dacă sesizați că nu înregistrează camera sau aveți probleme la vizualizarea înregistrărilor, poate că nu mai este suficient spațiu de stocare.

Soluții

Examinați dacă există suficient spațiu de stocare pe cameră (fie că e pe cardul SD sau în Cloud). Pentru a elibera din spațiu, puteți șterge în mod regulat înregistrările mai vechi.

Verificați dacă programul de înregistrare este configurat corect și software-ul de playback. Probleme de playback pot să apară și dacă NVR -ul nu este setat corect.

Probleme la vizibilitatea pe timpul nopții

Atunci când constatați că funcția de vizibilitate pe timpul nopții nu funcționează corespunzător sau că s-a defectat, trebuie să verificați camera.

Soluții

Vedeți dacă nu există obstacole în fața iluminatorului LED IR sau a lentilei camerei. Dacă nu există obstacole, treceți din nou prin setările camerei și ajustați vizibilitatea pe timpul nopții, așa cum aveți nevoie.

Probleme la alimentarea cu energie

Puteți constata că o cameră pierde repede energie sau că nu se declanșează.

Soluții

Verificați că bateria este încărcată. Dacă este necesar, înlocuiți bateria cu una nouă.

Probleme la software

Uneori, puteți constata că software-ul nu mai răspunde sau că funcționează cu multe erori.

Soluții

Actualizați în mod regulat firmware-ul camerei și software-ul pentru a rezolva problemele cunoscute și optimiza stabilitatea.

Probleme de securitate

Folosirea de camere de supraveghere wireless ridică probleme legate de accesarea neautorizată sau legate de intimitate.

Soluții

 • Securizați camera cu parolă puternică și activați criptarea.
 • Folosiți autentificare în doi pași pentru a consolida securitatea
 • Actualizați în mod regulat firmware-ul și software-ul pentru a remedia eventualele vulnerabilități de securitate
 • Verificați ca să respectați legile și reglementările legate de intimitate și confidențialitatea datelor.

Probleme de compatibilitate

Pot să apară probleme de compatibilitate cu router-ele, telefoanele smart și alte dispozitive.

Soluții

 • Verificați și actualizați firmware-ul pentru router.
 • Determinați dacă telefonul smart și alte dispozitive folosesc cele mai noi versiuni la sistemul de operare și la aplicații.

Cum procedați când camera wireless nu funcționează sau nu se conectează la internet

Dacă o cameră wireless sau sistemul cu camere wireless nu se conectează la internet sau Wi-Fi sau dacă o cameră apare offline sau nu se mai conectează, parcurgeți pașii de mai jos:

 1. Verificați dacă se alimentează camera

Vedeți dacă bateria este încărcată. Dacă nu, înlocuiți bateria și încercați din nou. De obicei, camerele de supraveghere wireless au lumini LED pentru statutul bateriei. Verificați dacă sunt aprinse sau nu.

 • Asigurați-vă că parola este corectă

Mulți oameni tastează parola greșită de Wi-Fi și se întreabă de ce nu se conectează. Conexiunea ar putea să cadă pentru că ați tastat greșit parola. Vedeți să folosiți parola corectă. Tastați încet, fără să adăugați spații. Nu uitați de parolele Wi-Fi care au litere mari. Accesați setările router-ului dacă nu mai știți parola.

 • Ajustați antenele camerei

Verificați dacă antenele camerei sunt bine fixate și dacă sunt slăbite sau nu. Orientați-le spre zona în care este localizat routerul. Antenele nu sunt, de obicei, montate pe cameră. Odată ce ați montat camera, asigurați-vă că antenele sunt strânse cât mai bine.

 • Verificați dacă semnalul Wi-Fi este puternic

Dacă acoperirea rețelei de Wi-Fi este slabă, camera wireless nu va putea stabili o conexiune puternică cu rețeaua. S-ar putea conecta pentru câteva minute, apoi deconecta și tot așa. În anumite situații, camera de supraveghere este prea departe de router și nici măcar nu poate depista semnalul Wi-Fi. Verificați distanța dintre cameră și router și vedeți ca distanța să fie acoperită de semnalul Wi-Fi. Pentru a avea informațiile corecte, s-ar putea să fie nevoie să verificați specificațiile de la producător. Nu uitați că pereții și alte bariere pot slăbi semnalul Wi-Fi.

Vă puteți conecta direct la cameră pentru a vedea câte liniuțe sunt pe imaginea care arată puterea semnalului Wi-Fi. Dacă semnalul Wi-Fi este cu 1 sau 2 liniuțe, înseamnă că distanța dintre cameră și punctul de acces este prea mare. În acest caz, va trebui să aduceți camera mai aproape de router pentru a vedea dacă se va conecta la internet sau nu. Dacă se conectează, înseamnă că aveți acoperire Wi-Fi bună. Puteți, de asemeni¸să achiziționați un booster sau un prelungitor pentru router pentru a extinde semnalul pentru Wi-Fi (mai ales dacă ați amplasat camera la exterior).

 • Evitați interferențele prin schimbarea frecvenței pentru banda router-ului

Dacă aveți multe dispozitive conectate la router, toată rețeaua ar putea funcționa mai încet și mai congestionat. În acest caz, multe dispozitive pe rețea vor avea probleme pentru a rămâne online. Spre exemplu, o cameră wireless va fi când conectată, când deconectată.

Aceste situații se întâmplă mai ales la banda cu frecvență 2.4ghz, care sunt predispuse la congestionări și probleme de interferențe. Frecvența 2.4ghz este folosită de alte routere din casa dvs. Și alte dispozitive precum telefoane, tablete, laptopuri, cuptoare cu microunde. Aceste dispozitive pot cauza interferențe de semnal.

Dacă o cameră wireless se chinuie să rămână online pe banda cu frecvență de 2.4ghz, puteți diminua numărul dispozitivelor care sunt online în același timp. Astfel, veți diminua riscurile pentru interferențe sau congestionare.

 • Verificați firewal-ull pentru router

Cu toate că nu se întâmplă des, se poate ca o cameră wireless să nu se poată conecta la Wi-Fi din cauza firewall-ului de la router, care nu permite comunicarea. În acest caz, va trebui să accesați setările router-ului, să reglați setările de la firewall (precum excluderea adresei IP a camerei) și să încercați, din nou, conectarea camerei.

 • Actualizați firmware-ul pentru cameră

Multe camere wireless sunt livrate cu firmware instabil. Cu toate că ați încercat diverse soluții, camera tot apare offline sau nu se conectează deloc. Verificați site-ul web al producătorului să vedeți dacă există un nou firmware.

Fiecare cameră de supraveghere wireless este asemeni unui calculator care funcționează după anumiți algoritmi care pot conține viruși. Păstrați mereu camera actualizată, dar și routerul, aplicația de telefon pe care o folosiți pentru conectarea la camera de supraveghere.